اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامیه

 

هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

مورخ۳ میزان ۱۳۹۷

بمناسبت بیست و دومین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن

 

 

 بیست و دوسال  از شهادت مردی میگذرد که شجاعانه ترین گامها را درسیاست کشور برداشت ٬ درک و برداشت سنتی از قدرت و حاکمیت دولتی را به مبارزه طلبید ٬ به جنګ نه گفت و  صلح طلبی را به درفش   حزب خود مبدل نمود  

 

انصراف از انحصار قدرت را بمثابه گام مهم وضروری در جهت تامین

تفاهم بین الافغانی و تحقق سیاست مصالحه ملی برداشته و همه نیرو های

  مصروف درجنگ تحمیلی را به صلح دعوت نمود۰

صلح برای نجیب الله تنها به مفهوم آتش بس و یا معامله بر سر تقسیم قدرت نبود۰

 

صلح برای او بمثابه جنبش ملی بود که مشخصه انرا اشتراک وسیع مردم ٬

احزاب ٬ سازمانهای سیاسی و اجتماعی و حرکت بسمت قطع جنگ ٬ ترقی

اجتماعی  و احقاق حقوق سیاسی ٬ اجتماعی  و فردی بر پایه ی تفاهم بین

الافغانی  تشکیل میداد .بر همین مبنا بود که (( از شاه تا گدا )) را مخاطب

قرار داد و به این کارزار ملی دعوت نمود۰

 

 بیست و دو سال مملو از حوادث وحشتناک و از هم پاشیده گی تمام عرصه هایحیات سیاسی ــ اجتماعی کشور و حرکت سریع وبیشرمانه  دولت  بسویتعمیق و نهادینه شدن فساد ٬اختلافات اتنیک ٬ مذهبی ٬ سمتی

 وآموزه ها زبانی وسیطره مافیای  بر قدرت و حاکمیت دولتی  نه تنها بر صحت ودرک و برداشت شهید نجیب الله از حوادث و رویداد های محتمل صحهگذاشت بلکه ضرورت تحقق همان سیاست ها را در مطابقت باا وضاع

 .جاری کشور بمثابه یگانه راه بیرون رفت از بنبست دیکته نمود 

 

بزرگداشت از سالروز حماسه شهادت  نجیب الله برای ما  بمثابه تجدید تعهد به راه و آرمانهای حزب وطن است . حزب که  علی ا لرغم  مخالفت ها  ،

  وهیاهو های میان تهی،  تبلیغاتی ٬ توطیه ها و دسایس مخالفین ( از درون بیرون ) به آن استوار و پابند است .  حزب وطن با الهام از آموزه های شهید نجیب اللهیکبار دیگر به تمام نیرو های ترقی پسند و صلحخواه کشور

مراجعه نمودهو انها را  به کار مشترک و صادقانه برای مبارزه در راه

تامین صلح دعوت مینماید۰

 

 !اعضای با شهامت حزب وطن

 

هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ایستاده گی٬ تلاش و مبارزه شما

را از همان فردای سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان تا تاسیس تشکیلات

موقت و تدویر موفقانه کنگره میزان  ۱۳۹۱  تا به امروز  در مقابل توطیه

ها ٬ دسایس و هیاهوی میان تهی در کمین نشسته  گان انحلال طلب که با

خود فریبی ارزو « فروپاشی دوباره تشکیلاتی حزب وطن » را سالهای

متمادی در سر میپرورانیدن ، ستایش میکند ۰

 

حزب وطن بر بنیاد تعهدات مصوب  در مجمع عمومی خویش که در  ۵

 میزان ۱۳۹۱در شهر کابل دایر گردید و در تداوم آن در فیصله ها و

اقدامات عملی خود  ارمان وحدت طلبی را به هدف وحدت طلبی مبدل نمود

و در راه دستیابی به ان  پیشگام گردید .ما به این باور هستیم  کهوحدت

سیاسی تشکیلاتی  میان احزاب و سازمانها عملیه صرفا تخنیکی نیست

 .زمینه های وحدت پایدار وواقعی باید در مذاکرات مستقیم و صریح   و در

گام اول میان احزاب و ساختار های شامل پروسه مساعد و بمثابه برنامه

عملی منسجم و تعمیل گردد۰

 

 متاسفانه علی الرغم تلاش های صادقانه ما   در کمین نشسته گانی که حتی

از به یاری طلبیدن  دولت برای جلوګیری از حضور مجدد حزب وطن در

صحنه سیاست ابا نورزیدند،  در همدستی با طرد  شده های جنبش

سیاسی کشور تمام تلاش خود را متمرکز نموده اند تا از تامین تفاهم میان

ساختار های منظم معتقد به راه و ارمانهای حزب وطن ٬زیر نام وحدت

جلوگیری نمایند۰

 

منافع جنبش سیاسی کشور و اقتضای پروسه وحدت ما را به خویشتن داری

دعوت مینماید تا اتهامات بی بنیاد در برابر حزب وطن را  موقتا بی پاسخ

بگذاریم و بر خط اصلی حرکت خود( وحدت اعضای متشکل و غیر متشکل

حزب وطن ) متمرکز گردیم . اما  هیات اجرائیه حزب وطن در صورت

تداوم اتهامات و بهتانها مصمم است تا اسناد و شواهد دست داشته خویشرا از

طریق وسایل اطلاعات جمعی همه گانی سازد.  زیرا حزب وطن نه تنها

حق بلکه وظیفه دارد تا در برابر تلاشهای مخرب ضد وحدت طلبی ٬

استفاده ابزاری و تبلیغاتی فریبنده از امر وحدت طلبی ومغشوش سازی

اذهان اعضای حزب وطن ایستاده گی نماید۰

 

راه شهید نجیب الله راه ماست و به آن میرویم۰

پر رهرو باد راه نجیب الله۰

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این تارنمابا ذکر منبع مجاز است