نخستین اجـلاس «کمیتۀ مشتـرک تفـاهـم

اعضای حزب وطن در خارج» دایر گردید

 

به اساس فیصلۀ «کمیتۀ سراسری تفاهم اعضای حزب وطن»، نخستین اجلاس «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج» دیروز شنبه، مؤرخ 11 اگست 2018 تحت ریاست فقیرمحمد ودان سابق عضو شورای مرکزی حزب وطن و رئیس شورای ولایتی ولایت ننگرهار حزب وطن  دایر گردید.

درین اجلاس که با استفاده از امکانات انترنتی تدویر یافت، نمایندگان ساختارهای متعدد منسوب به حزب وطن، از کشورهای ایالات متحدۀ امریکا، کانادا، انگلستان، جمهوری فدرال آلمان، سویدن، ناروی، دنمارک، هالیند، بلجیم، فدراتیف روسیه، قزاقستان، ترکیه و آسترالیا شرکت نموده بودند.

درین جلسه مطابق آجندای تصویب شده، نخست فقیرمحمد ودان از موضع گردانندۀ مؤظفِ نخستین اجلاس «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج»، بعد از ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان جلسه، بیانیۀ مختصری ایراد و ضمن آن خاطرنشان ساخت:

«خوشحالم که در جلسۀ کنونی رفقایی را می بینم که هریک به شکلی از اشکال و با استفاده از شیوه ها و افزار مختلف، در بستری از تلاش و کوشش های جمعی اثر گذاشته اند که اینک به تدویر این جلسه امکان بخشیده و راه را بسوی تشکیل هرچه زودتر ساختارهای واحد حزب وطن هموار می سازد.»

رفیق فقیرمحمد ودان از رفقایی یاد نمود که: «به فردای کودتای خزندۀ نظامی «ستون پنجمِ» دشمنان افغانستان در رهبری حزبی و دولتی آن وقت، باوجود استیلای فضای رعب و ترس و ترور و اختناق، در جلسه شورای مرکزی حزب وطن شجاعانه به پا خاستند، اقدام خاینانۀ سران «ستون پنجم» را علیه رئیس جمهور و رهبر حزب وطن(دوکتور نجیب الله) محکوم نموده و خیانت آنان را در امر فروپاشی ساختارهای حزب وطن، دولت جمهوری افغانستان و سبوتاژ طرح صلح سازمان ملل برملا ساخته و بدینگونه آغاز دور دیگری از مبارزۀ دشوار در شرایط ترور و اختناق را  ابلاغ نمودند. 

این مبارزه بوسیله شما رفقای گرامی و سایر همرزمان شجاع ما توأم با نشیب و فراز در داخل و خارج کشور ادامه یافت. در بستر همین تلاش و مبارزه، از فروپاشی ساختاری حزب دوباره به انسجام تشکیلاتی و اینک با امیدواری بزرگ به تشکیل ساختارهای واحد حزب وطن گذار مینمائیم. درین راستا نمیتوان به نقش برجستۀ رفیق میرافغان باوری سابق عضو شورای مرکزی و همرزمان او، به اثرگذاری رفیق انجنیر نظرمحمد سابق عضو هیئت اجرائیه شورای مرکزی و معان رئیس حزب وطن و سرانجام به نقش رفیق عبدالجبار قهرمان جمهوری افغانستان، که تحرک و شور و شوق جدیدی را بار آورده، کم بها داد. جای آن وجود دارد که از نمایندگان نسل جوان کشور نیز یاد نمائیم. درین میان رفیق آرین خیبر در شرایط ترور و اختناق «جهادی»، با شجاعت شعار «وطن یا کفن» را بلند نمود و جریدۀ اثر گذاری را تحت این عنوان به نشر سپرد و اینک سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان را رهبری مینماید. همچنان رفیق امید وطنیار جوان افتخار آفرین و استعدادی است که با تاسیس «سازمان جوانان مبارز وطن» علم برداران نسل جوان کشور را در  راه و ارمانهای شهید دوکتور نجیب الله بسیج نمود. 

اثرگذاری سایت های انترنتی «پیام وطن»، «هوډ» و «راه ما»، تلاش ژورنالیست متعهد کشور رفیق فاروق زرنگ در ترتیب و تنظمیم ویدو کلیپ های حاوی بیانیه های شهید دوکتور نجیب الله و وقایع تاریخی کشور، نشر کتاب «جنگ های کابل» به قلم توانای رفیق جنرال سید عبدالقدوس سید، نشرات توأم با تعهد در رسانه های دیگر اجتماعی؛ از جمله صفحات «فیسبوک»، همه و همه چراغ های روشنی بخشی بوده و هستند که راه پر از فراز و فرود مبارزۀ دشوار و افتخار آفرین ما را بسوی وجود و حضور مجدد تشکیلات واحد حزب وطن هموار نموده و تدویر این جلسه را امکان بخشیده اند. قطره، قطرۀ ما جویبارهای آفرید و اینک این جویبارها در بستر دریا به سوب شاداب ساختن مرغزار کشور راه می پیماید.

قطره دریاست اگر با دریاست

ورنه او قطره و دریا دریاست

بر بنیاد اعتقاد به آرمان «دریا» شدن است که این «قطره» همین اکنون در برابر شما همرزمان عزیز اعلام مینمایم که: از همین لحظه با هیچ ساختار مجزای منسوب به حزب وطن ارتباط و تعلق تشکیلاتی ندارم و تعلق و ارتباط خویش را صرف با تشکیلات واحد حزب وطن اعلام مینمایم».

به تعقیب صحبت فقیرمحمد ودان؛ رفقا: دوکتور ضمیر میهن پور سابق عضو شورای مرکزی حزب وطن، عبدالمبین مبین سابق عضو شورای مرکزی و معاون شعبۀ تشکیلات شورای مرکزی حزب وطن، تورنجنرال جمهوری افغانستان اسدالله پیام عضو شورای مرکزی حزب وطن و رئیس عمومی امور سیاسی وزارت داخله، جمشید پایمرد سابق عضو علی البدل شورای مرکزی و منشی کمیته حزبی ولایتی ولایت کندز حزب وطن، ډگرجنرال جمهوری افغانستان محمد عمر معلم سابق رئیس عمومی امنیت قوای مسلح و معاون وزیر امنیت دولتی درین استقامت، محبوب جان احمدزاده، بصیر کامل، ژورنالست متعهد و شناخته شدۀ کشور نجیب الله شفقیار، بشیر احمد عاطف، انجنیر سیدشاه یعقوبی و اخترمحمد راسخ صحبت نموده با تائید صحبت فقیرمحمد ودان، از ادغام هرچه زودتر ساختارهای شامل پروسۀ تفاهم در تشکیلات واحد حزب وطن حمایت نموده، آمادگی شان را جهت شرکت فعال و صمیمانه درین پروسه اعلام نمودند.

در بحث پیرامون بند دوم آجندأ، با سهگیری فعال شرکت کنندگان جلسه، اصل ادغام ساختارهای حزب وطن در خارج، در تشکیلات واحد حزب وطن، به اتفاق آرأ مورد تائید قرار گرفت و به اداره کنندۀ جلسه کنونی (فقیرمحمد ودان) وظیفه سپرد تا طرح مسودۀ میکانیرم این ادغام را بادرنظرداشت مختصات ساختاری خارج کشور تنظیم و بعد از نظرخواهی اعضای این کمیتۀ و تکمیل مسوده مذکور، آن را جهت بحث و تصویب به جلسۀ آینده «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج» ارایه نماید.

به تعقیب آن بحث پیرامون مادۀ سوم آجندأ ـ که انتخاب مسوول «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج» را شامل می گردید ـ آغاز گردید. یکی از رفقا توظیف دورانی رفقا را در هریکی از جلسات پیشنهاد نمود که با تردید متفق سایر شرکت کنندگان مواجه و در مقابل تأکید جمعی شرکت کنندگان به توظیف و انتخاب رفیق فقیرمحمد ودان درین مسوولیت صورت گرفت که در نهایت به اتفاق آرأ تائید گردید.

مسوول منتخب «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج» از اعتماد همرزمان خویش اظهار سپاس نموده، در حالیکه طالب همکاری اعضای «کمیتۀ مشترک تفاهم ...» در پیشبرد این مسوولیت گردید، تعهد سپرد که این مسوولیت افتخار آفرین را تا تکمیل پروسۀ ادغام تشکیلاتی و ایجاد ساختارهای واحد حزب وطن در خارج، قدم به قدم و در مشوره و تفاهم با اعضای کمیته و سایر کادرهای با تجربه و صاحب نظر پیش خواهد برد.

در اخیر، با تعیین تاریخ و وقت تدویر جلسۀ بعدی، ختم کار نخستین جلسۀ «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج»، اعلام گردید.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است