گزارش از تدویر هفتمین اجلاس شورای سراسری 

 

 حزب وطن

 

 

بتاریخ ۳۱جوزای۱۳۹۸  مطابق ۲۱جون ۲۰۱۹جلسه شورای

 

سراسری حزب وطن بریاست رفیق محترم  میر افغان باوری

 

 .رئیس این شورا در هوتل سپین زر شهر کابل دایر گردید 

 

جلسه با اعلام تکمیل نصاب با قرآت آیاتی از کلام الله

 

مجید توسط محترم خیالی ګل کوچی عضو شورای

 

سراسری حزب وطن و بیانیه افتتاحیه محترم میر افغان

 

باوری به کار خود آغاز نمود۰

 

 :اعضای شورا قبل از همه

 
 

راه ما ــ ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن ، انتخاب محترم عبدالبشیر پیوستون ، یکی از بهترین ، پرکارترین و صادق ترین رهرو راه حزب وطن ، عضو هیئات اجرایئوی حزب وطن و عضو شورای سراسری حزب وطن را به صغت رئیس شورای سراسری حزب وطن تبریک گفته موفقیت های شایان شان را در امر بزرگ سازماندهی مجدد سازمان های حزب وطن در داخل و خارج از کشور ، ارزو میبرد . پیوستون در طی بیشتر از بیست سال گذشته در امر سازماندهی مجدد حزب وطن تلاش ورزیده و باکار خستگی ناپذیر به صفت رئیس تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور سهم بی بدیلی در کار تدویر مجمع عالی حزب وطن در ۵ میزان ۱۳۹۱ به جا اورده است .

راه ما ، موفقیت های بیشتر رفیق پیوستون را در امر کار مشترک حزبی ، احیایی مجددسازمان های حزبی حزب وطن در داخل و خارج از کشور ، جلب بیشتر همکاری جوانان و رهروان راه داکتر نجیب الله ، ترویج کار جمعی در صفوف و رهبری حزب وطن و رفع نواقص و کمبود های گذشته ، ارزو کرده ودر این امر بزرگ همکار و مدد گار شان میباشد .

 

اطلاعیه هفتمین اجلاس وسیع شورای سراسری حزب وطن

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن امروز مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۹۸ مطابق به ۲۱ ماه جون ۲۰۱۹ در  هوتل سپین زر شهر کابل تحت ریاست محترم میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن دایر گردید

 

 

شهر کابل – افغانستان

مورخ۲۰ ثور ۱۳۹۸ مطابق به ۱۰ ماه می۲۰۱۹

 

اعلامیه

 

 !هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

 

 

کشور ما افغانستان در وضعیت پیچیده سیاسی، هرروز بطرف عمق

بحران کشانیده میشود، بعید از امکان نیست که تدوام این حالت تشدید

هر چه بیشتر جنګ های نیابتی، نا امنی ، کشتار انسانها و سیطره بلا

منازعه وحشی ترین نیرو های افراطی را در قبال داشته باشد۰

 

 

 

 : اطلاعیه 

 

در اجلاس مورخ ۲۳ ماه حمل ۱۳۹۸( مطابق ۱۲ اپریل ۲۰۱۹) هیات اجرایه شورای

سراسریحزب وطن فیصله بعمل امد تا  هفتمین نشست شورای سراسری حزب وطن در نیمه

ای اول ماه ثور ۱۳۹۸ دایر ګردد۰ تدویر لویه جرګه و تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل

وهمچنان فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، پروسه سفر تعداد زیادی از اعضای شورای سراسری

را از ولایات مختلف کشور  به شهر کابل به مشکل مواجه ساخته است۰

 بدینوسیله به اطلاع همه رفقا و و دوستان که انکشافات مربوط به  جریان تدویر شورای

سراسری را  تعقیب میکنند رسانیده میشود که هفتین اجلاس شورای سراسری حزب وطن

بعد ازختم ماه مبارک رمضان در شهر کابل دایر خواهد شد۰

 

تشکر

شعبه تشکیلات شورای سراسری حزب وطن

 

جلسه اعضای هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

مقیم خارج از کشور دایر گردید

 

در اغاز جلسه رفیق پیوستون در مورد اجندای هفتمین اجلاس شورای

سراسری حزب وطن و جریان صحبت با محترم رفیق باوری رئیس

شورای سراسری حزب وطن ، گزارش مفصل ارایه نمود . بعدا اشتراک

 .کننده های جلسه روی گزارش مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند 

جلسه به رفیق نوراکبر پایش وظیفه سپرد تا نظریات ارایه شده توسط

 .رفقا را جمعبندی و توحید نموده ، به محترم رفیق باوری گزارش دهد 

 

جلسه هئیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن در 

شهرکابل دایر گردید

 

 

بتاریخ ۲۳ ماه حمل ۱۳۹۸ مطابق به ۱۲ اپریل ۲۱۰۹ جلسه هئیات اجرائیوی شورای

سراسری حزب وطن تحب رهبری محترم میرافغان باوری رئیس این شورا در شهر کابل

دایر گردید۰

در  آغازاجندای جلسه که قبلا در اختیار شرکت کننده ها گذاشته شده بود، بعد از بحث

 .های مسوولانه ومفید به اتفاق ارا تائید و تصویب گردید

بعدا گزارش مختصر رئیس شورای سراسری حزب وطن در رابط به مسایل حیات داخل

حزبی ، نتایج پروسه ی تفاهمات و وحدت ها که به ابتکار حزب وطن و مصوبات پنجمین

اجلاس شورای سراسری این حزب ، سازماندهی شده بود ، تجارب وپرابلم های ناشی از

این پروسه ، مسایل تشکیلاتی ، مذاکرات صلح ، انتخابات ریاست جمهوری و شورا های

ولایتی و سایر مسایل که پیش زمینه های تدویر هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب

 .وطن را فراهم نموده است ، به سمع حاضرین رسانیده شد 

 

فقیرمحمـد ودان

۱۵ اپریل ۲۰۱۹

به مناسبت چهلمین سالروز شهادت استاد میر اکبر خیبر:

 

دیدگاه ها و مواضع استاد میراکبر خیبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت دوم

 

بعد از کودتای سرطان ۱۳۵۲ و اعلام نظام جمهوریت بوسیله محمد داوود، هردو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ و با تاکید و شور و شعف بیشتر جناح پرچمی ها ـ ا ز نظام جمهوریت و شخص محمد داوود دفاع مینمودند. در چنین فضایی بیانیه خطاب به مردم افغانستان که بوسیله محمد داوود بمثابه خط مشی نظام جمهوری ایراد گردید از جانب رهبری جناح پرچم تهیه و طبعاٌ از آن با قاطعیت پشتیبانی مینمودند. این حقیقت خود مؤید آنست که رابطه یی میان رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبری نظام جمهوری بخصوص شخص رئیس جمهور محمد داوود، وجود داشت. رادیو بی. بی. سی در برنامه «افغانستان در قرن بیستم» درین زمینه میگوید: « محمد اسماعیل محشور یکی از فعالان سابق ح. د. خ. ا که با محمد داوود تماس داشت، بر این نظر است که رئیس جمهور داوود در میان رهبران حزب بیشتر به میراکبر خیبر، رهبر نظامی جناح پرچم علاقه داشت تا ببرک کارمل رهبر این جناح» و برای تصدیق این ادعا، آواز محمد اسماعیل محشور، ژورنالست شناخته شده کشور را پخش نموده که میگوید: «من بر قراریکه روحیه داوود خان را دیدم و چند بار شنیدم، داوود خان کم تمایل داشت که با ببرک کارمل تماس بگیرد، او می انگاشت که خیبر یک آدم ملی است و با مطالعه و تصرف در مورد پشتونستان است و شما میفهمید که عشق داوودخان پشتونستان بود. او تماسهای خویش را زیادتر با خیبر تنظیم میکرد تا با کارمل. یکی دوبار که تحمیلاٌ کارمل هم او را دیده بود، داوود خان حرفش همین بود، شما کوشش کنید که رنگ سرخ مبارزه و حزب تانرا به یک رنگ معتدلتر تبدیل کنید. ملت و ملت گرایی اولی تر از کمونیزم و انترناسیونالیزم است.» (۱)

 

فقیرمحمـد ودان

۱۳ اپریل ۲۰۱۹

به مناسبت چهلمین سالروز شهادت استاد میر اکبر خیبر 

 

دیدگاه ها و مواضع استاد میراکبر خیبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت اول

 

 

روز دوشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۹ (۲۸ حمل ۱۳۹۸) مصادف است با چهلمین سالروز شهادت استاد میر اکبر خیبر، شخصیت آگاه و اندشور سیاسی، انقلابی متواضع و استاد و رهنمای یک نسل از وطن پرستان بی بدیل معاصر کشورما.

 استاد خیبر در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در یک خانواده کم زمین پل علم ـ مرکز ولایت لوگرـ به دنیا آمد. موصوف بعد از تعلیمات ابتدایی شامل حربی شونځی و به تعقیب آن وارد حربی پوهنتون افغانستان گردید. درست در آوانیکه حکومت شاه محمود خان دموکراسی را مشق میکرد و آنرا میازمائید، میراکبر جوان [« جراید «ندای خلق»، « وطن» و «انگار» را بشکل مخفی به حربی پوهنتون میبرد و برای ترویج اندیشه های آن تبلیغ میکرد. او محصلان حربی پوهنتون را از جریانات سیاسی خارج حلقه های نظامی آگاه میساخت.»] (۱)

 

 
مواضع ما !
 
 
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
 
 
درین اواخر حجم بزرګ تبلیغات  پیرامون مذاکرات صلح دوحه  متمرکز ګردیده است . این تبلیغات بیش از آنکه توضیح کننده باشد اغوا ګر و فریبنده است و عدم افشای توافقات پشت پرده  که در آن هم مردم و هم نظام موجود دور زده شده است عدم اعتماد ګسترده را در بین جامعه افغانی بوجود آورده و از قرینه ها بر میآید که این مذاکرات که به آن عنوان مذاکرات صلح داده شده نه تنها به صلح نمی انجامد بلکه توسعه هرچه بیشتر جنګ را هدف قرار داده است که پیوسته به ګذشته استفاده ابزاری از بنیاد ګرایی مشخصه بارز آنرا تشکیل میدهد . اظهارات توآم با اعتماد عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد اینکه  به زودی یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد بیان روشن همکاری متقابل آی اس آی با امریکا در پروژه پمپیو ـــــ خلیلزاد  جهت تاسیس حکومت موقت در افغانستان است.
 
 

 

غلام محمد زارع

20.03.19

 

نوروز اغاز بهار و سرسبزی

 

 

نوروز را گرامی میداریم . نوروز را که جشن تازه گی و سرسبزی   است ؛  نوروز را که

سراغاز شگوفایی و طراوت است ؛ نوروز را که نوید دهنده ی امید ، ازادی و سرفرازی

است ؛ نوروز را که اورنده ی همبستگی ، یک دلی و شادی است ؛ نوروز را که فصل تغییرو

تحرک است ؛ نوروز را که اورنده ی  زیبایی و شادی است ؛ نوروز را که نمادی از رویش و

گشایش است ؛ نوروز را که ارمغانش بهار است و باز شدن شگوفه ها ؛ نوروز را که نوید

دهنده ی خوش قلبی ، رهایی و پیشرفت است ؛ نوروز را که جشن دهقانش پیام اوری

دوستی و اتفاق و همدلی است ؛ نوروز را که سرخی لاله زار هایش بیاداورنده ی سربلندی

و افتخار است ؛ نوروز را که فصل زنده گی و بالنده گی است ، گرامی میداریم .

 

 
مواضع ما !
 
 
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
 
درین اواخر حجم بزرګ تبلیغات  پیرامون مذاکرات صلح دوحه  متمرکز ګردیده است . این تبلیغات بیش از آنکه توضیح کننده باشد اغوا ګر و فریبنده است و عدم افشای توافقات پشت پرده  که در آن هم مردم و هم نظام موجود دور زده شده است عدم اعتماد ګسترده را در بین جامعه افغانی بوجود آورده و از قرینه ها بر میآید که این مذاکرات که به آن عنوان مذاکرات صلح داده شده نه تنها به صلح نمی انجامد بلکه توسعه هرچه بیشتر جنګ را هدف قرار داده است که پیوسته به ګذشته استفاده ابزاری از بنیاد ګرایی مشخصه بارز آنرا تشکیل میدهد . اظهارات توآم با اعتماد عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد اینکه  به زودی یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد بیان روشن همکاری متقابل آی اس آی با امریکا در پروژه پمپیو ـــــ خلیلزاد  جهت تاسیس حکومت موقت در افغانستان است.
 

 

 

جلسه اعضای  هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب

وطن مقیم خارج از کشور دایر گردید

 

شام دوشنبه مورخ ۱۱مارچ ۲۰۱۹جلسه اعضای هیات اجراییه  ج

شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور به ریاست محترم

عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای  حزبی خارج کشور

  دایر گردید

درین جلسه که بر اساس فیصله نشست قبلی محترم  غلام

محمد زارع مسول سایت حزبی راه ما نیز دعوت گردیده بود

٬ اجندای کار جلسه تصویب و مطابق آن تمام اشتراک کننده

گان در بحث پیرامدن مواد اجندا  فعالانه اشتراک ورزیدند

٬ جلسه تصویب  نمود

 

 

9. März um 10:17

 

مواضع ما​

 

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن​

 

 

اګر از تاریخ نیاموزیم برای تکرار آن آماده باشیم​

پیوستن مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات دوحه قبل از همه به معنی قبول شرط طالبان برای شرکت ملابرادر در مذاکرات با هیات مذاکره کننده امریکایی است .   پمپیو اظهار امیدواری کرد که هیات مذاکره کننده اش به پیشرفت های خوبی دست یافته باشد . یعنی به هدف اساسی ګفت و ګوی شان نزدیک شده باشند . این اهداف  دیګر در هاله راز نیست ٬ مهمترین محور های آنرا حضور دوامدار  مفرزه های استخباراتی امریکا وحفظ بخشی از نیروهای نظامی شان برای حمایت از انها و دادن تضمین برای امریکاست که از افغانستان   منافع این کشور و متحدینش تهدید نخواهد شد  

 

 

غلامحمد زارع

06.03.19

 هشت مارچ را گرامی میداریم

 

منشآ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت

خوانده نمیشود 

لامارتین 

هشت مارچ روزیکه زنان صدای خود را برای ازادی و داشتن حقوق برابر با مردان در کشور

های بزرگ صنعتی و جهان متمدن ، بلند کرده و از دست اورد های مبارزات چند دهه زنان دفاع

شجاعانه نمودند را گرامی میداریم 

مبارزات زنان در کشور های عقب نگهداشته شده ای چون افغانستان هر چند با کندی ولی

پیوسته ادامه داشته و در این راه قربانی های را به همراه داشته است . زنان پا به پای مردان

در برابر بی عدالتی اجتماعی ، فقر اقتصادی، نبود امکانات بهداشتی ، سطح پائین تعلیم

وتربیه ، بیداد بهره کشی از انسان ، صدای اعتراض خود را بلند کرده اند .  فقر و بدبختی ،

مناسبات کهنه اجتماعی ، طرز دید قرون وسطی ، یگانه پرابلم جامعه زن افغانستان نبوده ،

بلکه مناسبات جامعه مرد سالار ، کهنه پرستی  بار دیگری است بر شانه های زن افغان  که

خوشبختانه نتوانسته قامتش را خم سازد . به همین خاطر هم است که زن را گرامی میداریم .

زن را که مظهر عشق و وفاداری است ، زن را که نمادی از مهر و لطافت است ، زن را که سمبل

پایداری و مقاومت است ، زن را که گرمی خانواده و نمونه ای مهر و عطوفت ، شفقت و

مهربانی ، پشت کار و استواری ، برده باری و فداکاری است ، زن را که در اغوش پر عطوفتش

فرزندان برومند را از شیره جان خود پرورش میدهد و زن را که ا نسان های بزرگ و تاریخ ساز

 را تربیه نموده و جاودانه میسازد ، گرامی میداریم  

 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است