غلام محمد زارع 

08.02.2019

 

نشست طالبان داخل و خارج حاکمیت در مسکو

 

به تازه گی افغانهای مقیم مسکو نشست بین الافغانی را راه اندازی کرده واز گروه های مختلف مجاهد ، بازیگران سیاست در چند دهه اخیر،در غیاب دولت مرکزی افغانستان  دعوت به عمل اوردند تا با هئیات نماینده گی طالبان به تبادل نظر بپردازند . سناریوی گردهم ایی که بی تردید نشان انگشت استخبارات روسیه در ان به وضاحت دیده میشود ، طوری ترتیب شده بود که برای هئیات نماینده گی طلبه ها میدان وسیع تبلیغاتی را فراهم اورد که چنان هم شد . شیر محمد عباس ستانکزی به نماینده گی از به گفته فوزیه کوفی « طلبه های کرام »؟؟؟ در حضور داشت حامد کرزی سابق رئیس جمهور افغانستان ، قانونی ، معلم عطا ، تورن اسماعیل ، محقق و تعداد دیگر از اراکین حکومت های قبلی ، حکومت فعلی را « دست نشانده » خوانده گفت : « قانون اساسی قابل اعتبار نبوده و مانع بزرگ در راه صلح است » . ستانکزی انقدر معصومانه و با چهره بر حق حرف میزد که دیگران را زیر اب و عرق ساخت . وی از « حقوق اسلامی برای زنان » گفت و اینکه «امارت اسلامی مخالف کشت  و قاچاق مواد مخدر اند » سخن به میان اورد  

 

فقیرمحمد ودان

مؤرخ: اول فبروری 2019

 

مـواضع دوگانه و آرایـش نیـروهــای 

سیاسی در قبال حل منازعۀ افغانستان 

معضلۀ افغانستان و مسئله جنگ و صلح در کشور ما بنابر ابعاد داخلی، منطقوی، جهانی و همچنان مداخله و یا دخالت نیروهای متعدد داخلی و خارجی آن؛ اعم از نیروهای سیاسی، استخباراتی، نظامی و حتی مافیایی، درهم تنیدگی و یا تقابل منافع این نیروها باعث گردیده اند تا این معضله، یکی از پیچیده ترین معضلاتِ داخلی، منطقوی و جهانی محسوب گردیده و بدین ملحوظ حل و راه های بیرون رفت از آن نیز پیچیدگی های دارد که می باید به آن توجه معطوف گردد.

شواهد و  موضعگیری ها در قبال مذاکرات کنونی میان زلمی خلیل زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به موضوع صلح افغانستان و «طالبان»؛ بخصوص پیرامون مذاکرات شش روزۀ اخیر آنان در «دوحه»، مؤید آن اند که هم در میان نیروهای سیاسی «مطرح» افغانی (دولت و احزاب سیاسی)، هم در میان کشورهای دخیل و هم در میان ساختارهای متعدد هریک از این کشورها، توافق نظر وجود ندارد. با صرفنظر از چگونگی تبارز علنی بعدی برخی گرایشهای کشورهای دخیل خارجی، هم اکنون در مورد این مذاکرات دو گرایش و مواضع ذیل تبارز داشته اند:

 

 

 

جلسه اعضای هئیات اجرائیوی شورای سراسری

حزب وطن مقیم خارج کشور دایر گردید

 

دوشنبه مورخ هفت جنوری ۲۰۱۹ جلسه اعضای هیآت

اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج  کشور در شهر اغوس کشور شاهی دنمارک  دایر گردید۰

درین جلسه مسایل بااهمیت کشوری و حیات حزبی مورد بحث و تبادل نظر قرار داده شد . در اغاز محترم عبدالمبین مبین عضو هیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن و مسول شورای اروپایی حزب وطن در مورد سفر خود به داخل کشور توضیحات مفصل ارائه نموده و ضمن آن پیشنهادات مشخص در مورد اولویت های زنده ګی حزبی با اشتراک کننده گان جلسه در میان گذاشت .  با توجه به اجندای جلسه و پیشنهادات محترم عبدالمبین مبین بحث محوری  پیرامون  وضع موجود فعالیت سازمانهای حزبی و مسایل پیرامون و ناشی از  تداوم وضیعت تعلیق در رابطه به کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن  متمرکز گردید . درین رابطه بترتیب رفقا انجنیر محمد اسلم ٬ عبدالعظیم راهی، نوراکبر پایش و عبدالبشیر پیوستون بطور گسترده در مورد تمام ابعاد مسایل مطروحه  ابراز نظر نمودند . جلسه درین مورد تصمیم اتخاذ نمود تا پیشنهادات مشخص اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن که در خارج از کشور اقامت دارند  عنوانی رئیس شورای سراسری حزب وطن محترم میرافغان باوری ارسال  گردد۰ جلسه رفقا انجینر اسلم و بشیر پیوستون را موظف ساخت تا از  پروسه طرح و تصامیم اتخاذ شده در مورد پیشنهادات مصوب این نشست  در اجلاس کمیته اجرائیه شورای سراسری حزب وطن  گزارش دهند۰

جلسه یکبار دیگر بر  تدویر سریع جلسه وسیع کادر ها و فعالین شورای اروپائئ حزب وطن تاکید بعمل آورده توجه مسولین امور را به اهمیت آن جلب نمود . 

درین جلسه فیصله بعمل آمد تا در تمام جلسات بعدی  اعضای هیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور، محترم غلام محمد زارع مسول  سایت انتر نیتی حزب ( راه ما ) اشتراک ورزد .  

این جلسه که از ساعت  یک ظهر  به کار خود اغاز نموده بود ساعت پنج و سی دقیقه به وقت محلی در فضای اعتماد و همبستگی رفیقانه به کار خود پایان داد. 

 

 

نویسنده بشیر مومن

جامعه شناسی نفرت

 

 

 

  (Hate crimes ) نفرت

عبارت  است از  احساسات وهیجانات است که همه ما  تا حدود  آن را تجربه نمودیم. زمانی که  انسان در مقابله،  باچیزی یا مکان  یا شخصی دچار احساس ناخوش می‌شود و این احساس موجب دوری او از آن موقعیت می‌شود، به آن نفرت گویند. این حس لعنتی از ماقبل تاریخ همواره با بشر بوده است،ازینرو یک  امر  کاملا طبیعی میباشد. پس اگر طبیعی‌بودن حس نفرت و انزجار را قبول داریم باید بپذیریم که این حس بیهوده در وجود ما نیست وداری وظایف  است ، بطورمثال تنفر از جنایت، تنفر  از تجاوز جنسی  وامثالهم ، یعنی  چنین تنفر انسان بودن ما را تایید میکند واین یک تنفر مثبت است . زیراکه  این حس، حسی فطری است و زمانی به کار ما می‌آید که باید منبعی را که منزجر‌کننده است و باعث انزجار ما می‌شود، طرد کنیم. در چنین مواقعی بیشتر افراد به جای این که این حس ناخوشایند را از خود دور کنند، می‌کوشند تا آن فرد، شیء یا شرایط آزاردهنده را از خود دور کنند.  به همین علت است که ما نمی‌توانیم هیجانات خویش را به دو گروه خوب و بد تقسیم کنیم و مثلا بگوییم خشم،‌ عصبانیت و ترس جزو هیجانات بد است و خوشحالی،‌ سرمستی و شادی جزو هیجانات خوب. اگر به موضوع نفرت نیز از این زاویه نگاه کنیم حتما بیشتر و بهتر برای ما قابل پذیرش است. مساله دیگر که گاه مترادف با تنفر قرار دارد، خشم است . از نظر بسیاری از جامعه شناسان، خشم یکی از اصلی ترین احساسات اجتماعی است. چونکه تقریبا جز فرهنگ است واشکال مختلف دارد ، از جمله  احساس ناامیدی و ناکامی، احساس رنجش یا تنفر، احساس سرزنش و رسوایی و سطوح مختلف خشم از جمله پرخاشگری، بحث لفظی، ، شکستن اشیا و غیره را شناسایی کرده اند. جامعه شناسی احساسات دلایل ظهور خشم را در شرایط و روابط اجتماعی جستجو می کند. در زندگی روزمره، توهین ها، دلخوری ها، بی عدالتی ها، بی انصافی ها، خیانت ها، هدف تخطی و تجاوز دیگران قرار گرفتن ها، مورد تهدید قرار گرفتن، خودپندارگی توسط تصور عمومی و به طور کلی موارد مربوط به ادراکات مربوط به موقعیت اجتماعی واقعی و پیامدهای قابل مشاهده آنها، در تبیین خشم مورد توجه قرار گرفته است. نقش های اجتماعی وسیعی در سطوح اجتماعی میانی مانند فضای خانوادگی، محیط های کاری و اشتغال، بافت همسایگی و تقسیمات اجتماعی، ساختار و تشکیلات موقعیت را شکل داده اند که فرد را در معرض تحریک خشم قرار می دهند. ساختارهای سطوح اجتماعی میانی تأثیرات ساختارهای کلان را در احساسات هدایت می کنند. هیجان لغت انگلیسی ( Emotion)  است یعنی عاملی که ارگانیسم را به حرکت در می‌آورد، مثلا خشم ، ترس ، دوست داشتنوغیره .... خشم یکی از هیجان های پیچیده ی انسانی است،خشم عکس ا لعمل  معمول نسبت به ناکامی و خطا کاری است،همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبرو شد ه ایم. مساله خشم این است که اگر چه بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن به اهداف خود باز می دارد. اما وقتی که از کنترل فرد خارج می شود، تخریب کننده می گردد، خشم می تواند مشکلاتی در محل کار، در روابط بین فردی، و بطور کلی در کیفیت زندگی آدمان بوجود بیاورد. علت  اینکه افراد در مورد خشم خود دچار تعارض و تضاد هستند نیز همین نکته است.. واما تعریفی دقیق از خشم چندان  آسان  نیست، زیرا افراد از نظر زمان و علت خشم و شیوه عکس العمی  به آن کاملاً متفاوت هستند.ولی میشود هیجانات که با خشم همراه  است چنین برشمرد: عصبانیت، خشونت، خصومت، کینه توزی، غضب، تنفر، تحریک، حسادت، رنجش،غرض، تحقیر و ناراحتی است،آنچه که در فضای خانواده، کار، همسایگی و رابطه های دیگر دیده می شود شکل و ساخت روابط قدرتی است. روابط قدرتی از الزامات ضروری ظهور و بروز خشم است که در جامعه شناسی احساسات مورد تأکید تئوری قدرت قرار گرفته است. در فضای روابط متقابل، احساس خشم پاسخی است به شرایط نقصان قدرت و جایگاه که دارای اشکال، شدت و جهات گوناگونی است لذا راهکار جامعه شناسی احساسات برای رسیدن به سلامت اجتماعی، دست یابی به سلامت احساسات اجتماعی است که در فضای ادبیات نظریه قدرت قدرت و جایگاه در فضای روابط اجتماعی امکان پذیر است.

 

د جدي شپږمه د تاريخ يوه نه هيريدونکي ورځ

 

ليکوال: يوسف انتظار

۱۳۹۷لمريز کال د جدي شپږمه پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د سره يرغلګر او تيري کوونکي فوځ د نهه ديرشمې کليزې سره برابره ده.

 دا يرغل په داسې شرايطو کې ترسره شو چې د سوسياليستي او پانګوالي دوو لويو قطبونو تر منځ سړه او تبليغاتي جګړه په اوج کې وه او د ځمکې د کرې د ويش پر سر يې تر منځ  سخته سيالي روانه وه 

 

 

د خليل زاد د سولې ماموريت، جلا جلا غوښتنې او اندونه

 

ليکنه او شننه: يوسف انتظار

د سولې، روغې جوړې او ډیالوګ منظور او هدف يوازې او يوازې د جګړې ختمول نه، بلکې د عدلانه سولې تامين او بسيا کول، د ملي يووالي ټينګښت، د متقابل باور او اعتماد رامنځته کول، د ملي خپلواکۍ، ملي حاکميت، د خاورې بشپړتيا ساتل، د هيواد په چارو کې د ملي مشارکت او د يوې شفافې حکومتوالۍ رامنځته کول، د قانون تطبيق او حاکميت ته د لارې هوارول، د وران ويجاړ هيواد د ټولو اړخونو رغول او ورته د امکاناتو برابرول، هيواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور رهبري کول او بلاخره، د يوې پرمختللي او مدني ټولنې رامنځته کول چې د ولسواکۍ پر ارزښتونو ولاړه وي عبارت ده.

 

به ادامۀ گذشته، قسمت نودم، مؤرخ: 15 دسمبر 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت نودم

حقایق پیرامون چگونگی ترور جنرال

عبـدالبـاقی و جنـرال شهبـاز احمـدزی

 

ډگرجنرال عبدالباقی رئیس عمومی ریاست پنجم امنیت دولتی که در ارگان تحت امر خویش از نیروی و ظرفیت دفاعی در خور توجه نیز برخوردار و حلقه رهبری کودتای آغاز شدۀ نظامی از عکس العمل او تشویش داشتند، بعد از برگشت از وزارت امنیت دولتی به مقر ریاست متذکره در جادۀ دارالمان و در اولین لحظات ورود به دفتر خویش، به قتل رسید. قتل او را نیز تمام رهبران و شبکۀ «ستون پنجم»، مانند قتل یعقوبی، «خودکشی» اعلان و تبلیغ نمودند. بعد از ثبت علایم و نشانه های مشکوک و سایر مختصات محل قتل یعقوبی، با کسب از اطلاع مرگ جنرال عبدالباقی است که غلام حسین فخری، گروپ همکار کریمنل تخنیک همراه خود را باڅارنوال تحت امر خویش جهت بررسی محل واقعه اعزام و خود در وزارت امنیت دولتی باقی مینماند. همکاران او قبل از آنکه حسین فخری وزارت امنیت دولتی را ترک نماید، از ریاست پنج بر می گردند و از مشاهدات خود گزارش میدهند. حسین فخری درین زمینه، چنین مینویسد:«یارمحمد ساعت ده ونیم مرا به دهلیز می طلبد و سراسیمه و پوشیده پیغامی میگوید:«باقی رئیس ادارۀ پنجم هم خود را کشته است». آشفته و اندیشناک به څارنوالی امنیت دولتی دستور می دهم که به دارالامان برود و چگونگی حادثه را بررسی کند و هیئت تخنیکی را هم که کارش تقریباً خاتمه یافته است با او یکجا می کنم.»(حسین فخری، فصلی در ذکر مرگ یعقوبی، منتشرۀ سایت انترنتی آریایی، تاریخ نشر: ثور 1376، ادرس انترنتی 

به ادامۀ گذشته، قسمت هشتاد و نهم، مؤرخ: 10 دسمبر 2018

فقیرمحمد ودان

مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

 

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

قسمت هشتاد و نهم

 

 2 ـ رزاق مأمون و «معمای مرگ یعقوبی»:

رزاق مأمون نویسنده و ژورنالیست شناخته شدۀ کشور و گردانندۀ سایت انترنتی «گزارشنامۀ افغانستان» نیز نتایج تدقیق و تحقیق خویش را جهت حل «معمای مرگ فاروق یعقوبی» در جلد دوم کتاب «راز خوابیده» منتشر ساخته است. درین زمینه باید گفت که تلاش وی جهت حل این «معما» و بیان صریح و شجاعانۀ او با این نتیجه گیری قابل ستایش است که: مرگ سترجنرال غلام فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی را قتل از قبل سازمانیافته دانسته است؛ ولی متأسفانه وجاهت نوشتۀ مورد بحث او زمانی صدمه میبیند که در مورد ترور یعقوبی، به علت عدم شناخت خویش از افراد و اشخاص، بر منابع نامؤثق و مشکوک استناد مینماید. بطور مثال: او از زبان فرد جعلی یی ظاهراً با هویت «عتیق الله سادات داماد فاروق یعقوبی» نقل قول های زیادی نموده و یا از معلومات های ادعا شدۀ این فرد در نوشته های خود استفاده بعمل آورده است. در حالیکه غلام فاروق یعقوبی در زمان قبل از ترور خویش دامادی نداشت و بعد از آن و حتی اکنون هم دامادی بنام «عتیق الله سادات» نداشته بود و نداشته است. این فردِ با هویت جعلی، ضمن ارایۀ گویا چشمدیدهای خود و یاهم نقل قول هایی از دیگران به رزاق مأمون، علی الرغم افاده های مبنی بر حقیقت ترور غلام فاروق یعقوبی، به طور هدفمند تلاش نموده تا از یک طرف از دوکتور نجیب الله تصویر نادرست ارایه نماید و از جانب دیگر روابط، همکاری و همفکری استوار غلام فاروق یعقوبی با نجیب الله را زیر سوال ببرد. در عین حال همین فرد مجهولِ دارای رابطۀ جعلی با فاروق یعقوبی (گویا داماد او)، در حالی از چشم دیدهای سلیمان سکرتر یعقوبی و از زبان او در مورد قتل یعقوبی نقل می نماید که سلیمان درین روز اصلاً در دفتر یعقوبی و حتی در محدوده وزارت امنیت دولتی حضور نداشت و نسبت مراسم روز چهل وفات مادر خویش به وظیفه نیامده و در منزل بود.

 

 
 جلسه اعضای هیات اجرائیه  شورای سراسری
 
حزب وطن مقیم خارج تدویر گردید
 
 
 
بتاریخ 29 ماه اکتبر 2018 جلسه اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج  دایر ګردید۰در اغازبعد از بحث  و تصویب اجندای پیشنهادی که قبلا در اختیار رفقا قرار ګرفته بود رفیق  عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور، پیرامون  حوادث و انکشافات  اخیر  ګفت:
حوادث  و اتفاقات اخیربیانګرګوشه های تبارز یافته بحران و  فاجعه در اوضاع امنیتی ٬ سیاسی و اقتصادی کشور است که  به اشکال ګوناګون و از آنجمله در شکل تدوام جنګ نیابتی و زور ازمایی  قدرت های منطقوی و فرا منطقوی  تبارز یافته که قربانی اصلی  آن ملت افغانستان است  ۰
یکی از اشکال  تبارز فاجعه که در موازات جنګ  وسیعآ بکار ګرفته شده ترور های کور و ترور های پلان شده است . حزب وطن از لحاظ ماهیت و سرشت خود با تفکر و عمل تروریستی با قاطعیت مخالف است۰  حزب  باورمند است  که در عقب تمام 
حوادث  تروریستی منجمله حوادث اخیر در کشور که در پهلوی صد ها فرزند صادق و وطندوست میهن، شخصیت های سرشناس سیاسی، نظامی و فرهنګی از جمله الحاج عبدالجبار قهرمان، ستر پاسوال عبدالرازق، تورن جنرال مومن حسین
خیل و سلیم  رحیم ژورنالیست وفلمبردار سابقه دار تلویزوین ملی را قربانی ګرفت، دست سازمانهای استخباراتی معلوم الحال منطقوی و بین المللی که ګاهی در کنار هم و ګاهی در تقابل با هم عمل میکنند ، دخیل است۰ 
  

فقیرمحمد ودان

مؤرخ 7 سپتامبر 2018

 

در حاشیۀ مصاحبۀ اخیر عطا محمد نور

 

عطامحمد نور رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی و والی معزول ولایت بلخ، اخیراً با نصیراحمد فیاض ضمن مصاحبه ای که از «آریانا نیوز» پخش گردید، افزون بر تضاد گویی های وافر و ترسیم خیالات ذهنی خود مبنی بر «ریشه» داشتن «جهادی ها» و از جمله «جمعیت اسلامی» و خود در جامعه، تکنوکرات های موجود در دولت و بطور کنایه رئیس جمهور اشرف غنی را «بی ریشه»، «بیکس» و «بی پایگاه» خوانده، مدعی گردید که:«اینها خو به پای خارجی ها راه می گردند، اینها از میل تانک خارجی ها ما را اخطار میدهند» و در نهایت چنان وانمود کرد که:«مجاهدین حرف اول را دیروز هم زده، امروز هم میزند و فردا هم میزند

 

 

ـــ په ملی شورا د شهید داکتر نجیب الله افتتاحیه وینا

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است