مــــواضع حزب وطن

در مورد پروژه خلیلزاد ـــ طالبان (آی.ایس .آی )

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک

حزب وطن  از آغاز این ماجرا مواضع خود را بصورت روشن تعریف نموده اعلام داشت  که مذاکرات موصوف مذاکرات صلح نیست ؛ این تلاشی است برای دستیابی به توافق  میان آمریکا و طالبان روی مسایلی که  نه تنها از مردم افغانستان و حکومتی که تحت نام « وحدت ملی » توسط آمریکا بر مردم ما تحمیل گردیده  ، پنهان نگهداشته شده ؛ بلکه اظهارات مقامات مسوول ایالات متحده حاکی از آنست که حتی از سنا و مشاور امنیت ملی آنکشور نیز پنهان نگهداری میشد . مقاومت در برابر این روند ی که با موضیع گیری آشکار مشاور امنیت ملی افغانستان ( حمدالله محب ) اغاز گردید وبا حضور فعال نیرو های ملی ووطندوست و بعدآ «ارگ » گسترش یافت ٬ این توطیه خطرناک خلیلزاد ـــ (آی.ایس.آی) رابه چالش کشید . عده ییآگاهانه و یا نا آگاهانه تمام پروسه ی مبارزه در برابر این غایله را در تویت جناب ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا خلاصه میکنند ،گویا  که سرنوشت یک کشور با یک توئیت تعین گردید . در حالیکه تویت معروف توقف مذاکرات توسط ترامپ عکس العمل  بمنظور کاهش فشار سه محوراثر گذار بود که میتوانست و میتواند مبارزات انتخاباتی ترامپ را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا متاثر سازد . ( محور مقاومت فعال افغانی ٬ محورمتحدین اروپایی (ناتو ) و بخصوص محور مخالفت مقامات ارشد آمریکائی ) .

در محور مقاومت فعال افغانی خواست و منافع مردم افغانستان با خواست و منافع «ارگ » در انطباق قرار گرفت و ارگ نیز ممکن ترین و درست ترین تعریف جامع از صلح و طرح قابل حمایت شیوه مذاکرات را فورمولبندی نمود . 

توئیت ترامپ پایان کار نیست ؛زیرا این توئیت برخاسته از منافع امریکاست که با شیوه و سلیقه ترامپ جایگاه طالبان را برای شان نشان داد . این منافع هر زمانی که ایجاب نماید میتواند با یک توئیت دیگر ، در فورمولبندی دیگری تبارز نماید  که باز هم بنیاد آنرا نه خواست و منافع مردم افغانستان ؛ بلکه منافع امریکا تشکیل میدهد .

 اعلام پیروزی و جشن و مبارکباد که عده ای ذوق زده به آن چسپیده اند ،انرژی و اراده را از تمرکز بر وظایف خطیر تاریخی منحرف میسازد . بیائید دستآورد ها را استحکام بخشیم حد اقل در چوکات همین خواست و منافع مشترک ،صدا و عمل خود را مشترک سازیم ،دفاع مشترک مان از داعیه صلح با عزت و پایدار در عین حال برای ارگ نیز این یقین را میدهد که محل اتکای غیراز معامله گران جهادی بد عهد و بدکردارنیز وجود دارد که بر پایه ی قدرت و ثروت بنا نیافته ، واجد اعتماد و قابل اتکا است . حتی اگر روزی ارگ شریک معاملات دیگر باشد همین محور مشترک میتواند به تکیه گاه مبارزات ترقیخواهانه ملی مبدل گردد .

همین اکنون فشار  چندین جانبه بر حکومت از دشواری مبارزات پیشرو خبر میدهد . از یکطرف تشدید مضاعف فشار نظامی ،از جانب دیگر تلاشهای انسجام یافته بر علیه تدویر انتخابات ریاست جمهوری و از طرفی هم زیاده طلبی گروه چپاولگر تحت نام سیاسیون ، بشمول آنانیکه تا قبل از توئیت ترامپ طرح قیامهای شهر به شهر ومحل به محل را ارائه میدادند و آنانیکه اعلام داشتند در صورت که داکتر اشرف غنی طرح و لست خلیلزاد را نپذیرد با همان طرح و لست به دوحه میرویم و مذاکرات بین الافغانی را می آغازیم ، اینک با تغییروضیعت سخن از اجماع میزنند تا حضور خود را برای خیانت دیگر از درون بیمه نموده باشند . بیائید با تشریک مساعی خود اصل اجماع ملی را از شراین بد کاران و بدانگاران  مصون بداریم .

بیائید با یک صدابه معامله گران حکومتی و غیر حکومتی بگویم مذاگرات بین الافغانی  ملوک الطوایفی سیاسی نیست٬ این مذاکرات هم محور دارد هم چوکات ٬ محور آن منافع عام  کشور وحقوق افراد و اجتماع و چوکات انرا قانون اساسی و عرف و سنن پسندیده مردم ما تعین نموده است . ما از صلح حمایت میکنیم نه از معامله .

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

رویداد های داخلی و خارجی

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است