غلام محمد زارع

 

توافقنامه صلح با طالبان و پی امد های ان

 

 

مردم افغانستان نباید از ایالات متحده امریکا انتظار تامین صلح در کشور شان را داشته باشند . توافغنامه صلح میان امریکا وطالبان برای اقناع اذهان عامه امریکا و برد مجدد ترامپ در انتخابات اینده ای ریاست جمهوری در ان کشور میباشد ، نه تامین صلح برای مردم افغانستان . انچه امریکا با طالبان برسر خروج نیرو های شان از افغانستان توافق کرده ، مشکوک به نظر میرسد . زیرا جزئیات این موافقتنامه نشر نگردیده و حتی دولت افغانستان هم در روشنی کامل قرار داده نشده است .

 

جلسه ای شورای بلجیم حزب وطن دایر گردید

 

جلسه شورای بلجیم حزب وطن تحت ریاست محترم رادمل بتاریخ ۱۴ جون ۲۰۲۰ دایر گردید 

در اغاز رفیق رادمل ضمن صحبت از رفقا خواستند در رابط به مسایل نشراتی و تبلیغاتی ، سایت راه ما  ــ ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن و صفحه فیسبوک راه ما توجه جدی مبذول بدارند 

 

 

چند سخن کوتاه با رئیس جمهور

شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
درباره اظهارات آقای داکتر اشرف غنی در مورد استعفای شهید داکتر نجیب الله

 

 

 !آقای داکتر اشرف غنی 
این کمال خردمندیست که از تجارب تلخ خود و دیگران بیآموزیم . این آموزش زمانی میتواند موثر  و مفید باشد که هم بر شرایط زمان وقوع وهم نیات و اهداف آن تمرکز بعمل آید 
 زمانیکه  داکتر نجیب الله گفت نتنها از مقام خود بلکه از جان خود هم بخاطر تامین صلح و قطع جنگ حاضر است بگذرد « چهل » حامی امروزی رژیم و شرکای غارتگر قدرت سیاسی ان جنگ تا   آخرین افغان را شعار میدادند

 

 

اعــــــــــــلامیه
 

ریاست هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

در مورد رویداد های  اخیر در مرز میان افغانستان و ایران 

 


درین اواخر حوادث فاجعه بار قتل و کشتار عمدی مهاجرین افغان در آنسوی مرز ایران وجدان بشریت را تکان داد . هنوز  بررسی رویداد به رود خانه انداختن و کشتن جوانان مهاجر افغان  به  پایان نرسیده که آتش زدن گروه دیگر مهاجرین بر آن علاوه گردید  
 


مواضع حزب وطن

درموردتوافقنامه میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله

 


سرانجام بعد از دور طویل « دپلماسی زور و معامله » توافقنامه  میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله  در فضای مسلط بی باوری بین الګروپی و میان ګروپی امضا کننده ګان با روپوش صلح و مشارکت ملی   آرایش و  رسمیت داده شد  
 

 

مواضع حزب وطن
در مورد وضیعت جاری کشور

 شعبه تبلیغات و مطا لعات سیاسی و ستراتیژیک

 

 

 

به تعقیب امضای  معاهده صلح میان امریکا وطالب موج جدید خشونت ها سراسر کشور را فرا گرفته

است که از حملات بالای مواضع نظامیان گرفته تا ترور وانفجار و انتحار میان غیر نظامیان  را در هرکجا و هر محلی که برای شان قابل دسترسی باشد احتوا مینماید . در تمام  موارد بدون ترس از خدا و شرم از  مردم مسولیت این رویداد های خونین را فرزندان دوقلوی تجاوز( طالبان و داعش )به عهده میگیرند  
 درین راستا رویداد های اخیر در غرب کابل و ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار بمثابه وحشتناکترین جنایت جنگی کربلای دیگری افرید . طفلی که حتی چند ساعت محدود از امدنش به این وحشتکده نگذشته بود هدف مرمی های جهادیان طالبی - داعشی  قرار گرفت . مادران امید وار با طفل به دنیا نیامده شان به ابدیت پیوستند . پیران و جوانان در صف نماز جنازه هدف انفجار و انتحار قرار گرفتند و زخمی و شهید  شدند  

 

 

جلسه نوبتی هئیات اجرائیه شورای اروپایی تدویر گردید

 

جلسه نوبتی  هیئات اجرائیه شورای اروپایی ساعت 7 شام  دیروز مورخ 7 ماه می بریاست محترم محبوب جان احمدزاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن  به امید ختم غائله ویروس کرونا و نجات همه بشریت از آن، ختم جنگ و تامین صلح سراسری در کشور دایر گردید.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طرح پیشنهادی شورای سراسری حزب وطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پیرامون برنامــه ملی استقرارصلــح 

در جمهوری اسـلامـی افغـانستـــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وضعیت پیچیدۀ کنونی و تداوم طولاتی مدت جنگ در افغانستان، علل و عوامل متعدد داخلی، منطقوی و جهانی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. بنابرین گذار از جنگ به صلح در کشورما پروسه یی است پیچیده، مغلق، دراز مدت، پر از فراز و نشیب و مخاطرات، که میباید آگاهانه و توأم با اقدامات و حتی مانورهای ظریفانۀ از قبل سنجیده شده و بکارگیری افزار و وسایل کارا (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی) سازماندهی گردد.

برای سازماندهی آگاهانۀ گذار از جنگ به صلح، قبل از همه لازم و ضروری است تا جنگ جاری، همچنان علل و عوامل داخلی، منطقوی و جهانی آن تثبیت و تعریف شده، سازماندهندگان اصلی دوطرف ـ یا طرف های ـ آن، افزار و عوامل بکارگیری آنان درین جنگ و دلایل بکارگیری این افزار به وسیلۀ آنان، تشخیص و جایگاه «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» و سایر ساختارهای سیاسی و اجتماعی  درین جنگ و در پروسۀ گذار از جنگ به صلح تصریح گردد.

 

 

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

 

مواضع حزب وطن

در مورد اعلام نتائیج انتخابات ریاست جمهوری

 

اینک بعد از  ګذشت زمان بمراتب بیشتر از ضرورت و پروسه های متعدد آشکار و پنهان کمسیونهای انتخاباتی کاندید برنده را  معرفی نمود .

حزب وطن به تاسی از مواضع صریح قبلا اعلام شده خویش این رویداد را ګامی در جهت حمایت از دموکراسی و عقب زدن تلاشها ی تطبیق کننده ګان نسخه های « عمران خانی » ( حکومت موقت ٬ مشارکتی و امارت اسلامی ) تلقی نموده ٬ صرف نظر از نام ووابسته ګی کاندید برنده آنرا دستآورد منطبق با خواست و اراده مردم کشور ارزیابی و قابل حمایت میداند .

 

 

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک 

حزب وطن

 

 

مواضع حزب وطن در مورد مساله وحدت

 

در این اواخر حزب وطن برخی پیشنهاداتی را برای کار مشترک و وحدت سیاسی و تشکیلاتی دریافت نموده است . حزب با توجه به فیصله های با صلاحیت ترین مقامات رهبری کننده خویش ( مجمع عمومی پنج میزان ۱۳۹۱  و جلسات شورای سراسری ان ) مسله وحدت نیرو های وطندوست و ترقی پسند و بخصوص نیرو های همفکر را از با اهمیت ترین اهداف مصوب خویش دانسته و به این اصل معتقد و جهت تطبیق ان فعالانه مبارزه می نماید 

 

 

شعبه مطالعات سترتیژیک حزب وطن

مواضع حزب وطن

در مورد نتائیج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری

درپایان دور طولانی بازیهای استخباراتی  معطوف به به تعویق انداختن اعلام نتائیج انتخابات ریاست جمهوری ٬ یک مرحله تلاش بمنظور  تاسیس حکومت موقت با اعلام نتائیج ابتدائی  به ناکامی انجامید .

 
 

 نور اکبر پایش

 

برداشت های من ازدید ګاه های حزب وطــن

خانه از داربست آباد است  // نقش ایوان و سقف برباد است

قسمت دوم

در عرصه  مبارزه برای تغیر :

قبل از پرداخت به مسله تغیر ( تغیر در جامعه و تغیر در خود ) جهت ازاله سو تفاهمات و سو تعبیر ها در مورد برخی مسایل از جمله انتخابات ٬حکومت و حضور خارجی ها در کشور ماومسله جنګ وصلح سخنان کوتاه داشته باشیم .

 
 

نوراکبر پایش

 

برداشت های من ازدید ګاه های حزب وطــن

خانه از داربست آباد است  // نقش ایوان و سقف برباد است

بجای مقدمه :

هر امروز حلقه وصلی میان دیروز و فرداست  باوجود رابطه تنګاتنګ میان  سه بعد زمان ( دیروز ــ امروز و فردا) نمیتوان یکی را در جای دیګرش نشاند ویا یکی را با معیارها و شرایط دیګرش قضاوت کرد .

و اما امروز ما با آنکه ازین قاعده استثنا نیست عوارضی که بر این رابطه تحمیل ګردیده ا نرا بغرنجترو درک آنرا دشوار تر نموده است و در بسا موارد شبه حقیقت با حقیقت اشتباه ګرفته میشود ٬ آنچه درک این رابطه راهرچه بیشتر دشوار و اشتباه پذیر میسازد ساده سازی تاثیرات متقابل پدیده ها بر مبنی فورمولهای کلاسیک  روابط  و تاثیرات ګروها و طبقات اجتماعی بر یکدیګر و با یکدیګر است . ګوشه یی از واقعیت زنده ګی امروز ما که در آن عوارض جانبی در سمتدهی حوادث و رویداد ها غلبه داردبطور مثال  :

 اعلامیه هیئات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن به مناسبت ۲۳ مین سال شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان و رئیس حزب وطن

مــــواضع حزب وطن

در مورد پروژه خلیلزاد ـــ طالبان (آی.ایس .آی )

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک

حزب وطن  از آغاز این ماجرا مواضع خود را بصورت روشن تعریف نموده اعلام داشت  که مذاکرات موصوف مذاکرات صلح نیست ؛ این تلاشی است برای دستیابی به توافق  میان آمریکا و طالبان روی مسایلی که  نه تنها از مردم افغانستان و حکومتی که تحت نام « وحدت ملی » توسط آمریکا بر مردم ما تحمیل گردیده  ، پنهان نگهداشته شده ؛ بلکه اظهارات مقامات مسوول ایالات متحده حاکی از آنست که حتی از سنا و مشاور امنیت ملی آنکشور نیز پنهان نگهداری میشد .

 

بیننده های محترم ، 
اینک قرار وعده قسمت دوم و پایانی پاسخ ها وپرسش ها تقدیم میگردد . 
محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس شورای سراسری حزب وطن، پیرامون موضوعات مربوط به زنده گی درون حزبی و اوضاع جاری کشور ، به تعدادی از پرسش های هموطنان عزیز از جمله عده یی از اعضای حزب وطن که بوسیله دست اندرکاران « راه ما » ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن ، جمعبندی گردیده است ، پاسخ ارایه داشته اند . 
اینک اینجا قسمت دوم و پایانی این پرسش ها و پاسخ ها را تقدیم میداریم . تا بار دیگر و برنامه دیگر ، خدا حافظ

 
 
 ,بیننده های گرانقدر 
محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس شورای سراسری حزب وطن ، در این ویدیو پیرامون موضوعات حیات درون حزبی و اوضاع جاری در کشور ، به پرسش های هموطنان عزیز واز ان جمله عده ای از اعضای حزب وطن که به وسیله دست اندرکاران « راه ما » ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن ، جمعبندی گردیده است ، پاسخ ارایه داشته اند . در این جا توجه بیننده ی عزیز را به قسمت اول این پرسشها و پاسخ های جلب میکنیم . قسمت دوم این ویدیو نیز در این نزدیکی های به دسترس قرار خواهد گرفت . سپاس « راه ما » ــ ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن
 
 

 

 

راه ما ــ ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن ، انتخاب محترم عبدالبشیرپیوستون ، یکی از بهترین ، پرکارترین و صادق ترین رهرو راه حزب وطن ، عضو هیئات اجرایئوی حزب وطن و عضو شورای سراسری حزب وطن را به صغت رئیس شورای سراسری حزب وطن تبریک گفته موفقیت های شایان شان را در امر بزرگ سازماندهی مجدد سازمان های حزب وطن در داخل و خارج از کشور ، ارزو میبرد . پیوستون در طی بیشتر از بیست سال گذشته در امر سازماندهی مجدد حزب وطن تلاش ورزیده و باکار خستگی ناپذیر به صفت رئیس تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور سهم بی بدیلی در کار تدویر مجمع عالی حزب وطن در ۵ میزان ۱۳۹۱ به جا اورده است .

راه ما ، موفقیت های بیشتر رفیق پیوستون را در امر کار مشترک حزبی ، احیایی مجددسازمان های حزبی حزب وطن در داخل و خارج از کشور ، جلب بیشتر همکاری جوانان و رهروان راه داکتر نجیب الله ، ترویج کار جمعی در صفوف و رهبری حزب وطن و رفع نواقص و کمبود های گذشته ، ارزو کرده ودر این امر بزرگ همکار و مدد گار شان میباشد .

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است