جلسه هئیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن در

شهرکابل دایر گردید

 

 

بتاریخ ۲۳ ماه حمل ۱۳۹۸ مطابق به ۱۲ اپریل ۲۱۰۹ جلسه هئیات اجرائیوی شورای

سراسری حزب وطن تحب رهبری محترم میرافغان باوری رئیس این شورا در شهر کابل

دایر گردید۰

در  آغازاجندای جلسه که قبلا در اختیار شرکت کننده ها گذاشته شده بود، بعد از بحث

 .های مسوولانه ومفید به اتفاق ارا تائید و تصویب گردید

بعدا گزارش مختصر رئیس شورای سراسری حزب وطن در رابط به مسایل حیات داخل

حزبی ، نتایج پروسه ی تفاهمات و وحدت ها که به ابتکار حزب وطن و مصوبات پنجمین

اجلاس شورای سراسری این حزب ، سازماندهی شده بود ، تجارب وپرابلم های ناشی از

این پروسه ، مسایل تشکیلاتی ، مذاکرات صلح ، انتخابات ریاست جمهوری و شورا های

ولایتی و سایر مسایل که پیش زمینه های تدویر هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب

وطن را فراهم نموده است ، به سمع حاضرین رسانیده شد . 

بعدآ بحث وسیع و همه جانبه پیرامون مسایل و موضوعات مطرح شده در گزارش ،عدم

موفقیت عملی حزب وطن در رابط به مساله وحدت و تفاهم ، ادامه کار با کمسیون تفاهم و

اجندای اجلاس شورای سراسری حزب وطن ، آغاز گردید که توسط رفیق باوری و

سایرمسوولین بخش ها به اعضای جلسه معلومات در زمینه ارائه گردید .  

 :در بخش از گزارش مختصر رفیق باوری پیرامون پروسه تفاهمات چنین امده است

«با کمال تاسف باید به اطلاع شما رفقای محترم برسانم که مع الوصف  تلاشهای

صادقانه و مسولانه هئیات های نمایندگی حزب وطن در نشست های مختلف مربوط به

پروسه تفاهمات به این نتیجه گیری میرسیم که  تعداد از  همرزمان عزیز ما هنوز هم

تصمیم ندارند تا به واقعیت های عملا موجود از جمله واقعیت انکار ناپذیرحضور حزب وطن

تمکین نمایند ۰ متاسفانه انها تلاش دارند تا طرز دید و برداشت های خود را  که هیچگونه

همخوانی با واقعیت های موجود وفعالیت  های تشکیلاتی و مستقل اعضای حزب وطن

  ندارد، بر پروسه تفاهم  تحمیل نمایند۰»

هئیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن بعد از بحث های طولانی و سازنده ، تصمیم

اتخاذ نمود که هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن در نیمه اول ماه ثور در کابل

دایر گردد . به همین منظور دو تن از رفقا مسوول توظیف گردید تا بعد از مراجعه و نظر

خواهی از ساختار های حزب ، طرح ابتدایی گزارش اساسی  و سایر اسنا ضروری را

  هر چه زدوتر اماده و غرص بحث بیشتر در جلسه هئیات اجرائیوی به رئیس حزب تسلیم نماید۰ 

جلسه پیشنهادات رفیق باوری و شعبه تشکیلات  را در مورد تعین سرنوشت انعده از

اعضای رهبری حزب  را که تغییر موضع سیاسی داده اند و یا بطور متواتر خلاف نورم

های اساسناموی در ساختار های تشکیلاتی فعال نیستند ، تائید نموده و رفقای مسوول

را موظف ساخت تا فهرست تمام اسناد پیشنهادی این اجلاس را که صلاحیت تصویب و

نهایی ساختن ان  از وظایف شورای سراسری حزب است تهیه  وبه اجلاس  ارایه نماید۰ 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است