به ادامۀ گذشته، قسمت چهل و چهارم، مؤرخ: 20 مارچ 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت چهل و چهارم

3 ـ مواضع و دیدگاه هـای نیروهای دخیل افغانی 

در برخورد با طرح صلح سرمنشی سـازمان ملل

 

بخاطر نقد یادداشت های سیاسی عبدالوکیل طی کتاب دوجلدی مورد بحث او در زمینۀ تدوین و تطبیق طرح صلح پنج فقره یی سرمنشی سازمان ملل، لازم است تا درین زمینه مواضع نیروهای افغانی  دخیل در معضلۀ افغانستان را تا حدود ممکن و بطور مفصل مورد تدقیق و ارزیابی قرار دهیم. زیرا بادرک از این حقایق است که میتوان به قضاوت سالمِ درین زمینه دست یابیم که: عبدلوکیل ضمن عملکرد خود بحیث وزیر خارجۀ جمهوری افغانستان در آن وقت و بخصوص در آستانۀ آمادگی ملل متحد جهت انتقال قدرت دولتی به شورای انتقالی «بیطرف ولی قابل قبول با اختیارات و قدرت لازم»، منطبق با مواضع کدام نیروهای داخلی و خارجی عمل نموده و همچنان طی یادداشت های سیاسی مورد بحث خویش، چگونه تلاش نموده تا مواضع و عملکرد خویش در آن وقت را توجیه و دفاع نماید.

 

 

 

اجلاس کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن تدویر گردید

 

 

امروز جمعه 18 حوت سال 1396 اجلاس کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست انجنیر نظر محمد دایر گردید. جلسه با آیت چند از کلام الله مجید آغاز و اشتراک کنندگان اجلاس روی مسایل شامل اجندا از جمله آمادگی برای نشست مشورتی پالتاکی با اعضای و هواداران حزب در خارج از کشور، آمادگی برای تدویر جلسه فعالین به منظور ایجاد شوراهای واحد حزب در شهر کابل، تدابیر برای آغاز کار ثبت و راجستر اعضای حزب در پروسه واحد سیاسی- تشکیلاتی مطابق طرزالعمل تصویب شده و تدابیر برای آغاز مذاکرات با سازمانها و شخصیت های مستقل که با ما همسویی و دیدگاه های مشترک دارند، تبادل نظر نمودند که در نتیجه به شعبات تشکیلات، روابط خارج و تفاهم وظیفه سپرده شد تا به اتخاذ تدابیر مشخص اجرای وظایف محوله در کوتاه ترین فرصت ممکن در نظر گرفته و از اقدامات و آمادگی های خویش به اجلاس آینده کمیته گزارش ارائه نمایند.

کمیته با تصویب اطلاعیه غرض نشر فهرست اعضای کمیته مشترک تفام که به اساس تقاضای مکرر برخی از اعضا و هواخوان حزب در داخل و خارج کشور صورت گرفته، کار خودرا در فضای رفیقانه با پایان رسانید.

 

ومن الله توفیق

 

 

 

کابل ــ افغانستان

17 د کب ۱۳۹۶

 

د وطن گوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیټی

خبرتیا

 

په هیواد کښی دننه او بهر د وطن ګوند د یو شمیر غړو او مینه والو د بیا بیا غوښتنو له مخی د وطن ګوند د پوهاوی ګډی کمیټی د غړو نوم لړ چی د پوهاوی ګډی کمیټی اعلامیه او طرزالعمل یی د روان کال د مرغومی په ۱۵ نیټه تصویب او د همدی کال د مرغومی په ۲۲ نیټه یی د خاصو مراسمو په ترڅ کښسی لاسلیک کړی د ګوند د غړو او مینه والو غوښتنو ته د ځواب په خاطر نشر ته سپارل کیږی.

 

 

 

کابل افغانستان

۱۸ حوت ۱۳۹۶

 

اطلاعیه

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

 

بنابر تقاضا مکرر برخی از اعضا و هواخواهان حزب در داخل و خارج از کشور فهرست اعضای کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن که اعلامیه و طرزالعمل کمیته را به تاریخ ۱۵ جدی سال روان به تصویب رسانیده و بتاریخ ۲۲ جدی همین سال طی مراسم خاص آنرا به امضا رسانیده است، به منظور پاسخ به خواست همرزمان به نشر سپرده می شود.

 

عکس های اجلاس کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

  به ادامۀ گذشته، قسمت چهل و سوم، مؤرخ: دهم مارچ 2018 

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                    قسمت چهل و سوم

2 ـ چگونگی بـرخـورد عـبدالوکیـل در قبـال 

طرح پنج فقره یی صلح سرمنشی ملل متحد 

 

در قسمت گذشته ادعا گردید که عبدالوکیل طی یادداشت های سیاسی مورد بحث خویش، نه تنها بنین سیوان و گروپ همکاران او و بخش اعظم کارمندان ارشد دستگاه سرمنشی سازمان ملل را مقصر ناکامی پروسۀ صلح در افغانستان میخواند؛ بلکه در مجموع پروسۀ متذکره بر بنیاد طرح پنج فقره یی  صلح سرمنشی آن سازمان و خود این طرح را نیز مورد تردید قرار میدهد. زیرا: 

 

 

نویسنده  : محترمه بلقیس تابش

 

قانون اساسى ميثاق وحدت ملى

 

 

كلتور عالى سياسى بيانگر انست كه رهبران سياسى يك كشور در گفتار و كردار خود بايد دقيقأ پيرو نورمهاى باشد كه منافع ملى انكشور را ضمانت ميكند .

بر همين اساس نه تنها رهبرانى كه در ارگانهاى عالى دولتى توظيف اند بلكه انانى كه در مقام اپوزسيون در مقابله با حكومت قرار دارند نيز در مواردى كه حفظ منافع ملى ايجاب ميكند خطوط قرمزى را احترام مينمايند و عبور از ان را بخود اجازه نميدهند كه رعايت نورمهاى قانون اساسى شامل همين رديف اند . ازهمين رو با إنفاذ قانون اساسى ، بمثابه قانون مادر ، همه قوانينى كه در مغايرت با ان باشد بصورت فورى ملغى شمرده ميشوند و بدينسان اعتبار قانون اساسى افزايش داده ميشود 

 

 

 

 

 

خبر اجلاس مؤرخ 26 دلو سال 1396

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

 

 

 

جلسه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن که یگانه ارگان مشترک هماهنگ کننده و سمت دهنده تمامی اقدامات و فعالیت های اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن در پروسه واحد سیاسی – تشکلاتی بوده الیوم مؤرخ 26 دلو 1396 تحت ریاست محترم انجنیر نظر محمد دایر و پیرامون طرح متن گرامیداشت از 26 دلو "روز نجات ملی افغانستان" و سایر موضوعات کاری شامل اجندا بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

اعضای کمیته ضمن اینکه از این روز خجسته ملی گرامیداشت بعمل آوردند، با استفاده از فرصت بهترین شادباش های خودرا به کافه هموطنان دلیر و وطندوست تقدیم میدارند.

جلسه در فضای همبستگی کامل و رفیقانه با تصویب یاداشت از گرامیداشت این روز تاریخی (یاداشت ضمیمه است) بکار خود پایان بخشید.

و من الله توفیق

اسدالله پیام

دنمارک

۳-۲-۲۰۱۸

 

به پیروی والهام ازاسناد بنیادی مصوب ۱۳۶۹حزب،اعلامیه وطرزالعمل امضاءشده مؤرخ ۲۲جدی وپیام مؤرخ ۱۳دلو۱۳۹۶کمیتهءمشترک تفاهم اعضای حزب وطن

 

چند سخن ضروری مشورتی با اعضاء وهواخواهان حزب وطن

 

 !همرزمان عزیز

جای مسرت ومباهات است که ما همه باهم در نهایت امر،خود،توانیستیم که بر چالش ها ودشواری های دردناک چندپارچه ګی،غیابت سیاسی و افتراق طولانی خودی غلبه نموده واینک بدون تداخل ومیانجیګری«دیګران» در آغاز پرمیمونت مرحله جدید کارکه بر شالوده وفاق وتعهد صادقانه وهمه شمول حزبی استوار است،قرار داریم. تجارب وتلاش های متعدد ګذشته دور ونزدیک کشور نیز این حقیت را متجلی تر ساخته است که هم تحقق ستراتیژی بنیادی وهم حضورنیرومند،فعال،اثرګذار وقانونی حزب وطن از آرزوهای اعضاو هواخواهان حزب وطن فراتر رفته ودر پرتو واقعیت های  جدید قرن ۲۱به ضرورت ورسالت مبرم ملی مبدل ګردیده است 

 

 

 د وطن ګوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیټی غونډه نن د۱۳۹۶ کال د سلواغی د   میاشتی ۱۳ نیته په کابل ښار کښی جوړه شوه 

نن د جمعی ورځ د ۱۳۹۶ کال د سلواغی د میاشتی ۱۳ نیټه د وطن ګوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیټی ناسته د وطن ګوند د اجرائیه هیئت د غړی او مرستیال محترم انجینر نظر محمد په مشری په کابل ښار کی جوړه شوه. د غونډی برخه والو د بیلا بیلو موضوعګانو له دی جملی د کمیټی د اداری هیئت په ترکیب، د کمیټی د پنځګونو څانګو د کاری لورو مشخصتوب، د اعلامیی او طرزالعمل د مندرجو موادو د تطبیق په څرنګوالی، د تشکیلاتی ادغام او راجستر او همدارنګه په مرکز، ولایتونو او د هیواد نه بهر د واحدو ګوندی شوراګانو د ایجاد په هکله هر اړخیزه خبری وکړی او لازم تصمیمونه یی ونیول. غونډی د ګوند د غړو او مینه والو په نوم د پیغام په تصویب سره د بشپړ  یووالی په فضا کښی خپل کار پای ته ورساوو 

 

 

 

 «بیانیه محترم میرافغان باوری در «‌ کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 !به اجازه جناب انجنیر صاحب محترم ، جناب قهرمان صاحب و شما رفقای عزیز

  نخست از همه سلام واحترامات خویش را خدمت شما رفقای نحترم تقدیم میدارم . بعد اجازه      میخواهم نکات چندی پیرامون موضوع مورد بحث خدمت شما بعرض برسانم              

ما و شما و سایر ساختار ها ، نهاد ها و شخصیت های مستقل غیر متشکل متعهد به ارمان های حزب از چندین سال بدین سو راجع به وحدت وتشکل مجدد همگانی تلاش زیادی بخرچ داده ایم که امروز و بلاخره خوشیختانه «‌کمیته مشترک تفاهم » مشتمل بر اعضای برجسته طرفهای دخیل در پروسه وحدت بمثابه یگانه مرجع هماهنگ کننده وسمت دهنده اعض و ساختارهای مربوط به حزب وطن ایجاد و برای اولین بار کار خود را طی نشست مختصر امروزی آغاز می نماید و کار با سایر بخش ها در اینده ادامه مییابد . 

 

 
 
هیئات اجرایئه شورای اروپایی حزب وطن
 «از تشکیل « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن  
پشتیبانی وحمایت کرد
 
 
شنبه مورخ ۱۳ جنوری ۲۰۱۸ جلسه هیات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن به نسبت مشکلات تخنیکی ( عدم تامین ارتباط محترم عبدالمبین مبین رئیس این شورا با جلسه ) تحت ریاست محترم محبوب جان احمدزاده   تحت اجندای حمایت از تشکیل و اقدامات « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن » در حالی دایر ګردید که عده یی از اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور نیز در آن اشتراک ورزیده بودند .
در اغاز  محترم عبدالبشیر  پیوستون عضو هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و مسول کمیته تفاهم و همګرایی پیرامون  اقدامات ٬ کار و فعالیت  موثر و مسولانه هیات نماینده ګی حزب به رهبری محترم میرافغان باوری از آغاز تا موفقیت این پروسه ګزارش مفصل و مستند ارائه و به سوالات مطروحه پاسخ دادند .
 

 

 

اسناد کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن به امضا رسید 


کابل، افغانستان
22 جدی سال 1396

 

امروز 22 جدی سال 1396 محفل امضای اسناد ( اعلامیه و طرزالعمل )کمیته مشترک تفاهم با اشتراک نماینده های با صلاحیت احزاب ، سازمانها ،کادرها و هواخواهان حزب وطن طی یک محفل باشکوه درشهر کابل تدویر یافت. محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید شروع وطبق اجندای از قبل تهیه شده با ایراد بیانیه افتتاحیه محترم انجیر نظر محمد عضو هیئت اجرائیه و معاون حزب وطن رسماً آغاز گردید. متعاقباً محترم میر افغان باوری، محترم عبدالجبار قهرمان نماینده مردم در ولسی جرگه، محترم امید وطنیار و آرین خیبر پیرامون اجندای جلسه امروزی و اهمیت وحدت ویکپارچگی احزاب و سازمانهای متعهد به حزب وطن و سایر نیروها صحبت نمودند. 
در ختم جلسه اعلامیه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن مصوب 15 جدی سال 1396 به خوانش گرفته و سپس اعلامیه و طرزالعمل ضم آن توسط اعضای کمیته مشترک طی مراسم رسمی امضاء گردید. 
محفل در فضای همبستگی و التحاف دعایه خیربخاطرصلح و تأمین امنیت سرتاسری در کشور به پایان رسید. 

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

اسناد ذیل را در لینک پایین بخوانید : 
ـــ د وطن ګوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیټی اعلامیه ۱۵/ مرغومی / ۱۳۹۶
ـــ اعلامیه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن ۱۵ / جدی / ۱۳۹۶

 

 حــــــــزب وطن
کمسیون تفاهم و وحدت
 
 بر اساس تصویب جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و با توجه به تقاضای مکرر اعضای حزب ٬ هواخواهان و دوستان در مورد چګونه ګی پیشرفت پروسه مذاکرات برای وحدت سیاسی و تشکیلاتی  ٬ کمسیون تفاهم ووحدت  حزب وطن تصمیم اتخاذ  نمود تا  تمام فعالیتها و رویداد های پروسه  وحدت سیاسی ـــــ تشکیلاتی  و جریان و نتائیج مذاکرات و تفاهمات  با احزاب ٬ سازمانها و ساختار های همسو را تا جائیکه به پیشبرد پروسه زیان نرساند با تشریح مواضع و نکات نظر حزب وطن رسانه یی ساخته به اګاهی برساند 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 4 دسمبر 2017

 

نشانه ها و اثرات عوامګرایی

یا پوپولیزم در رهبری سیاسی

مفهوم عوامگرایی یا «پوپولیزم» در ادبیات معاصر سیاسی؛ نه به معنی خدمتگزاری ساختارهای خردورز سیاسی (دولت ها و احزاب) به عوام، با اتخاذ و تعمیل سیاست های علمی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... جهت ارتقای سطح زندگی آنان در بستر تغییر و تحول جامعه است؛ بلگه به آموزه و روش سیاسی ای اطلاق می شود که برخی «رهبران سیاسی» تلاش مینمایند در مقاطع معین و محدود زمانی، جهت دست یابی به نیات و اهداف باطنی شان، شعارهای فریبندۀ عامه پسند را در مقابله با سیاست های مبتنی بر سنجه های علمی و رهبران سیاسی معتقد و متعهد بر چنین سیاست ها، مطرح و بدین طریق آرأ و طرفداری عده یی را به نفع خویش جلب نمایند. بدین ملحوظ مفهوم«popolism» در سیاست، از لحاظ معنی با مفهوم «Demagogue» یا عوافریبی قرابت پیدا مینماید. 

 

 

 جلسه ریاست هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تدویر گردید

 

جمعه  دهم قوس ۱۳۹۶ مطابق  اول دسامبر۲۰۱۷ میلادی جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن  تحت ریاست محترم  میر افغان باوری رئیس حزب وطن در شهر کابل در حالی  که اعضای خارج کشور ریاست هیات اجرائیه از طریق  انترنیت با آن وصل بودند دایر ګردید  

 

 

مواضع  حزب وطن در بـارۀ اصول و میکانیزم تـامین نقش فعال نیروهای «همفکر»

 

دراشکال و سطوح متفاوت همگرایی و همکاری

مصوب  هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

 

 

 

 

  دوستان محترم

طرحی را که در ذیل مطالعه خواهید کرد، سند مصوب هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن است که  دیدگاه حزب وطن را در مورد پروسه وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی  میان تمام ساختارها و  افراد نامتشکلِ معتقد به اهداف و آرمانهای حزب وطن مشخص میسازد . هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، اینک طرح متذکره را بخاطر تامین مشوره با همه اعضای صاحب نظر حزب وطن (متشکل در ساختارهای مو جود و یا نامتشکل) به نشر سپرد و  خواهش مینماید تا دوستان محترم  جهت تصحیح و تکمیل آن،  نظریات  شان را از طریق سایت «راه ما» ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن، سایت «هوډ» و سایر رسانه های اجتماعی نشر کنندۀ این سند، با ما در میان گذارند. طوریکه  در محتوی این طرح ملاحظه خواهید کرد؛ حزب وطن هیچ پیش شرطی منحصر به حفظ و یا تحکیم مواضع و منافع ادرس مشخصی را طی پروسۀ  وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی مطرح ننموده و همچنان چنین پیش شرط هایی را  از هیچ جانبی نیز نمی پذیرد . ما اصول را مطرح نمودیم و به آن پابندیم و از هرگونه تکمیل و تغییر در چوکات اصول استقبال میکنیم.

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است