هیئات اجرایئه شورای اروپایی حزب وطن  از تشکیل 
کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن پشتیبانی و حمایت کرد
 
 
 
شنبه مورخ ۱۳ جنوری ۲۰۱۸ جلسه هیات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن به نسبت مشکلات تخنیکی ( عدم تامین ارتباط محترم عبدالمبین مبین رئیس این شورا با جلسه ) تحت ریاست محترم محبوب جان احمدزاده   تحت اجندای حمایت از تشکیل و اقدامات « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن » در حالی دایر ګردید که عده یی از اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور نیز در آن اشتراک ورزیده بودند .
در اغاز  محترم عبدالبشیر  پیوستون عضو هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و مسول کمیته تفاهم و همګرایی پیرامون  اقدامات ٬ کار و فعالیت  موثر و مسولانه هیات نماینده ګی حزب به رهبری محترم میرافغان باوری از آغاز تا موفقیت این پروسه ګزارش مفصل و مستند ارائه و به سوالات مطروحه پاسخ دادند .
نشست با سهمګیری فعال همه رفقا و ابراز نظر توسط رفقا نوراکبر پایش ٬ عبدالمبین مبین ٬محبوب جان احمدزاده ٬ انجنیر محمد اسلم و غلام محمد زارع با ابراز حمایت قاطع از  نقش ٬ کار و فعالیت  هیات نماینده ګی حزب وطن   وتفاهم در مورد تاسیس  کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن اعلام داشت :
بتاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۶ اعضا ٬ احزاب ٬ سازمانها و شخصیت های سیاسی معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن ګام بزرګی در راه وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی نیرو های پراګنده حزب وطن برداشتند : رفقا میر افغان باوری٬ عبدالجبار قهرمان و امید وطنیار به نماینده ګی از احزاب و ساختار های مربوطه و انجنیر نظرمحمد ( عضو هیات اجرائیه و معاون حزب وطن قبل از فروپاشی تشکیلاتی حزب ) با امضا ګذاشتن پای اسناد وحدت (اعلامیه و طرزالعمل) بصورت رسمی ایجاد  و آغاز به کار « کمیته مشترک تفاهم  اعضای حزب وطن » را اعلام داشتند . شورای اروپایی حزب وطن بمثابه بخشی ازین حزب با پشتبانی از تصمیم رهبری خویش و استقبال از اشتراک محترم میر افغان باوری و تمام اعضای حزب در ادای سهم فعال در مذاکرات وحدت  وتاسیس کمیته مشترک تفاهم به رهبری و مدیریت محترم انجنیر نظر محمد حمایت قاطع  خود را اعلام داشته و از کمیته مشترک تقاضا دارد تا هرچه زودتر با  اتخاذ تصمیم و صدور هدایت جهت تاسیس شورا های واحد حزب وطن ګام موثر و تعین کننده بردارند . به باور ما تنها تاسیس شورا های واحد حزب وطن میتواند  نقطه پایانی باشد به آدرسها و نام های ګوناګون راهروان این حزب . ما مطمین هستیم رفقای ما چه در شورا های حزب وطن٬چه در ترکیب کمیته کار انسجام مجدد حزب وطن٬ چه در ترکیب سازمان جوانان مبارز و چه در میان کادر ها و اعضای حزب در بیرون از احزاب و ساختار ها توانایی آنرا دارند تا بار مسولیت عظیم تاریخی وحدت و همګرایی اعضای حزب وطن را در شورا های واحد حزب روی شانه های ستبر خویش الی منزل مقصود حمل نمایند .
تصمیم اراده و شعار ما :  همه با هم ٬ ګام به ګام و متحد بسوی تاسیس شورا های واحد حزب وطن و تدویر مجمع عمومی آن . 
 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است