تدویر جلسه اعضای هیات اجرائیه  شورای سراسری

حزب وطن مقیم خارج کشور

 

بتاریخ ۱۰ ماه سپتامبر 2018 جلسه اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن در خارج  دایر ګردید۰در اغاز ،بعد از بحث  و تصویب اجندای پیشنهادی که قبلا در اختیار رفقا قرار ګرفته بود رفیق  عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور،از تحقق تصامیم اتخاذ شده درجلسه  مورخ ۲۷ ما اګست سالجاری  و جریان صحبت ها و نظریات اعضای رهبری حزب  وطن در داخل و تعداد از کادر ها و مسولین شورا های بیرون مرزی ګزارش مفصل ارایه نمود۰

اعضای جلسه پیشنهادات مطرح شده از جانب محترم میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن را در مورد اجندای نشست کامل اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن که در اینده های نزدیک در شهر کابل تدویر خواهد یافت مورد بحث قرار داده ،  با طرح اجندای پیشنهادی توافق نمود و برای ګروپ کاری تحت سر پرستی محترم نور اکبر پایش وظیفه سپرد تا  سند واحد از پیشنهادات رفقا  را بزودترین فرصت ممکن تهیه  و به رفقا ی رهبری حزب ارسال نماید، جلسه همچنان پیشنهادات ارایه شده  پیرامون اقدامات  حزب وطن در مورد بیست و دومین سال شهادت، شهید داکتر نجیب الله را به اتفاق ارا تاید  کرد۰

 درین نشست  یکبار دیګر مسله کار مشترک با  کمیسون تفاهم اعضای حزب وطن در خارج  مورد بررسی قرارګرفت۰  اعضای محترم هیات اجرایه ضمن تاید و تاکید مواضع   اعلام شده  قبلی خویش متفقا باور داشتند که  

  مبتنی بر اسناد مصوب حزب وطن ،برای ما وحدت  میان ساختار ها و اعضای حزب وطن نه یک تفنن ؛ بلکه  اصول اساسی اعتقاد و تعهد ما مبتنی بر اندیشۀ سیاسی حزب و راه و روش شهید دوکتور نجیب الله  است و درین راستا مانند یک حزب سیاسی  بر تعهدات  خود عمل خواهیم کرد در عین حال با در ک و اګاهی کامل از رسالت تاریخی و ملی خویش  اقدامات را که تحت عنوان وحدت خواهی ها از  نام حزب وطن ، تفکر مصالحه ملی و شهید نجیب الله صورت میګرد  مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهیم۰

ما معتقدیم که  امتیاز طلبی  ها و برخورد های اپراتیفی با مسله وحدت افتراق و همزدایی همفکران را نهادینه میسازد و  تلاشها برای ایجاد  تشکیلات موازی در بهترین حالات میتواند به تاسیس ساختار و تشکلجدید منجر شودولی نمیتواند به وحدت سیاسی ـــــــــ  تشکیلاتی احزاب ٬ سازمانها ٬ حلقات و شخصیت های معتقد و متعهد به حزب وطن بیانجامد۰

جلسه ګزارشات  ارایه شده در مورد چګونګی  کار سازمانی در ساختار های برون مرزی حزب وطن را به بررسی ګرفته تصمیم اتخاذ کرد تا همه رفقای محترم هیات اجرایه در ایجاد تحرک بیشتر، ګزارش دهی و ګزارش ګیری امور حزبی با سازمانها و اعضای حزب همکاری لازم نماید۰

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است