جلسه مشترک شمار از اعضای هیئات اجرائیه شورای سراسری حزب

وطن با عده ای از کادر های این حزب تدویر گردید 

 

بتاریخ اول ماه اسد ۱۳۹۸ مطابق به ۲۳ جولای ۲۰۱۹ تعداد از اعضای هیئات اجرائیه شورای

مرکزی حزب وطن با یک عده از کادر های حزبی در شهر کابل تحت ریاست محترم میر افغان

 .باوری معاون شورای سراسری حزب وطن تدویر جلسه دادند  

 

نشست  بعد از بحث وسیع و همه جانبه پيرامون شیوه های تحقق تصامیم هفتمین اجلاس شورای 

  در رابطه با توسعه و تشدید کار حزبی درسراسری حزب وطن بويژه تاکیدات مشخص شورا های

 شهری بحث های همه جانبه نمودند ۰

درین جلسه طرح ها و نظریات رفقا در مورد اقدامات عملی برای تشدید، تحکیم و توسعه کار حزبی

در شهر کابل  ، به بحث گرفته شد، در اخیر توافق  صورت گرفت که برای تجدید سازماندهی

شورای شهر کابل حزب وطن ، بعد از جمعبندی نظریات و پیشنهادات اعضای واحد های اولیه حزبی

 در شهر کابل، جلسه وسیعتر از کادر حزب دایر و تصامیم لازم اتخاذ گردد  

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است