استاد صباح

 

کيهادردولت چپاولگري کردند؟؟؟

معرفي جهاد گران بزرگ ، گام به گام باحقايق

 

 

 

 

وطن مادردوم است, وطن خويش را فزونترازهرچيز گرامي داريد.

ميهن دوستي بايد مقدم برهركاروخود مختاري و استقلال پيشرو بر هر انديشه باشد.

وطنم را بيشتر از خانواده ام دوست مي دارم اما به انسانيت بيشتر از كشورم علاقمندم.

كافي نيست كه انسان براي وطنش خدمت انجام داده باشد بلكه هرگز از خدمتگزاري خودداري ننمايد.

عشق ورزيدن به ميهن عبارت از اين است كه انسان با تمام قوا, ميل داشته باشد عملي شدن آرمانهاي بشري را در آن مشاهده نمايد و به قدر قوه ي خود در راه كار ياري نمايد. 

عشق و علاقه به وطن و آب و خاك مانند علاقه به پدر و مادر و زن و فرزند امري طبيعي است.

صميميت و عواطف و احساسات شما نسبت به ميهن خودتان بايد مافوق همه ي احساسات و عواطف شما باشد.

مژده اي ساده دلان، عصر جديد آمده اند

دوره ي چوروچپاول وتاراج سپيد آمده اند

اينان هرچه که  کردند ، نگوييد «دروغ» 

ازبراي سرقت بانک باقفل وکليدآمده اند

يك كليد شان اگرنگشايد دروازه هرقفل

با گروپ سلاحداروباقفل جديد آمده اند 

 مجلس ملي كه ازفحش وتمسخرشده پُر

غصه نخور دولت اخلاق پديد آمده اند

رفته اند آن گروپ  کلاه پست وچپن دار

آنكه با مشت روي ميزمي زدآمده اند

گرچورکردندوچپاول شد وبردند وخوردند 

غمگين مشو که با نفس پليد آمده اند.

عذر تقصير، كه ما مار گزيده شده ايم

آن مار كه تا اکنون  نگزيد آمده اند.

درشمالشرق کشور

 

 

درچهارولايت زون شمالشرق كشوردوهزار جريب زمين اين تصدي را زورمندان غصب و منازل رهايشي را بالاي آن اعمار كرده اند تصدي سپين زرهفت هزاروپنجصد جريب زمين درولايت هاي قندوز، تخار، بدخشان و بغلان دارد ودوهزارجريب آن را زورمندان غصب كرده اند اين زمين ها درولسوالي هاي خواجه غار، دشت قلعه وينگي قلعه تخاروولسوالي هاي بهارك بدخشان و امام صاحب قندوز اند.

تورن اسماعيل مجاهد  زمين هاي زابلي وگمرک تورغندي واسلام قلعه 

 

 

اداره مبارزه با فساد اداری به تاریخ پنج ثورسيزده نوديک محمد اسماعیل وزیرانرژی و آب را به دست داشتن درفساد متهم كرد. لودین گفته بود- من اسماعیل خان را متهم به فساد کرده‌ام که مانند وی هیچ وزیرچپه شاخ وجود ندارد، اما حالا ببینید که چه کسی جرئت دارد تا از وی درمورد بپرسد وپول وجایدادی را که به سرقت برده، ازاودوباره بگیرد.

این درحالیست كه با بی نتیجه ماندن و فراموش شدن این دوسیه‌ها انتقادات بر ناكارایی وعدم هماهنگی ادارات مبارزه با فساد بیش ازپیش افزایش یافته است.

اسماعیل خان در قضیه برداشت میلیون ها دالر از یک بانک دولتی در زمان ولایت هرات، استفاده سو ازعواید گمرکات و نیز بستن قرارداد غیرشفاف با برخی از شرکت های ساختمانی، متهم است. درنامه اداره مبارزه با فساد اداری که پیش از دادن رای اعتماد به وزیران، به پارلمان افغانستان فرستاده شده بود، آمده است که اسماعیل خان در حدود هفتاد میلیون دالر از یک بانک دولتی برداشته است.

این پول ها زمانی برداشت شده که داکتر اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه بوده است و درهمان زمان، اشرف غنی، هیاتی را برای بازپس گیری این پول به هرات فرستاده اما والی پیشین هرات از تحویل این پول ها به هیات اعزامی ازکابل، خود داری و با هیات همکاری نکرده است.  ازسوی دیگر عزیز الله لودین رییس اداره مبارزه با فساد اداری به خبرگزاری بخدی گفت که شماری از وزیران کابینه به اختلاس و غصب جایدادهای دولتی متهم هستند اما او از گرفتن نام این افراد خود داری کرد. با این حال لودین افزود که صد ها جریب زمین دولتی درشهر هرات از سوی برخی زورمندان غصب شده استعبدالمجید خان زابلی در زمان صدارت سردار شاه محمود غازی یکی از با نفوذ ترین وزرای کابینه بود و همزمان ریاست تمامی وزرای سکتورهای اقتصادی و مالی کشور را برعهده داشته است.
گفته می شود که عبدالمجید خان، اساس گذار بانک ملی افغانستان است و سال ها مدیریت هیات عامل این بانک را به عهده داشته است. زابلی سال های آخر عمرش را در امریکا به سر برد و در اوایل ده هفتاد در این کشور وفات کرد.
از عبدالمجید خان زابلی صدها جریب زمین در ولایت های هرات، ننگرهار و برخی از شهرهای بزرگ کشور باقی مانده است. عزیزالله لودین، با اشاره به اینکه جایداد های عبدالمجید خان زابلی ملکیت دولت افغانستان است تایید کرد که بخش اعظم این جایدادها از سوی برخی زورمندان غصب شده است. به گفته رییس مبارزه با فساد اداری، کل مساحت خانه عبدالمجید خان زابلی يازده ونیم جریب زمین است که هشت سال پیش از سوی یک هیات هشت نفری به مبلغ 24 میلیون دالر قیمت گذاری شده است. لودین تاکید کرد که فرزندان و بازماندگان زابلی با نوشتن نامه ای به حکومت افغانستان گفته اند که تمامی جایدادهای آنان، مربوط به مردم افغانستان است.

هادی و حمید، فرزندان مرحوم عبدالمجید خان زابلی وخانم اوگفته اند که بیش از چهارده هزار و هشت صد جریب زمین متعلق به خانواده زابلی، مربوط به وزارت زراعت می شود که ازسوی برخی زورمندان غصب شده است. بخشی از جایدادهای زابلی از سوی اسماعیل خان، بخشی به نام سلیم ترکی شاروال هرات وبخش سوم نیزبه نام یک خانم قباله شده است. درهمین حال محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات گفت که در حال حاضر، موضوع ملکیت خانه اسماعیل خان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری مورد بحث است. به گفته شهیر خانه ای که فعلا اسماعیل خان درآن زندگی می کند ملکیت زابلی ها است و بنا به وصیت خود عبدالمجید زابلی، این خانه باید برای معارف و تحصیلات عالی افغانستان وقف شود.  شهیر تاکید کرد که در دو دهه اخیر ملکیت این خانه، ظاهرا به نام همسر اسماعیل خان قباله شده است. به گفته محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات، اسماعیل خان یک افسر نظامی بود که سرمایه زیادی نداشت اما اکنون یکی ازسرمایه داران بزرگ افغانستان است.
او افزود که اسماعیل خان درهرات وبرخی ازولایت های دیگرونیزکشورهمسایه (ایران) جایداد وسرمایه زیادی دارد. هوتل بزرگ استقلال که در منطقه بسیار گران قیمت وبا ارزش هرات (گرده پارک درنزدیک ساختمان ولایتقرار دارد ازجمله جایدادهای اسماعیل خان است. اسماعیل خان دردوره ای که والی هرات بود،عواید گمرکات هرات را به مرکز نمی فرستاد واین مساله درهمان دوره سروصداهای زیادی را نیز برپا کرد.

اسماعیل خان سرمایه گذاری های زیادی دربخش های مختلف انجام داده وهنوز کسی نمی داند که سرمایه او، در کجا ها قرار دارد. اسماعیل درحالی متهم به اختلاس و غصب جایدادهای دولتی درهرات، می شود که ولسی جرگه به شماری از وزرای پیشنهادی کرزی از جمله اسماعیل به عنوان وزیر انرژی و آب رای اعتماد داد.
پس از اینکه این وزرا از پارلمان رای اعتماد گرفتند داکتر عزیزالله لودین، تاکید کرد که اداره مبارزه با فساد اداری نامه ای به پارلمان فرستاده و موضوع اختلاس و غصب زمین توسط برخی از وزرای پیشنهادی را با این نهاد مطرح کرده است. لودین تاکید کرد که اعضای پارلمان به این مساله توجهی جدی نکرده و به وزیران متهم به اختلاس رای اعتماد دادند. به دنبال مطرح شدن این اتهام، ولسی جرگه اعلام کرد که موضوع رای اعتماد به وزیران متهم به فساد، باز نگری می شود.  اسماعیل ازچند سال به این سو، از حامیان نزدیک رئیس جمهور کرزی به شمار می رود و چند سال است که به حیث وزیرانرژی وآب در کابینه آ کرزی کار می کند.

احمد مشاهد مجاهد چپاول 

 

 

احمد مشاهد عضوتنظيم جمعیت وازوفادارترين اشخاص به شورای نظاراست ودرسالهاي گرماگرم پاکستان رفتن ، طب را تمام ناکرده راهی پاکستان گردید ومثل دیگرسران جهادی پیشوند داکتر راهم به نامش علاوه کرد. 

آگاهی یافتن ازدارایی های واقعی وی شاید ممکن نباشد اما فقط بخشی ازسرمایه، جایداد وملکیت های وی که همه درباره‌اش می‌دانند را به معرفی‌ می‌گیرم. با تحلیل مشاهد ازاین زاویه، برای مردم، برای چندمین باربه ثبوت میرسد که نظام فعلی که دم از دفاع از مردم و دفاع از دموکراسی می‌زند، اتکایش در ولایت تخار روی چه کسانی بوده و ماهیت شان چگونه است اگرازحمام های نمره وباغهای کوچک که مشاهد دراینجا وآنجای ورسج وتالقان و ولایات دیگر دارد چشم بپوشیم و به جایداد های بزرگترش نظر اندازیم، باید ازهوتل آریانا شروع کنیم. هوتل آریانا درولایت تخارازجمله هوتل های مفشن ومرغوب شهر تالقان است و محافل گوناگون، خصوصاً محافل عروسی درآنجا برگزارمی‌گردند. این هوتل مشهورازشخص مشاهد می‌باشد.

تانک تیل آریانا که درجوارپل شهروان تالقان قراردارد وپرفروش ترین تانک تیل درتالقان است نیزمربوط اومی‌باشدداستان این تانک تیل وکلاهبرداری مشاهد ازنزدیکترین دوستش شاید نمونه خوبی باشد که ماهیت وي را شناخت. در زمان ولایت سید اکرام‌الدین معصومی، به نیت ایجاد تانک تیل شریکی بین معصومی ومشاهد، زمین را ازصاحب آن به زورتفنگ خریدند. هنگامیکه سند بین فروشنده وخریداران به امضاء می‌رسید معصومی تاکید می‌دارد که نام هردوی شان در جریان نوشتن قباله ذکر گردد، ولی مشاهد برایش استدلال می‌نماید که چون تو والی هستی اگرصدای این زورگیری بالا شود، موقفت زیرسوال می‌آید و بدنام می‌شوی بنا

ضرور نیست نامت را در قباله ذکر نمایم و این کار باعث شکست عهد شراکت من و تو نمی‌شود. چندی می‌گذرد و معصومی هم از چوکی ولایت برکنار می‌شود. وقتی تانک تیل آریانا يکي ازپرفروشترین تانک درشهرتالقان مي‌گردد، اونزد مشاهد آمده تا سهمی از عواید بدست آمده‌ی شراکت را بدست آورد. مشاهد با نهایت خم چشمی ودیده‌درایی ، منکرعقد وپیمان درین رابطه شده و باینصورت دوستی وهمدستی شان پایان می‌یابد.

زمین های آبی مشاهد درنهرچمن وسایر نقاط تخار بیشتر از ٧٠٠ جریب می‌باشند که دربهترین موقعیت های تالقان واقع انددر شرایط فعلی هرجریب این زمین ها بیست لک افغانی خرید وفروش می‌شوند.

کرایه صرف دکانها وسرای هایش درتالقان ماهانه یک میلیون ودوصد هزارافغانی می‌شود. تعداد حویلی هایش درکابل بالاتر ازده باب بوده که همه درمناطق قیمتی موقعیت دارند. تعداد زیاد آنها را به کرایه داده است. یک حویلی‌اش در شیرپور، یک حویلی درمنطقه بادام باغ ویکی عقب سینما آریوب درباغ بالا موقعیت دارند.

درتالقان هم چندین حویلی دربهترین موقعیت های شهرازمشاهد اند، که ازجمله حویلی‌ای که درسرک اول دارد و مدتی درزمان گريزگريزرباني که باتحت هرسوميرفت ومدتي سفارت ایران بود که تنهاايران سفارت کاري درتخارداشت و فعلاً به یوناما کرایه داده شده است ازجمله زمین غصب شده دولتی است.

درخارج ازافغانستان جایداد های غیرمنقول وی که تا حال افشاء شده اند، یک حویلی در دوبی، یک حویلی درتاجکستان. ریاست ده که مسئولیت امنیت تمامی وزیران  را به عهده دارد، امنیت مشاهد هم به عهده گرفته است. به همین مناسبت مشاهد ماهانه به تعداد سه صد نفرازریاست ده اعاشه بدست می‌آورد. اوکه به امراض گوناگون گرفتار است، خوراکش نان جواری بیش نیست، دارایی هایش را قبل ازمرگ میان اولادهایش تقسیم و ترکه کرده استمشاهد علی‌الرغم آنکه آدم کینه دل، خودپسند وخودخواه است و به هر مسئله‌ ی با درنظرداشت منافع خود برخورد می‌کند، درعین حال شخص متکبر و بدزبان است وسخت انتظار دارد که کسی پای خود را به پای او دراز نکند وهمه بلی‌گوی اوباشند. تنها آدم های برده‌صفت وزبون ازموقف اواستفاده برده می‌توانند که آماده چاپلوسی و تحمل غضب، دشنام های رکیک و پیشانی ترشی های او باشند.  ازجمله ده ها فردیکه طبق تذکر بالا به نوکران او بدل شده اند فردی به نام حق نظر است که حالا شاید حق نظربای برایش بگویند.

او به واسطه مشاهد رئیس گمرک در یکی از گمرکات افعانستان تعیین شده و ازین طریق صاحب میلیون ها دالر شده است. او درچند محفل درحضور دیگران بدون اینکه عرق شرم برپیشانی‌اش نمایان گردد، یادآور گردیده است که امروزاگرکسی کمترازیک میلیون دالررا سرمایه بگوید احمق است. او که چند سال قبل به نان شب بند بود و پول نداشت، امروز چندین حویلی صرف درشهر تالقان دارد.

ملک و دارایی هایی که مشاهد و هم‌مسلکانش چون مطلب بیک، حاجی آغاگل، پیرمحمد خاکسار، پیرم قل، قاضی کبیرمرزبان، بشیر چاه آبی وغیره به اصطلاح کلان های تخار با خدعه، نیرنگ، قتل، تهدید، توطئه، دزدی، خیانت، چپاول، وطن فروشی و متوسل شدن به پستی های رنگارنگ بدست آورده اند، بدون احساس شرم وخجالت آن را داد خدا نامیده، خویش را خدادادگان جارمی‌زنند تا این را ثبوت نمایند که دیگران که به پول و دارایی های افسانوی چون آنها نمی‌رسند نه اینست که ایشان دست به دزدی، وطن فروشی، جاسوسی، قتل و توطئه نزده اند بلکه ایشان را خدا نداده است.  اولاده اینان اگرچه به پستی پدران شان آگاه اند دردل آن را تصدیق می‌دارند ومی‌دانند که پدران شان تا جاسوس ورزیده نمی‌بودند و گذشته بیشرافتی و وطنفروشی برپیشانی شان از دور نمایان نمی‌بود، کجا ممکن بود به چوکی های مهم و بلند درسطح یک مملکت گماشته شوند.  مشاهد وهمقطارانش وقتی به منابرسخنرانی می‌کنند، همیشه دفاع از جهاد ومقاومت و ارزش های اسلامی را قلقله می‌کنند، ولی درعمل به غیرازتحکیم پایه های اقتصادی و اجتماعی خود و فامیل خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند.

سید طیب جواد مجاهد سفارت 

 

 

روزنامه «دیلی بیست» به تاریخ ١٨ دسامبر ٢٠١٣ اسنادی را فاش نمود که سید جواد طیب پرده بر‌می‌دارد. بر اساس این اسناد اداره توسعه‌ی بین‌المللی امریکا (USAID) سالانه بیش از ١٠٠٠٠٠ دالر جیره به سید طیب جواد می‌پرداخت که این رقم شامل کرایه خانه و مصارف غذایی اونمی‌شود. جواد از سال ٢٠٠٢ الی ٢٠٠٣ رئیس دفتر کرزی بود و بعدا سفیرافغانستان درآنکشور شد.  سید طیب جواد همزمان ازدو پیمانکار امریکا RANCO و «انترنیوز» دالردریافت می‌کرد. به گفته مسئولان اداره توسعه‌ی بین‌المللی امریکا این پول بخاطر جلب تحصیلکرده ‌های غرب دردولت کرزی به حیث تکنوکرات‌ها برای بازسازی افغانستان پرداخت می‌شد.

براساس گزارش، قراردادی که بین جواد و RANCO به امضا رسیده نشان میدهد سید جواد با معاش روزانه ٣١٤.١٢ دالر برای شش ماه بحیث مشاور با این پیمانکار امریکا ایفای وظیفه کرده است. اسناد نشان می‌دهند که RANCO   به اردو ووزارت خارجه امریکا کارهای گسترده‌ای انجام داده است. دراین قرارداد که به تاریخ ٧ نوامبر ٢٠٠٢ امضا شده روزانه ٦٠ دالر بخاطر بودوباش درکابل و٤٠ دالرمصارف غدایی جواد نیز در نظر گرفته شده بود. اوامضای خود را درروی قرارداد تصدیق می‌کند اما ازجرئیات قرارداد اظهار بی‌خبری می‌کند.

طیب جواد خود می‌ گويد:  من درمورد این که این‌ها پیمان‌کاران خصوصی یا دولتی بودند، چیزی‌ نمی‌دانستم. برای من این معاشی بود که از سوی ایالات متحده‌ی امریکا پرداخت می‌شد.  شاید کمترین معاش به من پرداخت می‌شد. افراد زیادی بودند که پول نقد دریافت می‌کردند.

اندریو ناتسیوس که درآن زمان رییس یو.ایس.اید بود می‌گوید:  در روزهای نخستین جنگ افغانستان، USAID  برنامه‌‌ ی را روی دست گرفته بود که مطابق آن باید صدها تحصیل کرده‌ی افغان که درخارج زندگی می‌کردند، به تکنوکرات‌های دولت کرزی تبدیل شده وظرفیت حکومت را تشکیل دهند.  پرداخت معاش رقابتی با معاش این تکنوکرات‌ها درغرب بخشی ازاین برنامه بود. این تکنوکرات‌ها توسط پیمان‌کاران USAID استخدام شده و دروزارت‌خانه‌های افغانستان به کار گماشته شده بودند. عقد این‌گونه قرار‌دادها راهی بود که ما می‌توانستیم با طی کردن آن زودتر برنامه‌های‌مان را اجرا کنیم. ما این برنامه را خاموشانه اجرا کردیم، چون این کار بین تکنوکرات‌ها وملیشه‌های افغان ( جنگ سالاران ) متحد با ما تنش ایجاد می‌کرد.  لاری سمپلر، معاون مدیریو.ایس.اید برای افغانستان وپاکستان می‌گوید:  درمراحل اولیه‌ی بازسازی افغانستان این‌گونه معاملات ضروری بود… ما درصورتی که ضرورت باشد، با بازیگرانی که درحکومت جدید نقش مؤثری داشته باشند نیز این کار را خواهیم کرد.  

دیلی بیست می‌افزاید که دیوید هوفمن رئیس «انترنیوز» به جواد طی یک ایمیلی که بعدها به دسترس این نشریه رسیده نوشته:  من خیلی خوشحالم ازاین‌که درزمینه‌ی استخدام شما وکمک به رییس جمهورکرزی مساعدت‌ کردم. ما درحالت عادی چنین چیزی را درنظرنمی‌گیریم، چون این کار با استقلالیت ژورنالیستی ما درتضاد قرار دارد. اما ما اوضاع در افغانستان را استثنایی تشخیص داده و با این کار موافقت کردیم.  سید جواد طی شش ماه فعالیتش با این نهاد به صفت مشاور٤٩٠٠٠ دالر دریافت کرد.

کریستین فیرمعاون استاد درپوهنتون جورج تاون امریکا می‌گوید:  ما ازروزاول سیستمی را ایجاد کردیم که فاسد بود. ما کسانی را داشتیم که هم‌زمان از دومنبع معاش دریافت می‌کردند؛ یکی ازما و دیگری از بانک جهانی. این عاملی است که نتیجه‌ی آن یک سیستم فاسد است

 

بر گرفته شده از سایت اریایی

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است