مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت شصت و نهم

 

اطلاع «سقوط» میـدان هـوایی بگرام در امتداد جـلسۀ هیئت

اجرائیه حزب وطن و چگونگی انعکاس آن توسط عبدالوکیل

 

دیدیم که عبدالوکیل بعد از مبهم گویی های خویش در مورد جلسۀ مورد بحثِ هیئت اجرائیه حزب وطن، از واقعیت رسیدن «اطلاع» تیلفونی به نجیب الله، در مورد افتیدن «میدان هوایی بگرام به دست نیروهای احمد شاه مسعود»، یاد نموده، اما در ارتباط به آن، نه واقعیت چگونگی بحث اعضای هیئت اجرائیه؛ بلکه ذهنیت خویش را توأم با ماستمالی نمودن موضع و گفته های خویش؛ ارایه داشته است: او مطابق استقامت این تبلیغات بی پایه و دروغین شان که گویا دکتور نجیب الله تسلط نیروهای حزب اسلامی گلبدین را بر میدان هوایی بگرام و شهر کابل نسبت به تسلط نیروهای شورای نظار و جمعیت اسلامی ترجیح میداد، خواسته است که نه مستقیم؛ بلکه با انتظام زیرکانۀ جمله بندیها و بکارگیری مفاهیمی، چنان قرینه سازی و در نتیجه تلقین نماید که نجیب الله هم تمایل داشت تا میدان هوایی بگرام بدست نیروهای حزب اسلامی بیفتد و درین زمینه «مطمین» بود.

 

اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تدویر ګردید

 

 

روز جمعه تاریخی ۱۹ برج اسد سال ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۰ برج اګست

سال ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست

محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر ګردید                                                  

 

نخستین اجـلاس «کمیتۀ مشتـرک تفـاهـم

اعضای حزب وطن در خارج» دایر گردید

 

به اساس فیصلۀ «کمیتۀ سراسری تفاهم اعضای حزب وطن»، نخستین اجلاس «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج» دیروز شنبه، مؤرخ 11 اگست 2018 تحت ریاست فقیرمحمد ودان سابق عضو شورای مرکزی حزب وطن و رئیس شورای ولایتی ولایت ننگرهار حزب وطن  دایر گردید.

 

 

د وطن ګوند د غړو د پوهاوی سراسری کمیټی

د خواخوږئ او ډاډګیرنی پیغام

 

په خواشینئ سره مو خبر تر لاسه کړ چه د افغانستان د روشنفکری غورځنګ وتلی څیره د هیواد سیاسی او فرهنګی شخصیت ، د وطن ګوند د مرکزی شورا غړی او د ملی روغی جوړی د سیاست ټینګ پلوي غلام سرور یورش د هغی ناروغئ له کبله چی ور پیښه شویوه دامریکی په متحده ایالتونو کی له دی فانی نړئ څخه سترګی پټی کړیدی . د وطن ګوند د غرو د پوهاوی سراسری کمیټه په داسی حال کی چه د خدای بخښلی غلام سرور یورش مړینه د هیواد  روشنفکری غور ځنګ او د وطن ګوند د لارویانو د پاره  نه جبران کیدونکی ضایعه ګڼی ، خدای بخښلی ته د لوی څښتن له دربار څخه د مغفرت او د ګورنئ غړو ، خپلوانو او ملګرو ته ئی د جمیل صبر غوښتنه کوی .                                            

                                     

انا للبه و انا الیه راجعون

 

ابراز تألم و تسلیت

 

با درد و انده اطلاع یافتیم که رفیق سرور یورش؛ سابق عضو شورای مرکزی حزب وطن، معین وزارت خارجۀ جمهوری افغانستان، مشاور رئیس جمهور شهید دوکتور نجیب الله در امور روابط خارجی و نویسندۀ توانای کشور نسبت مریضی ای که عاید حال شان بود داعی اجل را لبیک گفتند.

انا لله و انا الیه راجعون

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج، در حالیکه اندوه و الم خویش را نسبت وفات رفیق سرور یورش ابراز میدارد، فقدان این وطنپرست آگاه، ترقیخواه متواضع، اندیشور توانا و همرزم شهید دوکتور نجیب الله را ضایعه بزرگ به جنبش ترقیخواهانۀ کشور، به حزب وطن و به عرصه علمی و اکادمیک کشور دانسته، روح ایشان را شاد و یاد شان را جاودانه گرامی داشته، برای اعضای فامیل رفیق یورش، جامعۀ ترقیخواه کشور و همرزمان شان تسلیت گفته و صبر جمیل استدعا مینماید.

                                                       فقیرمحمد ودان

                                             مسوول کمیتۀ مشترک تفاهـم 

                                             اعضای حزب وطن در خارج 

                                                 12 اگست 2018                

به ادامۀ گذشته، قسمت شصت و هشتم، مؤرخ:10  اگست 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                     قسمت شصت و هشتم

 

انعکاس مراجعۀ اعضای هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب

وطن به دفتر رئیس جمهور در یادداشتهای سیاسی عبدالوکیل

 

چنانچه ستر جنرال نبی عظیمی در زمینۀ ملاقات «چهار جنرال» با دوکتور نجیب الله، به تحریف حقایق دست زده است، عبدالوکیل نیز با آمیزه های از حقیقت و دروغ، این مراجعه را بمثابه جلسۀ عادی «هیئت اجرائیه حزب وطن» وانمود و تحت عنوان «آخرین جلسۀهیأت اجرائیه حزب وطن»؛ چنین نوشته است:[«آخرین جلسۀ هیئت اجرائیه حزب وطن با رئیس جمهور دوکتور نجیب الله و رئیس حزب وطن، به تاریخ 14 اپریل[1992] مطابق 25 حمل [1371]، به ساعت 4 عصر، در مقر ریاست جمهوری دایر گردید. در جلسه، بعد از تحلیل و ارزیابی وضعیت نظامی کشور، بالای لست 15 نفری که از جانب بنین سیوان قبلاً به رئیس جمهور، سپرده شده بود بحث صورت گرفت. ...

 

به ادامۀ گذشته، قسمت شصت و هفتم، مؤرخ: 5 اگست 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت شصت و هفتم

 

مراجعۀ اعضای مراکز دوگانۀ «ستون پنجم»

بـه دفتر دوکتور نجیب الله، هـدف و نتـایج آن

 

روز 25 حمل 1371 (14 اپریل 1992) و قبل از ابلاغ تسلیمی و یا به اصطلاح «سقوط» میدان هوایی بگرام به شورای نظار، چهار جنرالی که قوماندۀ نیروهای اصلی قوای مسلح جمهوری افغانستان را بدست دارند، با شانه های پرستاره و باهم یکجا به دفتر رئیس جمهور و سرقومندان قوای مسلح کشور مراجعه مینمایند. سترجنرال محمد نبی عظیمی که قبل از این مراجعه موقف «برادر بزرگ» و صلاحیتِ «استعمال» نیروهای تحت قومندۀ دیگر همراهان خویش را بدست آورده بود، طی کتاب «اردو و سیاست در سه دهۀ اخیر افغانستان» به حقیقت این مراجعۀ دسته جمعی اعتراف؛ اما تلاش نموده تا هدف مراجعه و محتوی مسایل مطرح شده با رئیس جمهور را با ادعاها و صحنه سازی های مسخره و کودکانه تحریف نماید.

 

به ادامۀ گذشته، قسمت شصت و ششم، مؤرخ:  31 جولای 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت شصت و ششم

 

 

2 ـ مرکز رهبری نظامی: این مرکز بر محوریت ستر جنرال محمدنبی عظیمی بمثابه معاون اول وزیر دفاع جمهوری افغانستان و قومندان عمومی گارنیزیون کابل ایجاد و چنان سازماندهی گردید که نظامیان گرایش های سیاسی سه گانۀ فوق الذکر دستور یافتند تا به دور این مرکز جمع گردند. چهره های شاخص این مرکز را افزون بر ستر جنرال محمد نبی عظیمی؛ ستر جنرال محمد آصف دلاور لوی درستیز قوای مسلح، ډګر جنرال سید اعظم سعید قومندان عمومی ګارد ملی،ډگر جنرال عبدالفتاح قومندان عمومی هوایی و مدافعۀ هوایی، برادران علومی (جنرال عبدالحق و جنرال نورالحق)،ډگرجنرال یارمحمد معاون اول وزارت امنیت دولتی و ډگرجنرال عظیم زرمتی قومندان عمومی قوای اپراتیفی وزارت داخله ـ که در ارتباط با سیدمحمد گلابزوی قرار داشت ـ تشکیل میدادند. ارتباط این مرکز با نظامیان باغی شمال و شورای نظار جمعیت اسلامی برقرار ساخته شده بود. اکنون معلوم گردیده که داکتر عبدالرحمن نورستانی یکی از چهره های کلیدی رهبری شورای نظار، قبلاً به کابل انتقال، در گارنیزون کابل و در کنار سترجنرال محمد نبی عظیمی قرار گرفته بود.

 

 

د وطن ګوند د غړو او مینه والو د نظرونو د تبادلی د ګډی غونډی

خبر لیک 

 

د ۱۳۹۷ کال د زمری د میاشتی ۵ مه نیټه چه د ۲۰۱۸ میلادی کال د جولای دمیاشتی له ۲۷ نیټی سره سمون لری د وطن ګوند د غړو او مینه والو د نظرونو د  .تبادلی کډه ناسته دکابل په ښار کی جوړه شوه                                                                     

 

 

کابل ــ افغانستان

 

 جلاس نوبتی کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تدویر یافت 

 

 

 

بتاریخ ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۲۰ جولای سال ۲۰۱۸ م

  

اجلاس نوبتی کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر

 

   .نظرمحمد در شهر کابل تدویر ګردید 

 
 

 !اجلاس نوبتی کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن تدویر یافت 

 

بتاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۷ برابر با ۶ جولای سال ۲۰۱۸ میلادی اجلاس نوبتی کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر ګردید .                   

شاملین اجلاس مطالب شامل اجندا را که عمدتأ در اجلاس قبلی بآن اشاره و تاکید شده بود به بحث ګرفتند و بعد از غور همه جانبه فیصله بعمل آمد تا سر از هفته آینده با درنظرداشت مواد مندرج اعلامیه و طرزالعمل ۲۲جدی سال ۱۳۹۶ و نیز مواد ۴ و ۵ مصوبه تاریخی ۱۸ جوزای سال روان کمیته مشترک تفاهم ، تدویر سیمینارها و جلسات تبادل نظر اعضا و هوا خواهان حزب سازماندهی و همزمان بآن کار پروسه ثبت و راجستر به منظور ادغام تشکیلاتی و ایجاد شوراهای واحد حزب اغاز ګردد ،به شعبه تششکیلات وظیفه سپرده شد تا در زمینه به طرح و ترتیب فورمه های مشخص با رعایت طرزالعمل کمیته مشترک هر چه زودتر اقدام واز اجرات خویش به اجلاس آینده کمیته ګزارش ارایه نماید .                                                                                                            

 

 

 

بشیر مومن

جامعه شناسی همبستگی

 

  اصطلاح همبستگی بعنوان یک مقوله سیاسی- جامعه شناسی است، و از لحاظ لغوی،پیوند، اتصال و ارتباط بین دو چیز یا دو تن را افاده منماید. به عبارت دیگر همبستگی،  یعنی احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشندکه ممکن است  شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسانها به طور کلی و یا حتی وابستگی متقابل حیات و منافع بین آنها باشد. هدف  از همبستگی ملی هماهنگی ميان اجزای تشکيل دهنده کل نظام اجتماعی است. در جوامع سنتی پيوند های گوناگونی از قبيله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می شد اما در عصر جديد، نوسازی و تحولات صنعتی ميان اجزای متجانس و همبسته قديم ناهماهنگی به وجود آورده است. از اين رو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی يکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظام های در حال گذار است. همبستگی قبل از هرچیز در معنائی عمیقش امری نسبی است و نه مطلق و در سطوح و میزانهای گوناگون در همگامی و همفکری اشخاص و جریانهای سیاسی و سازمانهای مدنی و قشرهای اجتماعی قابل مشاهده است.  وبه فهم  جامعه‌شناسی، این مقوله معنی را می‌رساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته‌ و به طور متقابل نیازمند یکدیگرند. اصطلاح همبستگی اجتماعی (social cohesion) برای اولین بار توسط امیل دورکیم ( David Émile Durkheim)جامعه شناس فرانسوی مطرح شد. همبستگی اجتماعی در واقع شاخصی برای شناخت میزان وحدت وانسجام سازمان و جامعه است و شکل دیگر احساس تعلق و هم سرنوشتی  بین اعضای سازمان و جامعه را نشان می دهد. معلوم است که اجتماع  انسانی‌، شبکه‌های روابط بین افراد را به وجود می‌آورند که این روابط افراد را در واحدهای اجتماعی منسجم متحد می‌کند. با برخوردهای روزمره و رو در رو در گروهها، اعضای جدید جامعه‌پذیر می‌شوند و حمایت اجتماعی دایمی را فراهم می‌نمایند. از طریق مبادله اجتماعی، وابستگی متقابل ایجاد می‌شود و افراد عضو همبسته گروه‌ها می‌شوند. به این ترتیب همبستگی گروهی به معنای آن است که گروه، وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدت بخش خویش تطابق و همنوایی یابد.  به قول  دور کیم ،توزیع دایمی کارهای گوناگون انسان هاست که همبستگی اجتماعی را پدید می‌آورد. دورکیم باور داشت که  دو نوع همبستگی اجتماعی،مکانیکی ( Mechanical Solidarity)) و ارگانیکی ( Organic Solidarity) در جوامع انسانی موجود است . گرچه قبل از او، دیگران تحت عناوین متفاوتی، به این موضوع پرداخته اند، مانند ابن خلدون جامعه شناس وسیاستمدار تونسی ، با طرح نظریه «عصبیت» و معنا کردن آن به پیوند درونی و خونی، به نوعی همبستگی اجتماعی مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی ناشی از روابط سببی و نسبی تأکید داشته، آن را محور انسجام، ثبات و یا تحولات و دگرگونی های اجتماعی می داند.

 

 

 

 !د وطن ګوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیټی نوبتی غونډه جوړه شوه 

 

د ۱۳۹۷ لمریز هجری کال د چنګاښ د میاشتی په لومړئ نیټه چه د ۲۰۱۸ میلادی کال د جون د

میاشتی د ۲۲ نیټی سره برابره ده د وطن ګوند د غړو د پوهاوی ګډ ی کمیټی غونډه د محترم انجینر

نظرمحمد په مشرئ د کابل په ښار کی جوړه شوه .                                                         

 

 

د وطن ګوند د غړو د پوهاوې ګډې کمیټې نوبتي ناسته ترسره شوه

.


نن د جمعې ورځ د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي د میاشتې ۱۸ نیټه چې د ۲۰۱۸ میلادي کال د جون د میاشتې ۸ نیټې سره سمون خوري د وطن ګوند د غړو د پوهاوې ګډې کمیټې ناسته دمحترمانجینر نظر محمد په مشرۍ په داسې حال کې چې د افغانستان د ترقۍ ګوند مشر محترم پوهاند دوکتور نجیب الله امرخیل هم برخه درلوده په کابل ښار کې ترسره شوه.
 

 
 
اجلاس مشترک پالتاکی اعضای حزب وطن با کمیته مشترک تفاهم تدویر گردید

 

به اساس دعوت و اطلاعیه قبلی اجلاس مشترک پالتاک بتاریخ 

پانزدهم ثور ۱۳۹۷مطابق اجندایپیشنهادی تدویر گردید  

 

نگارش: فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 9 اپریل 2018

خاطرات ډگروال عبدالوهاب نورستانی:

چـرا و چـگونه از ورود دوکتـور نجیـب الله بـه 

میدان هوایی بین المللی کابل ممانعت بعمل آمد؟

 

ساعت 1.45 بعد از نیمۀ شب و در نخستین ساعات 17 اپریل 1992(27 حمل 1371) بود که از ورود موترهای حامل دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و همراهان شان، به میدان هوایی بین المللی کابل، توسط منسوبان پوستۀ «دوسرکۀ میدان هوایی کابل» مربوط قطعۀ محافظ میدان (کنډک پنجم لوای دوم گارد ملی)، ممانعت گردید و بدین طریق بنین سیوان نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان، نتوانست دوکتور نجیب الله را مطابق توافق تمام جوانب دخیل در معضلۀ افغانستان، ذریعۀ طیارۀ ملل متحد، به خارج از کشور (هندوستان) انتقال دهد. 

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است