به ادامۀ گذشته، قسمت سی و هشتم، مؤرخ: 20 جنوری 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت سی و هشتم

 

کودتای شهنواز ـ گلبدین نخستین اقدام

مشترک ضد افغانی شوروی ـ پاکستان

سبکدوشی حسن شرق از مقام صدارت و تحت نظارت قراردادن او در منزلش، اگرچه اختتام نقش او را در تحقق سناریوی ضدافغانی مسکو باعث گردید؛ ولی شبکه های مسوول تحقق سناریوی مذکور کماکان به کار شان با استفاده از سایر افزار افغانی ادامه دادند و این بار با تجربه از ناکامی شان در پلینوم ماه میزان جهت برکناری نجیب الله از طریق آرام و صلح آمیز و همچنان ناکامی تلاش شان جهت پیش کشیدن حسن شرق و دفاع مستقلانۀ دولت جمهوری افغانستان از جلال آباد، قوت و مقاومت دوکتور نجیب الله را ناشی از نفوذ و اعتبار رهبری، اثرگذاری نظریات و کارایی سیاست های عملی او در میان کادرهای حزبی و دولتی (ملکی و نظامی) در هر دو جناح حزب دانسته و نتیجه گیری آنان این بود که با حفظ چنین وضعیتی و گسترش و تعمیق متداوم و هرچه بیشتر اعتبار رهبری حزبی و دولتی، تحقق این پلان شان امکان یافته نمی تواند که نیروهای «خودی» شان را در شمال افغانستان تبارز داده و «سپر دفاع» یی را ایجاد نمایند که بتواند مصوونیت سرحدات جنوبی این کشور را تضمین نماید. بنابران بازهم به تحریک پلان شدۀ موج دیگری از اختلافات سنتی حزب و استقامت دادن آن بسوی یک کودتای نظامی دیگر پرداخته و این بار در نبود حسن شرق و گلابزوی، جنرال شهنواز تڼی وزیر دفاع را عَلَم نمودند. زیرا نتایج پیش بینی شدۀ چنین یک کودتا، نه تنها تضعیف حزب و دولت را بمثابه یک نیروی سراسری ملی و در نتیجه تضعیف نجیب الله را در رأس این نیرو باعث می گردید؛ بلکه تضعیف نیروهایی «جنوب» را در حاکمیت نیز بار می آورد؛ نیروهایی که در آینده میتوانستند در برابر اقدامات تحریک شدۀ آنان در «شمال»، مقاومت نمایند

 

 

 

 «بیانیه محترم میرافغان باوری در «‌ کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 !به اجازه جناب انجنیر صاحب محترم ، جناب قهرمان صاحب و شما رفقای عزیز

  نخست از همه سلام واحترامات خویش را خدمت شما رفقای نحترم تقدیم میدارم . بعد اجازه      میخواهم نکات چندی پیرامون موضوع مورد بحث خدمت شما بعرض برسانم              

ما و شما و سایر ساختار ها ، نهاد ها و شخصیت های مستقل غیر متشکل متعهد به ارمان های حزب از چندین سال بدین سو راجع به وحدت وتشکل مجدد همگانی تلاش زیادی بخرچ داده ایم که امروز و بلاخره خوشیختانه «‌کمیته مشترک تفاهم » مشتمل بر اعضای برجسته طرفهای دخیل در پروسه وحدت بمثابه یگانه مرجع هماهنگ کننده وسمت دهنده اعض و ساختارهای مربوط به حزب وطن ایجاد و برای اولین بار کار خود را طی نشست مختصر امروزی آغاز می نماید و کار با سایر بخش ها در اینده ادامه مییابد . 

 

 
 
هیئات اجرایئه شورای اروپایی حزب وطن
 «از تشکیل « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن  
پشتیبانی وحمایت کرد
 
 
شنبه مورخ ۱۳ جنوری ۲۰۱۸ جلسه هیات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن به نسبت مشکلات تخنیکی ( عدم تامین ارتباط محترم عبدالمبین مبین رئیس این شورا با جلسه ) تحت ریاست محترم محبوب جان احمدزاده   تحت اجندای حمایت از تشکیل و اقدامات « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن » در حالی دایر ګردید که عده یی از اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور نیز در آن اشتراک ورزیده بودند .
در اغاز  محترم عبدالبشیر  پیوستون عضو هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و مسول کمیته تفاهم و همګرایی پیرامون  اقدامات ٬ کار و فعالیت  موثر و مسولانه هیات نماینده ګی حزب به رهبری محترم میرافغان باوری از آغاز تا موفقیت این پروسه ګزارش مفصل و مستند ارائه و به سوالات مطروحه پاسخ دادند .
 

 

 

اسناد کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن به امضا رسید 


کابل، افغانستان
22 جدی سال 1396

 

امروز 22 جدی سال 1396 محفل امضای اسناد ( اعلامیه و طرزالعمل )کمیته مشترک تفاهم با اشتراک نماینده های با صلاحیت احزاب ، سازمانها ،کادرها و هواخواهان حزب وطن طی یک محفل باشکوه درشهر کابل تدویر یافت. محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید شروع وطبق اجندای از قبل تهیه شده با ایراد بیانیه افتتاحیه محترم انجیر نظر محمد عضو هیئت اجرائیه و معاون حزب وطن رسماً آغاز گردید. متعاقباً محترم میر افغان باوری، محترم عبدالجبار قهرمان نماینده مردم در ولسی جرگه، محترم امید وطنیار و آرین خیبر پیرامون اجندای جلسه امروزی و اهمیت وحدت ویکپارچگی احزاب و سازمانهای متعهد به حزب وطن و سایر نیروها صحبت نمودند. 
در ختم جلسه اعلامیه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن مصوب 15 جدی سال 1396 به خوانش گرفته و سپس اعلامیه و طرزالعمل ضم آن توسط اعضای کمیته مشترک طی مراسم رسمی امضاء گردید. 
محفل در فضای همبستگی و التحاف دعایه خیربخاطرصلح و تأمین امنیت سرتاسری در کشور به پایان رسید. 

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

اسناد ذیل را در لینک پایین بخوانید : 
ـــ د وطن ګوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیټی اعلامیه ۱۵/ مرغومی / ۱۳۹۶
ـــ اعلامیه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن ۱۵ / جدی / ۱۳۹۶

 

به ادامۀ گذشته، قسمت سی و هفتم، مؤرخ:  دهم جنوری 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت سی و هفتم

 

توقعات رهبری اتحادشوروی از دوکتورنجیب الله  در 

آستانۀ خـروج کامـل عساکـر آن کشور از افغـانستـان

عبدالوکیل به سفر شواردنادزی وزیر خارجۀ اتحادشوروی و کریچکوف رئیس کی. جی. بی به کابل اشاره مینماید که «دو روز قبل از خروج کامل قطعات اردوی شوروی از افغانستان، به تاریخ 13 فبروری 1989» صورت گرفته بود و تأکید مینماید که «این سفر چندین هدف را در برداشت». او در رابطه به یکی از این اهداف؛ چنین مینویسد:«آنها میخواستند با دولت افغانستان پروتوکولی را به امضأ برسانند که بر اساس آن بعد از خروج کامل قطعات اتحادشوروی از افغانستان، هر حکومتی که بوجود بیاید، از آنها تقاضای جبران خسارت را نه نمایند. زیرا آنها نگران بودند که روزی مبادا دولت موجود از هم بپاشد و سقوط نماید و دولت بعدی از آنها طلب جبران خسارت نماید»(عبدالوکیل، همانجا، جلد اول، صفحات 570 و 571). باید گفت که برعکس ادعای فوق الذکر عبدالوکیل، شواردنادزی و گریچکوف طی سفر متذکرۀ خویش به کابل با دوکتور نجیب الله و سایر مقامهای حزبی و دولتی جمهوری افغانستان، مسئله مربوط به نفی «جبران خسارات» را بطور علنی و رسمی مطرح ننموده بودند که عبدالوکیل آن را یکی از اهداف «عمدۀ» سفر آنها وانمود ساخته است؛ ولی آنها اگرچنین طرحی را با بعضی از افراد «خودی» شان در رهبری حزبی و دولتی بطور غیرعلنی و غیررسمی، به هدف تلاش مقدماتی بخاطر مساعد ساختن زمینه های قبول چنین طرحی از جانب رهبری افغانستان، درمیان گذاشته باشند، ادعای عبدالوکیل مصداق پیدا مینماید و درین صورت یکی از این افراد می باید خود عبدالوکیل باشد.

 

 
نور اکبر پایش
هم با دوستی میکشند  هم با دشمنی
تا منافع خود را نشناسیم قربانی منافع دیګران خواهیم بود
 
 
در تداوم سریال جنایات تکاندهنده که با تعویض کرکتر های مرکزی  ( از « مجاهد تا طالب و از آن تا داعش »  لا ینقطع جریان دارد اینک شهر کابل دوباره با نشانه ګیری عمدی اهل تشیع به خون نشست .

برای شهدا جوار رحمت حق و برای خانواده های عزا دار صبر جمیل و برای زخمی ها آرزوی صحت دارم واما تا کی  به اظهار  ارزومندیهای از شش جهت محصور در ناتوانی و یاس محکوم خواهیم بود؟ مګر کلام خداوندی  تصریح نکرده که شرط تغیردر اراده و عمل ما برای تغیرنهفته است و آن هم دستیافتنی نیست مګر با  ریشه یابی آګاهانه آن

 حــــــــزب وطن
کمسیون تفاهم و وحدت
 
 بر اساس تصویب جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و با توجه به تقاضای مکرر اعضای حزب ٬ هواخواهان و دوستان در مورد چګونه ګی پیشرفت پروسه مذاکرات برای وحدت سیاسی و تشکیلاتی  ٬ کمسیون تفاهم ووحدت  حزب وطن تصمیم اتخاذ  نمود تا  تمام فعالیتها و رویداد های پروسه  وحدت سیاسی ـــــ تشکیلاتی  و جریان و نتائیج مذاکرات و تفاهمات  با احزاب ٬ سازمانها و ساختار های همسو را تا جائیکه به پیشبرد پروسه زیان نرساند با تشریح مواضع و نکات نظر حزب وطن رسانه یی ساخته به اګاهی برساند 
 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 4 دسمبر 2017

 

نشانه ها و اثرات عوامګرایی

یا پوپولیزم در رهبری سیاسی

مفهوم عوامگرایی یا «پوپولیزم» در ادبیات معاصر سیاسی؛ نه به معنی خدمتگزاری ساختارهای خردورز سیاسی (دولت ها و احزاب) به عوام، با اتخاذ و تعمیل سیاست های علمی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... جهت ارتقای سطح زندگی آنان در بستر تغییر و تحول جامعه است؛ بلگه به آموزه و روش سیاسی ای اطلاق می شود که برخی «رهبران سیاسی» تلاش مینمایند در مقاطع معین و محدود زمانی، جهت دست یابی به نیات و اهداف باطنی شان، شعارهای فریبندۀ عامه پسند را در مقابله با سیاست های مبتنی بر سنجه های علمی و رهبران سیاسی معتقد و متعهد بر چنین سیاست ها، مطرح و بدین طریق آرأ و طرفداری عده یی را به نفع خویش جلب نمایند. بدین ملحوظ مفهوم«popolism» در سیاست، از لحاظ معنی با مفهوم «Demagogue» یا عوافریبی قرابت پیدا مینماید. 

 

 

 جلسه ریاست هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تدویر گردید

 

جمعه  دهم قوس ۱۳۹۶ مطابق  اول دسامبر۲۰۱۷ میلادی جلسه ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن  تحت ریاست محترم  میر افغان باوری رئیس حزب وطن در شهر کابل در حالی  که اعضای خارج کشور ریاست هیات اجرائیه از طریق  انترنیت با آن وصل بودند دایر ګردید  

 

 

مواضع  حزب وطن در بـارۀ اصول و میکانیزم تـامین نقش فعال نیروهای «همفکر»

 

دراشکال و سطوح متفاوت همگرایی و همکاری

مصوب  هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

 

 

 

 

  دوستان محترم

طرحی را که در ذیل مطالعه خواهید کرد، سند مصوب هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن است که  دیدگاه حزب وطن را در مورد پروسه وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی  میان تمام ساختارها و  افراد نامتشکلِ معتقد به اهداف و آرمانهای حزب وطن مشخص میسازد . هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، اینک طرح متذکره را بخاطر تامین مشوره با همه اعضای صاحب نظر حزب وطن (متشکل در ساختارهای مو جود و یا نامتشکل) به نشر سپرد و  خواهش مینماید تا دوستان محترم  جهت تصحیح و تکمیل آن،  نظریات  شان را از طریق سایت «راه ما» ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن، سایت «هوډ» و سایر رسانه های اجتماعی نشر کنندۀ این سند، با ما در میان گذارند. طوریکه  در محتوی این طرح ملاحظه خواهید کرد؛ حزب وطن هیچ پیش شرطی منحصر به حفظ و یا تحکیم مواضع و منافع ادرس مشخصی را طی پروسۀ  وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی مطرح ننموده و همچنان چنین پیش شرط هایی را  از هیچ جانبی نیز نمی پذیرد . ما اصول را مطرح نمودیم و به آن پابندیم و از هرگونه تکمیل و تغییر در چوکات اصول استقبال میکنیم.

 

خوانندگان محترم! اینک مطابق وعدۀ قبلی، فشردۀ گزارش اساسی ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن مؤرخ 18 حمل 1396 را منتشر می سازیم که در اجلاس متذکره توسط محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ارایه گردیده است.

 

 

 

فشردۀ ﮔﺰارش اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ اﺟﻼس

ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وﻃﻦ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ 18 حمل 1396

 

 

دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ، اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﺳﺮاﺳﺮي ﺣﺰب وطن !

       

 ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوري ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎ را ﺑﻪ اﺟﻼس ﺣﺎﺿﺮ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از ﺑﺎرﮔﺎه اﯾﺰﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺤﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻟﺘﺠﺎ دارم. 

       ﺑﺎور دارم ﻫﺮﮐﺪام ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اوﺿﺎع ﺣﺰب و ﻫﻢ از اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت سریعاً  ﺗﻐییر ﯾﺎﺑﻨﺪۀ امنیتی ـ دفاعی و پروﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر و اﻃﺮاف آن آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارید. جنگ و حملات ترورستی توأم با ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻟﺴﺎﻧﯽ، ﺳﻤﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ کماکان ادامه داشته و پیوسته ارزش  ﻫﺎي ﻣﻠﯽ؛ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺻﻠﺢ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ کشور را ﺑﻪ ﺨﺎﻃﺮه انداخته  اند. ﻗﺪرت ﺣﺎﮐمۀ نام نهادِ «ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ»،  ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﺳﺎل سپری شده اش را مصروف جنگ بر سر ﻗﺪرت و تقسیم چوکی ها نموده و چه بسا ﮐﻪ ﻣﻘﺪرات آن در ﺑﯿﺮون از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﮐﺸﻮر و در ﻏﯿﺎب ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و در نتیجه ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ و تداوم ﺟﻨﮓ و وﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸور منجر گردیده و میگردد.  اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ در آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ، توسعۀ دایرۀ جنگ در کشور، ﺗﻘﻮﯾﺖ داﻋﺶ و انشعاﺑﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن؛ از طالبان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺗﺎ ﭼﯿﻨﺎﺋﯽ و روﺳﯽ، از طالبان انگلیسی و امریکایی گرفته تا سعودي واﻣﺎرﺗﯽ  و ﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﻫوﺸﺪارﻫﺎي رﻫﺒﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺎ داﮐﺘﺮ ﻧﺠﯿﺐ اﷲ، ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ میگذارد. ﺣﺰب وﻃﻦ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را  از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎخته و به آن تحقق بخشیده بود، اﯾﻨﮏ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺟﻨﮓِ ﺿﺪ یک ﮐﺸﻮر خارجی (رهبران جهادی) دروازه ﻫﺎی افغانستان را ﺑﺮ روي ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از «چهل ﮐﺸﻮر» ﮔﺸﻮده اﻧﺪ. 

 

با درایت سیاسی، تشکیل واحد و دست به دست هم بسوی تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن

 

 

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن دایر گردید

 

ششمین اجلاس نوبتی شورای سراسری حزب وطن، قبل از ظهر روز جمعه هژدهم حمل 1396 (هفتم اپریل 2017) در شهرنوکابل (سالون هوتل سفرۀ زیتون)، دایر گردید.

در نخستین لحظات آغاز جلسه، محترم میرافغان باوری رئیس هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن، حضور اعضای شورای سراسری حزب را خوش آمدید گفته و بعد از اظهار امیدواری جهت بحث ها و تصامیم مهم و مفید، از جناب الحاج خیالی گل کوچی عضو شورای سراسری حزب وطن تقاضا نمودند تا آغاز کار رسمی جلسه را با قرائت چند آئیه از کلام الله مجید، تبرک بخشند.

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است