کابل ــ افغانستان                                                    مورخ : اول جوزا ۱۳۹۶

 

 

پیام

انجنیر نظرمحمد

عضو هیئات اجرایئه و معاون حزب وطن

 

 

 همرزمان عزیز ، اعضا و هواخواهان حزب وطن 

 

   بر مبنای تعهدات و مسولیتهای ملی وحزبی وبا توجه به اوضاع و انکشافات جاری در کشور ، تحولات در منطقه و جهان که با سرنوشت امروز و فردای افغانستان گره خورده و در عین حال حامل هوشدار ها و چالشهای جدی نیز بوده است که لایه های مختلف جامعه و کلیه نیروهای ملی مترقی ، دموکراتیک ، صلحدوست و تحول طلب کشور را به اقدامات موثر مشترک و همگانی عاجل فرا میخواند 

 

  در چنین مقطع زمانی و سرنوشت ساز ، تامین حضور مجدد و قانونمند حزب وطندر کنار و حتی پیشاپیش سائر نیروهای ملی و ترقیخواه نه تنها وجیبه مقدم حزبی بلکه اصالت وطنی نیز میباشد   

 تجارب ۲۵ سال گذشته به وضاحت نشان داد که اقدامات منفرد ، گروهی وسازمانی مجزا نه تنها حضور مجدد قانونی و سراسری حزب را تامین ننموده بلکه به بی باوریها در بین اعضا و هواداران حزب بیشتر از پیش دامن زده است 

با درک از چنین وضع و با احساس مسئولیت در برابر وطن و همرزمان خویش بدینوسیله به تک تک شما هم اندیشان مراجعه و از شما صمیمانه دعوت مینمایم تا همه با هم بر بنیاد و رعایت کامل اصول پذیرفته شده حزب ( مصوب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) در تآمین حضور مجد د و قانونمند حزب واحد مان ( حزب وطن ) که ادرس مشترک ماست از طریق تدویر مجمع عمومی فوق العاده آن که یګانه مرجع  با صلاحیت و تصمیم گیرینده میباشد با تأ مین و تضمین مشارکت مستقیم و باالواسطه کلیه آعضای حزب با حقوق برابر در چوکات محور و مکانیزم واحد ، دست به دست هم داده و تمامی امکانات و مساعی فردی ، گروهی و سازمانی خویش را شریک ساخته و فرصت های ضایع شده قبلی را با اقدامات مشترک عملی در کوتاه ترین فرصت ممکن تلافی نمائیم 

 

درین آواخر گرایشات مثبت و تحرکات توحیدی امید وار کننده د ر بین آعضا و هوا داران حزب درجهت نیل به حضور مجد د حزب وطن به مشاهده میرسد که میتوان از آن استقبال نمود ، اما در عین حال توجه باید داشت که هر اقدام و تلاش سیاسی در زمینه ، زمانی با نتائج مطلوب همراه بوده میتواند که در مطابقت با قوانین نافذه  و اصول بنیادی حزب اجرا گردد . و حد ت و یکپارچگی ما ضامن حضور حزب نیرومند و تاثیر گذار در معادلات سیاسی امروز و فردای کشور ماست .

به عنوان حرف آخر ، خاطر نشان میسازم که : تداوم تکرویها ، افتراق ، خود محوریها و بلا تکلیفی ها تحت هر نامی که باشد بیشتر ازین نه تنها مجاز و مفید نخواهد بود بلکی عواقب زیان بار و جبران ناپذیر برای حزب و وطن در قبال خواهد داشت که درآنصورت مسئولیت متوجه همه ما بطور یکسان خواهد بود 

 

برماست  تا در شرائط حساس امروزی کشور بمثابه نیروی متحد و تاثیر گذار دوشادوش سائر نیروهای ملی و وطنخواه با تدابیر و اقدامات مشترک سیاسی – توطئه ها، تلاشهای تفرقه افگنانه ،آشوبگرانه و ماورای قانون که از طرف برخی از حلقات ، گروه ها و عناصر به اشاره بیگانگان علیه منافع علیای کشور ومردم با بهره برداری از ناتوانی و ناکارائی حکومت وحدت ملی سازماندهی میشود به موقع دفع  و خنثی سازیم 

در فرجام با استفاده از فرصت به آعضای محترم شورای مرکزی (منتخب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) حزب وطن طور جداگانه مراجعه و از ایشان  صمیمانه تقاضا مینمایم تا مشترکا باهم بدون اینکه رهبری خود را بر پروسه تحمیل ویا هم چشمداشتی برای کدام موقفی در آینده داشته باشیم ، فقط و فقط منحیث دین حزبی و وطنی در امر انسجام وهم آهنگی فعالیتهای آعضا و هوا خواهان حزب به منظور اجرا و تحقق وجیبه مشترک حضور مجد د و قانونی حزب وطن در صحنه سیاسی کشور سهم خود را ادا نمائیم تا باشد به انتظار برحق و طولانی آعضا و هواخواهان حزب و هموطن پاسخ مثبت و عملی ارائه و روح شهید سرافراز وطن و رئیس حزب دوکتور  نجیب ا لله  و  سائر شهدای پر افتخار وطن را شاد

ساخته باشیم 

                                                 و من ا لله توفیق

                                                 انجینر نظر محمد       

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است