فقیرمحمـد ودان

۱۵ اپریل ۲۰۱۹

به مناسبت چهلمین سالروز شهادت استاد میر اکبر خیبر:

 

دیدگاه ها و مواضع استاد میراکبر خیبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت دوم

 

بعد از کودتای سرطان ۱۳۵۲ و اعلام نظام جمهوریت بوسیله محمد داوود، هردو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ و با تاکید و شور و شعف بیشتر جناح پرچمی ها ـ ا ز نظام جمهوریت و شخص محمد داوود دفاع مینمودند. در چنین فضایی بیانیه خطاب به مردم افغانستان که بوسیله محمد داوود بمثابه خط مشی نظام جمهوری ایراد گردید از جانب رهبری جناح پرچم تهیه و طبعاٌ از آن با قاطعیت پشتیبانی مینمودند. این حقیقت خود مؤید آنست که رابطه یی میان رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبری نظام جمهوری بخصوص شخص رئیس جمهور محمد داوود، وجود داشت. رادیو بی. بی. سی در برنامه «افغانستان در قرن بیستم» درین زمینه میگوید: « محمد اسماعیل محشور یکی از فعالان سابق ح. د. خ. ا که با محمد داوود تماس داشت، بر این نظر است که رئیس جمهور داوود در میان رهبران حزب بیشتر به میراکبر خیبر، رهبر نظامی جناح پرچم علاقه داشت تا ببرک کارمل رهبر این جناح» و برای تصدیق این ادعا، آواز محمد اسماعیل محشور، ژورنالست شناخته شده کشور را پخش نموده که میگوید: «من بر قراریکه روحیه داوود خان را دیدم و چند بار شنیدم، داوود خان کم تمایل داشت که با ببرک کارمل تماس بگیرد، او می انگاشت که خیبر یک آدم ملی است و با مطالعه و تصرف در مورد پشتونستان است و شما میفهمید که عشق داوودخان پشتونستان بود. او تماسهای خویش را زیادتر با خیبر تنظیم میکرد تا با کارمل. یکی دوبار که تحمیلاٌ کارمل هم او را دیده بود، داوود خان حرفش همین بود، شما کوشش کنید که رنگ سرخ مبارزه و حزب تانرا به یک رنگ معتدلتر تبدیل کنید. ملت و ملت گرایی اولی تر از کمونیزم و انترناسیونالیزم است.» (۱)

 

فقیرمحمـد ودان

۱۳ اپریل ۲۰۱۹

به مناسبت چهلمین سالروز شهادت استاد میر اکبر خیبر 

 

دیدگاه ها و مواضع استاد میراکبر خیبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت اول

 

 

روز دوشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۹ (۲۸ حمل ۱۳۹۸) مصادف است با چهلمین سالروز شهادت استاد میر اکبر خیبر، شخصیت آگاه و اندشور سیاسی، انقلابی متواضع و استاد و رهنمای یک نسل از وطن پرستان بی بدیل معاصر کشورما.

 استاد خیبر در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در یک خانواده کم زمین پل علم ـ مرکز ولایت لوگرـ به دنیا آمد. موصوف بعد از تعلیمات ابتدایی شامل حربی شونځی و به تعقیب آن وارد حربی پوهنتون افغانستان گردید. درست در آوانیکه حکومت شاه محمود خان دموکراسی را مشق میکرد و آنرا میازمائید، میراکبر جوان [« جراید «ندای خلق»، « وطن» و «انگار» را بشکل مخفی به حربی پوهنتون میبرد و برای ترویج اندیشه های آن تبلیغ میکرد. او محصلان حربی پوهنتون را از جریانات سیاسی خارج حلقه های نظامی آگاه میساخت.»] (۱)

 

 
مواضع ما !
 
 
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
 
 
درین اواخر حجم بزرګ تبلیغات  پیرامون مذاکرات صلح دوحه  متمرکز ګردیده است . این تبلیغات بیش از آنکه توضیح کننده باشد اغوا ګر و فریبنده است و عدم افشای توافقات پشت پرده  که در آن هم مردم و هم نظام موجود دور زده شده است عدم اعتماد ګسترده را در بین جامعه افغانی بوجود آورده و از قرینه ها بر میآید که این مذاکرات که به آن عنوان مذاکرات صلح داده شده نه تنها به صلح نمی انجامد بلکه توسعه هرچه بیشتر جنګ را هدف قرار داده است که پیوسته به ګذشته استفاده ابزاری از بنیاد ګرایی مشخصه بارز آنرا تشکیل میدهد . اظهارات توآم با اعتماد عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد اینکه  به زودی یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد بیان روشن همکاری متقابل آی اس آی با امریکا در پروژه پمپیو ـــــ خلیلزاد  جهت تاسیس حکومت موقت در افغانستان است.
 
 

 

غلام محمد زارع

20.03.19

 

نوروز اغاز بهار و سرسبزی

 

 

نوروز را گرامی میداریم . نوروز را که جشن تازه گی و سرسبزی   است ؛  نوروز را که

سراغاز شگوفایی و طراوت است ؛ نوروز را که نوید دهنده ی امید ، ازادی و سرفرازی

است ؛ نوروز را که اورنده ی همبستگی ، یک دلی و شادی است ؛ نوروز را که فصل تغییرو

تحرک است ؛ نوروز را که اورنده ی  زیبایی و شادی است ؛ نوروز را که نمادی از رویش و

گشایش است ؛ نوروز را که ارمغانش بهار است و باز شدن شگوفه ها ؛ نوروز را که نوید

دهنده ی خوش قلبی ، رهایی و پیشرفت است ؛ نوروز را که جشن دهقانش پیام اوری

دوستی و اتفاق و همدلی است ؛ نوروز را که سرخی لاله زار هایش بیاداورنده ی سربلندی

و افتخار است ؛ نوروز را که فصل زنده گی و بالنده گی است ، گرامی میداریم .

 

 
مواضع ما !
 
 
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
 
درین اواخر حجم بزرګ تبلیغات  پیرامون مذاکرات صلح دوحه  متمرکز ګردیده است . این تبلیغات بیش از آنکه توضیح کننده باشد اغوا ګر و فریبنده است و عدم افشای توافقات پشت پرده  که در آن هم مردم و هم نظام موجود دور زده شده است عدم اعتماد ګسترده را در بین جامعه افغانی بوجود آورده و از قرینه ها بر میآید که این مذاکرات که به آن عنوان مذاکرات صلح داده شده نه تنها به صلح نمی انجامد بلکه توسعه هرچه بیشتر جنګ را هدف قرار داده است که پیوسته به ګذشته استفاده ابزاری از بنیاد ګرایی مشخصه بارز آنرا تشکیل میدهد . اظهارات توآم با اعتماد عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد اینکه  به زودی یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد بیان روشن همکاری متقابل آی اس آی با امریکا در پروژه پمپیو ـــــ خلیلزاد  جهت تاسیس حکومت موقت در افغانستان است.
 

 

 

جلسه اعضای  هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب

وطن مقیم خارج از کشور دایر گردید

 

شام دوشنبه مورخ ۱۱مارچ ۲۰۱۹جلسه اعضای هیات اجراییه  ج

شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور به ریاست محترم

عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای  حزبی خارج کشور

  دایر گردید

درین جلسه که بر اساس فیصله نشست قبلی محترم  غلام

محمد زارع مسول سایت حزبی راه ما نیز دعوت گردیده بود

٬ اجندای کار جلسه تصویب و مطابق آن تمام اشتراک کننده

گان در بحث پیرامدن مواد اجندا  فعالانه اشتراک ورزیدند

٬ جلسه تصویب  نمود

 

 

9. März um 10:17

 

مواضع ما​

 

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن​

 

 

اګر از تاریخ نیاموزیم برای تکرار آن آماده باشیم​

پیوستن مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات دوحه قبل از همه به معنی قبول شرط طالبان برای شرکت ملابرادر در مذاکرات با هیات مذاکره کننده امریکایی است .   پمپیو اظهار امیدواری کرد که هیات مذاکره کننده اش به پیشرفت های خوبی دست یافته باشد . یعنی به هدف اساسی ګفت و ګوی شان نزدیک شده باشند . این اهداف  دیګر در هاله راز نیست ٬ مهمترین محور های آنرا حضور دوامدار  مفرزه های استخباراتی امریکا وحفظ بخشی از نیروهای نظامی شان برای حمایت از انها و دادن تضمین برای امریکاست که از افغانستان   منافع این کشور و متحدینش تهدید نخواهد شد  

 

 

غلامحمد زارع

06.03.19

 هشت مارچ را گرامی میداریم

 

منشآ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت

خوانده نمیشود 

لامارتین 

هشت مارچ روزیکه زنان صدای خود را برای ازادی و داشتن حقوق برابر با مردان در کشور

های بزرگ صنعتی و جهان متمدن ، بلند کرده و از دست اورد های مبارزات چند دهه زنان دفاع

شجاعانه نمودند را گرامی میداریم 

مبارزات زنان در کشور های عقب نگهداشته شده ای چون افغانستان هر چند با کندی ولی

پیوسته ادامه داشته و در این راه قربانی های را به همراه داشته است . زنان پا به پای مردان

در برابر بی عدالتی اجتماعی ، فقر اقتصادی، نبود امکانات بهداشتی ، سطح پائین تعلیم

وتربیه ، بیداد بهره کشی از انسان ، صدای اعتراض خود را بلند کرده اند .  فقر و بدبختی ،

مناسبات کهنه اجتماعی ، طرز دید قرون وسطی ، یگانه پرابلم جامعه زن افغانستان نبوده ،

بلکه مناسبات جامعه مرد سالار ، کهنه پرستی  بار دیگری است بر شانه های زن افغان  که

خوشبختانه نتوانسته قامتش را خم سازد . به همین خاطر هم است که زن را گرامی میداریم .

زن را که مظهر عشق و وفاداری است ، زن را که نمادی از مهر و لطافت است ، زن را که سمبل

پایداری و مقاومت است ، زن را که گرمی خانواده و نمونه ای مهر و عطوفت ، شفقت و

مهربانی ، پشت کار و استواری ، برده باری و فداکاری است ، زن را که در اغوش پر عطوفتش

فرزندان برومند را از شیره جان خود پرورش میدهد و زن را که ا نسان های بزرگ و تاریخ ساز

 را تربیه نموده و جاودانه میسازد ، گرامی میداریم  

فقیرمحمـد ودان

مؤرخ: سوم مارچ 2019

 

تأملی بر تعرض لفظی همسر خلیلزاد

بـر فعـالان حقوق زن در افغـانستـان

 

 سرویس دری رادیو بی. بی. سی به تاریخ دوم مارچ 2019 (11حوت 1397) بر آن مقاله خانم شرل بنارد، پژوهشگر موسسه تحقیقاتی «راند» و همسر زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان، تبصره نموده که اخیرا در نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» به نشر رسانیده و طی آن بر «زنان افغانستان تاخته و در دفاع از آنچه تاکنون آمریکا در افغانستان انجام داده نوشته که مدافعان حقوق زن در افغانستان نمی‌توانند که مانع بازگشت نیروهای آمریکایی از این کشور شوند. او گفته که زنان افغان برای دفاع از حق خود باید اقدام کنند». موصوف سرانجام با طعنه به زنان افغانستان نوشته که:«زنان غرب و بخصوص آمریکا نیز حقوق خود را به این دلیل بدست نیاوردند که مردم مربوط به یک فرهنگ دیگر برایشان احساس تاسف کرده و برایشان پول و سرباز فرستاده باشد تا آنها را از ظلم نجات دهند. او گفته که ما بدون فرستادن سربازان و صدها ټن پول، به حقوق خود در مبارزه طولانی و دشوار دست یافته‌ ایم» و درین زمینه اضافه نموده که:«رهایی و برابری، محصول ترس و وحشت نیستند که بتوان آنرا با ارتش و پول دیگران بدست آورد. در ۱۷ سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند و ۱۲۶ میلیارد دلار مصرف شد و این کافی است».

 

 
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
 
مواضع ما :​
حمله طیارات جنګی هند با ادعای سرکوب تروریست های  سازمان فوق افراطی  مورد حمایه کشور پاکستان ( جیش محمد ) در مخفیګاه آن که ظاهرآ برمیګردد به مناسبات  تاریخی دو کشور نامبرده و سیاستهای هند محور سازمان جاسوسی آی ایس آی عکس العملهای مختلف و متفاوتی را در حلقات سیاسی کشور ما بر انګیخته است که نمیتوان از کنار آن نادیده ګذشت  ؛  انعکاس این رویداد در حلقات سیاسی و مذهبی کشور چون حزب اسلامی به رهبری ګلبدین حکمتیار ٬ ګروه طالبان  و یکتعداد افراد و اشخاص معلوم الحال اګر از یکطرف بیانګر وابسته ګی مزدور منشانه آنان به  آی ایس آی است که آشکارا دفاع از پاکستان را فریضه خود اعلام میدارنداز طرف دیګر نشاندهنده نفوذ و تا ثیرات آشکار این سازمان در آرایش  حلقات اثر ګذار کشور است که تهدید بزرګی برای منافع ملی  و استقلال مبارزات صلح طلبانه افغانها به حساب می آید .  ​
 

 غلام محمد زارع 

08.02.2019

 

نشست طالبان داخل و خارج حاکمیت در مسکو

 

به تازه گی افغانهای مقیم مسکو نشست بین الافغانی را راه اندازی کرده واز

گروه های مختلف مجاهد ، بازیگران سیاست در چند دهه اخیر،در غیاب دولت

مرکزی افغانستان  دعوت به عمل اوردند تا با هئیات نماینده گی طالبان به

تبادل نظر بپردازند . سناریوی گردهم ایی که بی تردید نشان انگشت

استخبارات روسیه در ان به وضاحت دیده میشود ، طوری ترتیب شده بود که

برای هئیات نماینده گی طلبه ها میدان وسیع تبلیغاتی را فراهم اورد که چنان

هم شد . شیر محمد عباس ستانکزی به نماینده گی از به گفته فوزیه کوفی «

طلبه های کرام »؟؟؟ در حضور داشت حامد کرزی سابق رئیس جمهور

افغانستان ، قانونی ، معلم عطا ، تورن اسماعیل ، محقق و تعداد دیگر از اراکین

حکومت های قبلی ، حکومت فعلی را « دست نشانده » خوانده گفت : « قانون

اساسی قابل اعتبار نبوده و مانع بزرگ در راه صلح است » . ستانکزی انقدر

معصومانه و با چهره بر حق حرف میزد که دیگران را زیر اب و عرق ساخت .

وی از « حقوق اسلامی برای زنان » گفت و اینکه «امارت اسلامی مخالف کشت

 و قاچاق مواد مخدر اند » سخن به میان اورد  

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: اول فبروری 2019

 

مـواضع دوگانه و آرایـش نیـروهــای 

سیاسی در قبال حل منازعۀ افغانستان 

معضلۀ افغانستان و مسئله جنگ و صلح در کشور ما بنابر ابعاد داخلی، منطقوی، جهانی و همچنان مداخله و یا دخالت نیروهای متعدد داخلی و خارجی آن؛ اعم از نیروهای سیاسی، استخباراتی، نظامی و حتی مافیایی، درهم تنیدگی و یا تقابل منافع این نیروها باعث گردیده اند تا این معضله، یکی از پیچیده ترین معضلاتِ داخلی، منطقوی و جهانی محسوب گردیده و بدین ملحوظ حل و راه های بیرون رفت از آن نیز پیچیدگی های دارد که می باید به آن توجه معطوف گردد.

شواهد و  موضعگیری ها در قبال مذاکرات کنونی میان زلمی خلیل زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به موضوع صلح افغانستان و «طالبان»؛ بخصوص پیرامون مذاکرات شش روزۀ اخیر آنان در «دوحه»، مؤید آن اند که هم در میان نیروهای سیاسی «مطرح» افغانی (دولت و احزاب سیاسی)، هم در میان کشورهای دخیل و هم در میان ساختارهای متعدد هریک از این کشورها، توافق نظر وجود ندارد. با صرفنظر از چگونگی تبارز علنی بعدی برخی گرایشهای کشورهای دخیل خارجی، هم اکنون در مورد این مذاکرات دو گرایش و مواضع ذیل تبارز داشته اند:

 

 

 

جلسه اعضای هئیات اجرائیوی شورای سراسری

حزب وطن مقیم خارج کشور دایر گردید

 

دوشنبه مورخ هفت جنوری ۲۰۱۹ جلسه اعضای هیآت

اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج  کشور در شهر اغوس کشور شاهی دنمارک  دایر گردید۰

درین جلسه مسایل بااهمیت کشوری و حیات حزبی مورد بحث و تبادل نظر قرار داده شد . در اغاز محترم عبدالمبین مبین عضو هیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن و مسول شورای اروپایی حزب وطن در مورد سفر خود به داخل کشور توضیحات مفصل ارائه نموده و ضمن آن پیشنهادات مشخص در مورد اولویت های زنده ګی حزبی با اشتراک کننده گان جلسه در میان گذاشت .  با توجه به اجندای جلسه و پیشنهادات محترم عبدالمبین مبین بحث محوری  پیرامون  وضع موجود فعالیت سازمانهای حزبی و مسایل پیرامون و ناشی از  تداوم وضیعت تعلیق در رابطه به کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن  متمرکز گردید . درین رابطه بترتیب رفقا انجنیر محمد اسلم ٬ عبدالعظیم راهی، نوراکبر پایش و عبدالبشیر پیوستون بطور گسترده در مورد تمام ابعاد مسایل مطروحه  ابراز نظر نمودند . جلسه درین مورد تصمیم اتخاذ نمود تا پیشنهادات مشخص اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن که در خارج از کشور اقامت دارند  عنوانی رئیس شورای سراسری حزب وطن محترم میرافغان باوری ارسال  گردد۰ جلسه رفقا انجینر اسلم و بشیر پیوستون را موظف ساخت تا از  پروسه طرح و تصامیم اتخاذ شده در مورد پیشنهادات مصوب این نشست  در اجلاس کمیته اجرائیه شورای سراسری حزب وطن  گزارش دهند۰

جلسه یکبار دیگر بر  تدویر سریع جلسه وسیع کادر ها و فعالین شورای اروپائئ حزب وطن تاکید بعمل آورده توجه مسولین امور را به اهمیت آن جلب نمود . 

درین جلسه فیصله بعمل آمد تا در تمام جلسات بعدی  اعضای هیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور، محترم غلام محمد زارع مسول  سایت انتر نیتی حزب ( راه ما ) اشتراک ورزد .  

این جلسه که از ساعت  یک ظهر  به کار خود اغاز نموده بود ساعت پنج و سی دقیقه به وقت محلی در فضای اعتماد و همبستگی رفیقانه به کار خود پایان داد. 

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است