فقیرمحمد ودان

مؤرخ 24 نوامبر 2016

در باره اعتراف اخیر حفیظ منصور

رادیو بی. بی. سی طی تبصره یی روز پنجشنبه مؤرخ 24 نوامبر از سخنرانی پارلمانی مؤرخ سوم عقرب عبدالحفیظ منصور، نماینده مجلس و یکی از چهره‌های شناخته شده جمعیت اسلامی افغانستان، چنین نقل قول نموده است:[«من همیشه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انتقاد کرده‌ام که آنها چرا جلو حملات تروریستی را کمتر می‌گیرند. این انتقاد سرجایش درست است. ولی بخش اعظم اعمال تروریستی آنها به وزارت‌خانه‌های ارشاد و اوقاف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، شورای سراسری علما بر می‌گردد. اکثریت مساجد ما فکر افراطی پخش می‌کند."

آقای منصور هشدار می‌دهد که: «ثقافت اسلامی همین اکنون در دانشگاه‌های افغانستان تروریست تربیت می‌کند»]  

نگارنده در حالیکه حقیقت این اظهارات جناب حفیظ منصور را تائید و شجاعت ایشان را در بیان این حقیقت تحسین مینمایم، لازم می بینم که توجه هموطنان عزیز را به پاسخ منطقی و مستدلل این سوال نیز جلب نمایم که:چرا، توسط کدام نیروهایی و بنابر کدام علل و دلایل «وزارتخانه های ارشاد و اوقاف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، معارف، شورای سراسری علما و اکثریت مساجد ما»، به نهادهای مبدل ساخته شده اند که «فکر افراطی پخش می کنند؟».

هموطنان عزیز ما، چه بمثابه شاهدان عینی و چه از طریق اوراق تاریخی، این حقیقت را تائید مینمایند که در گذشته (قبل از 8 ثور 1371خورشیدی)، نه  این ساختارها «فکر افراطی» پخش میکردند و نه «ثقافت اسلامی» ترویج شده توسط آنها «تروریست تربیت» میکرد. در عین حال همه شاهد بوده و یا از حقایق تاریخی میدانیم که این شخصیت های شاخص تنظیم های بنیادگرای «جهادی» و از جمله رهبری و کادرهای ارشد «جمعیت اسلامی»، «حزب اسلامی» و «اتحاد اسلامی» افغانستان بودند که از همان ابتدای هسته گذاری ساختارهای بدنام خویش، با سؤ تعریف و تعبیر از«ثقافت اسلامی» و با توسل به اعمال ترورستی (تیزاب پاشی بر رخسار خواهران ما و به قتل سانیدن جوانان تحصل یافته، حتی در حریم پوهنتون کابل) حضور نامیمون شان را تبارز و بعد ها با در خدمت قرار گرفتن آی. اس. آی پاکستان، به شرکت های تربیت و استخدام «تروریست ها» جهت تمویل پروژۀ امریکایی ـ عربی جهاد مبدل و با به قدرت رسیدن خویش در هشتم ثور 1371،  نهادهای دولتی و غیر دولتی متذکره را به پخش کنندۀ «افکار افراطی» و «تربیت کنندۀ تروریست» مبدل نمودند و اینک کادرهای همین تنظیم ها اند که با نفوذ در ساختارهای دولتی، تسلیح غیر قانونی و پولهای غارت شده، بر ساختارهای متذکره مسلط و وضعیت را چنان شکل داده اند که  جناب حفیظ منصور بنابر حکم حفظ منافع خویش به آن اعتراف، اما علل و عوامل ریشه یی آن را کتمان مینماید.

بنابر حقایق فوق، علل تبدیل این ساختارها به کانون های «تربیت تروریست» نه ارزشهای صلح خواهانۀ «ثقافت اسلامی»، بلکه تنظیم های بنیادگرای اسلامی بوده اند، هستند و باقی خواهند ماند. تجارب عملی و حقایق زنده نشان داده اند که مبارزه علیه «افکار افراطی» و «تروریسم»، بدون مبارزه علیه تنظیم های بنیادگرای «جهادی» و محصولات کنونی آنان (طالب، القاعده، داعش و ...)، بی نتیجه بوده، بی نتیجه است و بی نتجه خواهد بود. حفیظ منصور، اکرام اندیشمند و ... اگر خویشتن را «روشنفگر دینی» میخوانند، باید به حقیقت متذکره اعتراف و اشتباهات گذشتۀ شان را با مبارزه علیه تنظیم های بنیادگرای متذکره جبران نمایند .

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است