!د وطن ګوند د غړو د پوهاوې ګډې کمیټې نوبتي غونډه جوړه شوهنن د جمعې ورځ د ۱۳۹۷ هج شمي کال د غبرګولي د میاشتي پر څلورمه نیټه چې د ۲۰۱۸

میلادي کال د می د میاشتې ۲۵ مې نیټې سره برابره ده، د وطن ګوند د پوهاوې ګډې کمیټې

ناسته د محترم انجینر نظر محمد په مشرۍ په کابل ښار کې ترسره شوه

د غونډې ګډونوالو د ۱۳۹۶ یم کال د مرغومې د میاشتې ۲۲ نیټې د اعلامي او طرزالعمل په رڼا

کې د ګډې کمیټې کړنې او فعالیتونو وڅیړل، جدي نیمګړتیاوی او د کار کمزوري اړخونه یی په

ګوته کړل او د رفعې لپاره یې لازمې سپارښتنې وکړې. 

 

به ادامۀ گذشته، قسمت پنجا و سوم، مؤرخ: 25 می 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت پنجا و سوم

 

ج ـ برگشت دوبارۀ سلطانعلی

کشتمند از شـوروی بـه کابـل

عبدالوکیل در جلد دوم و صفحۀ 640 یادداشتهای سیاسی مورد بحث خویش، عنوان کوچکی را به «استعفای سلطان علی کشتمند از حزب و مقام دولتی»، اختصاص داده است. با صرفنظر از نادرستی «استعفای» کشتمند از «مقام دولتی» که در عنوان متذکره و متن آن انعکاس یافته، باید گفت که افزون بر آن، عبدالوکیل ضمن محتویات تحت همین عنوان، بدون اینکه به علل و عوامل اصلی این استعفأ بپردازد؛ با صحنه سازی ها و دروغ پردازی، تلاش نموده تا آنرا «لغزاندن کشتمند به استعفأ» در نتیجۀ «سیاست ها و برخورد نجیب الله»، وانمود سازد (رک: عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحه 642). در واقعیت، چنین توجیه و تلقی مسئله استعفای کشتمند از جانب عبدالوکیل، نه تنها به سلطان علی کشتمند ـ که خود یک سیاست مدار آگاه، آبدیده، متجرب و صاحب صلاحیت است ـ سبک پنداری و اهانت است؛ بلکه با این ادعای محمد اسحق توخی نیز مغایرت دارد که «استعفای سلطان علی کشتمند از عضویت در حزب و هیئت اجرائیه آن» را او «فشار دیگری» بر دوکتور نجیب الله میخواند که «در تبانی با حلقات معینی در مسکو صورت گرفت.»( رک: محمد اسحق توخی، مضمون تحت عنوان دکتور نجیب الله و خروج نیروهای نظامی از افغانستان، قسمت دوم، منتشر شده در سایت های انترنتی «نهضت آینده» و «پیام وطن»). کدام یکی از این دو ادعا، با انکشافات به هم مرتبط و ارگانیک تاریخی، منطبق اند؟. مسئله را مورد تدقیق قرار میدهیم:

 

به ادامۀ گذشته، قسمت پنجاو دوم، مؤرخ:20 می 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت پنجاو دوم

ب ـ بـرگشت ببرک کارمل  

از اتحاد شوروی به کابل

نقض پلان شدۀ تعهدات قبلی محمود بریالی با شهنواز تڼی و سایر همکاران او مبنی بر اقدام مشترک جهت کودتای 16 حوت 1368 علیه دوکتور نجیب الله و برعکس شرکت آنان در سرکوب این کودتا، زمینۀ آن را فراهم نمود تا دکتور نجیب الله به مصداق روش مورد تأکید همیشگی خود مبنی بر «تیر په هیر»، به ایجاد و تقویت فضای مساعد حسن نیت و اعتماد متقابل پرداخت و در نتیجه زمینۀ آن را فراهم نمود تا تعداد کثیری از آنان یک بار دیگر در مقامات حزبی و دولتی اعم از ملکی و نظامی مقرر و در کنگره دوم حزب (سرطان 1369) به مقامات حزبی انتخاب گردند، که درین میان محمود بریالی نیز بحیث معاون اول صدارت در کابینۀ فضل الحق خالقیار تعیین و به عضویت هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن برگزیده شد. در تداوم چنین فضایی از یک طرف پافشاری محمود بریالی و عدۀ دیگری، جهت برگشت ببرک کارمل به کشور با این توضیح که: او زهیر و رنجور است و آرزو دارد بدون مداخله در سیاست و تشبث به فعالیت های سیاسی، صرف سالهای آخر حیات خویش را در کشور خود سپری نماید. افزون بر آن طی ماه های آغازین سال 1370 بود که رهبری اتحاد شوروی نیز در مورد برگشت ببرک کارمل فشار آورده، خاطر نشان مینمودند که بیشتر از این تداوم حضور او را در اتحادشوروی غیرلازم میدانند. بنابران  دوکتور نجیب الله مسئله برگشت ببرک کارمل به کشور را در آن جلسۀ هیئت اجرائیه شورای مرکزی حزب مطرح نمود که قبل از تدویر اجلاس نوبتی شورای سراسری (پلینوم) حزب و جهت تصویب اسناد قابل ارایه به پلینوم ماه سرطان 1370، دایر گردیده بود. قرار گفتۀ عبدالوکیل، در همین جلسه دوکتور نجیب الله با حسن نیت مطرح نموده بود که:«ما باید برای جهانیان و مردم خود نشان بدهیم که به ریش سفیدان و رهبران خود ارج میگذاریم»(رک: عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحه 636). عبدالوکیل به ادامۀ آن با توسل به صحنه سازی چنین؛ مینویسد:«گرچه از گزارش نجیب الله در هیئت اجرائیه با سردی استقبال شد، ولی بنابر مصلحت های حزبی مخصوصاً که محمود بریالی، برادر ببرک کارمل نیز در جلسه حاضر بود، مورد تائید قرار گرفت.»(عبدالوکیل، همانجا، جلد دوم، صفحه 636). باید گفت که حضور محمود بریالی به هیچوجه مانع مخالفت اعضای هیئت اجرائیه جهت برگشت برگشت ببرک کارمل به کشور و مخالفت با او نمی گردید، چنانچه هم در گذشته و هم در آینده نه صرف حضور محمود بریالی، بلکه حضور خود ببرک کارمل نیز مانع ابراز مخالفت اعضای هیئت اجرائیه با او نگردیده بود. واقعیت این بود که درین مقطع زمانی، بنابر وضعیت شکل گرفتۀ بعد از ناکامی کودتای شهنواز ـ گلبدین، ایجاد فضای اعتماد و درک مبرمیت تامین وحدت حزبی، باعث گردیده بود تا رئیس و اکثریت اعضای هیئت اجرائیه حزب، با برگشت ببرک کارمل به کشور با حسن نیت برخورد نمایند.

 

به ادامۀ گذشته، قسمت پنجاویکم، مؤرخ: 15 می 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

                                                قسمت پنجاویکم

 

5 ـ سـازمـاندهی پیش زمینه های 

تحریک بغـاوتِ شمال و نتایج آن

چنانچه الکساندر روتسکوی معاون باریس ایلتسین در ملاقات تودیعی خود با هیئت تنظیم های جهادی بعد از امضای اعلامیۀ مشترک، خاطر نشان ساخته بود که: «طی یک ماه آینده ملاقات هایی با ایران، پاکستان و سعودی انجام خواهیم داد که چگونه قدرت را به حکومت انتقالی اسلامی انتقال بدهیم و توافقات مندرجۀ اعلامیه باید از طرف ما و شما در عمل پیاده شود». بعد از این ملاقاتها بود که عملیات سبوتاژ طرح صلح پنج فقره ای سرمنشی ملل متحد به نفع تعمیل «اعلامیۀ مشترکِ» امضأ شده با تنظیم های جهادی، از طریق فروپاشی و سرانجام سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان،در حالی آغاز گردید که 300 تن از مشاورین سی. آی. ای در پشت پرده، در کنار مدیران رهبری کی. جی. بی در مسکو قرار داشتند.

 

 
 
اجلاس مشترک پالتاکی اعضای حزب وطن با کمیته مشترک تفاهم تدویر گردید

 

به اساس دعوت و اطلاعیه قبلی اجلاس مشترک پالتاک بتاریخ 

پانزدهم ثور ۱۳۹۷مطابق اجندایپیشنهادی تدویر گردید  

 

د وطن ګوند د پوهاوی ګډی کمیټی غونډه ترسره شوه

 

د ۱۳۹۷کال د غوی د میاشتی ۱۴نیټه چی د ۲۰۱۸کال د می د میاشتی ۴نیټی سره برابره ده د وطن ګوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیتی ناسته د محترم انجنیر نظر محمد په مشری په کابل ښار کښی جوړه شوه. و

 

 

د وطن ګوند د غړو د پوهاوی د ګډی کمیټی غونډه جوړه شوه

 

 

نن د جمعیورځ د ۱۳۹۷ کال د وریدمیاشتی ۳۱ نیټه چی د ۲۰۱۸ میلادی

کال د اپریل د میاشتی د شلمی نیټی سره برابره ده د وطن ګوند د غړو د

پوهای ګډی کمیټی ناسته د محترم انجنیر نظر محمد په مشری په کابل ښار

کی ترسره شوه.

 

نگارش: فقیرمحمد ودان

مؤرخ: 9 اپریل 2018

خاطرات ډگروال عبدالوهاب نورستانی:

چـرا و چـگونه از ورود دوکتـور نجیـب الله بـه 

میدان هوایی بین المللی کابل ممانعت بعمل آمد؟

 

ساعت 1.45 بعد از نیمۀ شب و در نخستین ساعات 17 اپریل 1992(27 حمل 1371) بود که از ورود موترهای حامل دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و همراهان شان، به میدان هوایی بین المللی کابل، توسط منسوبان پوستۀ «دوسرکۀ میدان هوایی کابل» مربوط قطعۀ محافظ میدان (کنډک پنجم لوای دوم گارد ملی)، ممانعت گردید و بدین طریق بنین سیوان نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان، نتوانست دوکتور نجیب الله را مطابق توافق تمام جوانب دخیل در معضلۀ افغانستان، ذریعۀ طیارۀ ملل متحد، به خارج از کشور (هندوستان) انتقال دهد. 

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است