پیام مشترک شورای ولایتی حزب وطن در ولایت جوزجان و شورای شهری

حزب وطن در شبرغان بمناسبت تدویر موفقانه هفتمین اجلاس شورای  

سراسری حزب وطن 

 

 هیات اجراییه و سایر مسولین حزب وطن از مدتها قبل کار برای تدویر هفتمین

احلاس شورای سراسری حزب وطن را اغاز کرده بودند. طرح ابتدایی ګزارش

اساسی  وسایر اسناد اجلاس با دقت تمام و به اشتراک تعداد زیادی از کادر

های حزبی برای بحث اماده شده بود، هفتمین جلسه شورای سراسری دقیقا در

روز و ساعت که از قبل برنامه ریزی شده بود( ساعت نه صبح مورخ ۳۱ جوزای

۱۳۹۸ – شهرکابل) دایر ګردید. رفیق محترم باوری ګزارش تفصلی و دقیقا تنظیم

شده را پيرامون مسایل مهم حیات داخلی حزب، کمیسون تفاهم و انکشافات

 سیاسی- امنیتی کشور به جلسه ارایه نمود که مورد دلچسپی و حمایت کامل

اعضای شورا قرار ګرفت. یکی از موارد دیګر که رفیق باوری ان را مطرح نمود،

طرح استعفایشان از مقام ریاست شورای سراسری حزب و پیشنهاد انتخاب

رفیق عبدالبشیر پیوستون درین پست بود، اعضای جلسه با ابراز تشکر ازکار

خستګی ناپذیر رفیق باوری ، انتخاب رفیق پیوستون را بحیث ریس شورای

سراسری حزب وطن به اتفاق ارا تصویب کرد۰ شورای ولایتی حزب وطن در ولایت

جوزجان و شورای شهر حزب وطن در شهر شبرغان ضمن تقدیم بهترین تمنیات

برای انعده از رفقای که با حوصله مندی و دقت تمام تدویر این اجلاس را

 سازماندهی کرده بودند، از تمام تصامیم و مصوبات هفتمین اجلاس شورای

سراسری حزب حمایت قاطع و کامل خود را ابراز داشته مکلفیت خود میدانیم تا

در تحقق اسناد مصوب این اجلاس  در تحقق وظایف حزبی خود  مبنی بر تقویت

، تحکیم و توسعه واحد های سازمانی حزب وطن ګام های عملی بر داریم۰

 

انجینر ایوب نیوند 

عضو هیات اجراییه و ریس شورای سراسری حزب وطن در جوزجان

نور احمد قاضی زاده 

مسول شورای شهر حزب وطن  

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

براینخستین بار سنگ کرومیت درافغانستان پروسس میشود

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است