مواضع ما !
 
 
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن
 
درین اواخر حجم بزرګ تبلیغات  پیرامون مذاکرات صلح دوحه  متمرکز ګردیده است . این تبلیغات بیش از آنکه توضیح کننده باشد اغوا ګر و فریبنده است و عدم افشای توافقات پشت پرده  که در آن هم مردم و هم نظام موجود دور زده شده است عدم اعتماد ګسترده را در بین جامعه افغانی بوجود آورده و از قرینه ها بر میآید که این مذاکرات که به آن عنوان مذاکرات صلح داده شده نه تنها به صلح نمی انجامد بلکه توسعه هرچه بیشتر جنګ را هدف قرار داده است که پیوسته به ګذشته استفاده ابزاری از بنیاد ګرایی مشخصه بارز آنرا تشکیل میدهد . اظهارات توآم با اعتماد عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد اینکه  به زودی یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد بیان روشن همکاری متقابل آی اس آی با امریکا در پروژه پمپیو ـــــ خلیلزاد  جهت تاسیس حکومت موقت در افغانستان است.
اتخاذ تصمیم  جهت طی دوباره راه طی شده ( حکومت موقت و عبوری و ............)از عزایم خطرناک برای استیلای کامل  افراطیت بنیادګرا  بر حاکمیت دولتی پارچه شده و تبدیل آن به تخته خیز خبر میدهد  این یک عقبګرد برنامه ریزی شده است که هدف تقویت مواضع پروژه داران فرامرزی و باز دارنده ګی رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان را دنبال مینماید . 
حزب وطن در حالیکه هیچ کاندیدی برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ندارد ٬ با هیچ کاندید موجود تشکیل ائیتلاف نداده و با  هیچ یکی از آنها مواضع کاملا مشترک ندارد ٬ از تدویر انتخابات برای ریاست جمهوری کشور پشتبانی نموده ٬ در پروسه انتخابات اشتراک و در صورت ضرورت به اعضای خویش توصیه خواهد نمود تا بر اساس مقایسه اهداف و برنامه های  تکت های انتخاباتی رای خود را مورد استفاده قرار دهند .
 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

ــ امرالله صالح موقتآ مسوولیت امنیت کابل را به عهده میگیرد 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است