مژده دهید باغ را ، بوی بهار می رسد

 

مقدم بهار ، آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی و شروع قرن جدید به هموطنان عزیز خجسته باد !

بعد از سردی و کرختی و جمودی و خمودی زمستان ، اینک نوروز و بهار از راه رسیده است . 

تجلیل از نوروز و روز اول سال و فصل بهار ، بمثابه یک جشن مردمی و فرهنگی در کشور ما پیشینه تاریخی دارد . 

باور اوسطوره یی بر این بنا  است که ؛ در همین روز بود که «اهورا مزدا »این نماد  نیکی ، صفایی و صداقت و روشنایی ، در جنک برضد  «اهریمن » این خدای بدی ها، و زشتی و تاریکی و سیه روزی ،  پیروز میشود و به برکت این پیروزی به سر زمین ما دوباره شادی ، روشنایی ، سرسبزی وفراوانی  خیرو برکت و آب و باران ، برمیگردد و خشکسالی و قحطی از میان میرود و لذا مردم آنرا نو روز نام گذاشتند و از این روز با ساز و  رقص و شادی  و کاشتن تزینی  گندم ( سبزه ) و با پهن کردن سفره های رنگین میوه و غذا و رفتن به دره ها و کوه پایه ها سبز، این جشن را جاودانه ساختند  که اینک مردم ما بعد ازسپری شدن  قرن ها هنوز هم رسم نیاکان را بجا می آورند .

هرچند شب زده گان سیه دل با پلشتی و سیه رویی  بار ها و بار ها کوشیده اند تا سد راه مردم در تجلیل از این جشن باستانی و تاریخی گردند ولی مردم راه خودشان را رفته اند و حتی در حالت استبداد و جهالت جهادی و طالبی هم جشن نوروز را با براه انداختن محافل خوشی ، سر دادن سرود ها و اتن ها و رقص و پایکوبی و بجای آوردن رسوم و آیین نوروزی از این روز با شادی و سرور تجلیل بعمل آورده اند .

هموطنان عزیز !

اگر نور ، روشنایی ، طراوت و سبزی نماد پیروزی  حتمی بهار بر زمستان سرد و جمود و خاکستری است ، پس غم و درد وماتمی را که سیه دلان و شب زده گان از قریب به نیم قرن بر مردم ما  روا داشته اند را نیز پایانی است و آنروز حتمی آمدنی است که مردم ما به دور از وحشت جنگ و نفیر گلوله ها ، شرایط  صلح آمیز وآرامش روحی و روانی   و در یک فضای  عاری از خوف و ترس از انتحار و انفجار ، نوروز را تجلیل میکنند . 

ما اطمینان داریم که بالاخره «اهورامزدا » بر «اهریمن » فایق می آید  و درخت امید این وطن به شگوفه می نشیند و مردم ما ترانه بهار را با شادی و سرورسرمیدهند . 

به امید چنین روزی !

باحرمت 

شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیژیک حزب وطن 

 

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است