مژده دهید باغ را ، بوی بهار می رسد

 

مقدم بهار ، آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی و شروع قرن جدید به هموطنان عزیز خجسته باد !

بعد از سردی و کرختی و جمودی و خمودی زمستان ، اینک نوروز و بهار از راه رسیده است . 

تجلیل از نوروز و روز اول سال و فصل بهار ، بمثابه یک جشن مردمی و فرهنگی در کشور ما پیشینه تاریخی دارد . 

باور اوسطوره یی بر این بنا  است که ؛ در همین روز بود که «اهورا مزدا »این نماد  نیکی ، صفایی و صداقت و روشنایی ، در جنک برضد  «اهریمن » این خدای بدی ها، و زشتی و تاریکی و سیه روزی ،  پیروز میشود و به برکت این پیروزی به سر زمین ما دوباره شادی ، روشنایی ، سرسبزی وفراوانی  خیرو برکت و آب و باران ، برمیگردد و خشکسالی و قحطی از میان میرود و لذا مردم آنرا نو روز نام گذاشتند و از این روز با ساز و  رقص و شادی  و کاشتن تزینی  گندم ( سبزه ) و با پهن کردن سفره های رنگین میوه و غذا و رفتن به دره ها و کوه پایه ها سبز، این جشن را جاودانه ساختند  که اینک مردم ما بعد ازسپری شدن  قرن ها هنوز هم رسم نیاکان را بجا می آورند .

هرچند شب زده گان سیه دل با پلشتی و سیه رویی  بار ها و بار ها کوشیده اند تا سد راه مردم در تجلیل از این جشن باستانی و تاریخی گردند ولی مردم راه خودشان را رفته اند و حتی در حالت استبداد و جهالت جهادی و طالبی هم جشن نوروز را با براه انداختن محافل خوشی ، سر دادن سرود ها و اتن ها و رقص و پایکوبی و بجای آوردن رسوم و آیین نوروزی از این روز با شادی و سرور تجلیل بعمل آورده اند .

هموطنان عزیز !

اگر نور ، روشنایی ، طراوت و سبزی نماد پیروزی  حتمی بهار بر زمستان سرد و جمود و خاکستری است ، پس غم و درد وماتمی را که سیه دلان و شب زده گان از قریب به نیم قرن بر مردم ما  روا داشته اند را نیز پایانی است و آنروز حتمی آمدنی است که مردم ما به دور از وحشت جنگ و نفیر گلوله ها ، شرایط  صلح آمیز وآرامش روحی و روانی   و در یک فضای  عاری از خوف و ترس از انتحار و انفجار ، نوروز را تجلیل میکنند . 

ما اطمینان داریم که بالاخره «اهورامزدا » بر «اهریمن » فایق می آید  و درخت امید این وطن به شگوفه می نشیند و مردم ما ترانه بهار را با شادی و سرورسرمیدهند . 

به امید چنین روزی !

باحرمت 

شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیژیک حزب وطن 

 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است