جلسه اعضای هیات اجرائیه  شورای سراسری
 
حزب وطن مقیم خارج تدویر گردید
 
 
 
بتاریخ 29 ماه اکتبر 2018 جلسه اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج  دایر ګردید۰در اغازبعد از بحث  و تصویب اجندای پیشنهادی که قبلا در اختیار رفقا قرار ګرفته بود رفیق  عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور، پیرامون  حوادث و انکشافات  اخیر  ګفت:
حوادث  و اتفاقات اخیربیانګرګوشه های تبارز یافته بحران و  فاجعه در اوضاع امنیتی ٬ سیاسی و اقتصادی کشور است که  به اشکال ګوناګون و از آنجمله در شکل تدوام جنګ نیابتی و زور ازمایی  قدرت های منطقوی و فرا منطقوی  تبارز یافته که قربانی اصلی  آن ملت افغانستان است  ۰
یکی از اشکال  تبارز فاجعه که در موازات جنګ  وسیعآ بکار ګرفته شده ترور های کور و ترور های پلان شده است . حزب وطن از لحاظ ماهیت و سرشت خود با تفکر و عمل تروریستی با قاطعیت مخالف است۰  حزب  باورمند است  که در عقب تمام 
حوادث  تروریستی منجمله حوادث اخیر در کشور که در پهلوی صد ها فرزند صادق و وطندوست میهن، شخصیت های سرشناس سیاسی، نظامی و فرهنګی از جمله الحاج عبدالجبار قهرمان، ستر پاسوال عبدالرازق، تورن جنرال مومن حسین
خیل و سلیم  رحیم ژورنالیست وفلمبردار سابقه دار تلویزوین ملی را قربانی ګرفت، دست سازمانهای استخباراتی معلوم الحال منطقوی و بین المللی که ګاهی در کنار هم و ګاهی در تقابل با هم عمل میکنند ، دخیل است۰ 
  اشتراک کنندګان جلسه ضمن انکه  این جنایات هولناک را به شدید ترین  شکل ان تقیح نموده و به حامیان  اجیرومزدور نفرین فرستادند  یبکبار دیګر اعضای حزب وطن را به وحدت نظر و همبستګی بیشتر فرا خواندند۰ اعضای جلسه  ګزراش شرکت فعال  سازمانهای کشوری  حزب وطن  در المان، انګلستان، جمهوری فدراتیف روسیه، دنمارک، استرلیا و سایر کشور های اروپایی و امریکایی از مراسم ترحیم که به همین مناسبت در کشورو خارج از کشور دایر ګردیده بود استماع و از سازماندهندګان ان  اظهار امتنان نمود۰
جلسه در تداوم کار خویش ګزارش رفیق  عبدالمبین مبین ريس شورای اروپایی حزب وطن را استماع نموده قبل از هر چیز از محترم مبین اظهار امتنان نمود که با حفظ مصروفیت های شخصی شان که سفر متذکره نیز به همین مناسبت انجام یافته بود فرصت  تهیه  ګزارش مفصل و بموقع را  به جلسه اختصاص داد .
درین ګزارش  علاوه بر تشریح وضع سیاسی نظامی کشور بر پروسه وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی  اعضای حزب وطن ٬ پیشرفت ها و مشکلات کاری  ٬ تاثیرات وضیعت اخیر بر این پروسه تمرکز خاص صورت ګرفت . درین جلسه رفقا  عبدالبشیر پیوستون ٬ انجنیر محمد اسلم ٬ محبوب جان احمد زاده ٬ عبدالعظیم راهی و نوراکبر پایش  به دفعات  در طرح سوالات و ابراز نظر ها اشتراک ورزیدند .
اشتراک کننده ګان جلسه در مجموع بر وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی اعضای حزب وطن  به مثابه  هدف محوری خود تکیه نموده  شیوه های  عملی کار را مورد نقد و ارزیابی قرار داد . جلسه  به رفقا عبدالمبین مبین و محبوب جان احمد زاده وظیفه سپرد تا غرض مشوره های وسیعتر و عمیقتر جلسه حضوری هیات رهبری شورای اروپایی حزب وطن را دعوت و درآن تمام مسایل مطروحه را یکبار دیګر مورد بحث قرار داده و در صورت لزوم پیشنهادات مشخصی به رهبری حزب در داخل کشور ارائه نمایند .
جلسه باور دارد که  (( موج سواری حوادث )) و اتخاذ تصامیم عجولانه و آغاز مجدد اتهام زنی بر یکدیګر پروسه وحدت را به حد یک پروژه تقلیل میدهد .
تحلیل ګامهای برداشته شده در انطباق با وضعیت جدید و اتخاذ تصامیم مبتنی بر عینیت های همګرایی رفیقانه میتواند پروسه اغاز شده را بسمت موفقیت رهنمون  و در رفع خطر همزدایی ممد واقع ګردد . بیاېید تحلیل و تعقل را بجای تحکم برګزینیم . 
 جلسه در فضای همبستګی رفیقانه به کار خویش پایان داد
 
 

 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است