کابل ــ افغانستان                                                    مورخ : اول جوزا ۱۳۹۶

 

 

پیام

انجنیر نظرمحمد

عضو هیئات اجرایئه و معاون حزب وطن

 

 

 همرزمان عزیز ، اعضا و هواخواهان حزب وطن 

 

   بر مبنای تعهدات و مسولیتهای ملی وحزبی وبا توجه به اوضاع و انکشافات جاری در کشور ، تحولات در منطقه و جهان که با سرنوشت امروز و فردای افغانستان گره خورده و در عین حال حامل هوشدار ها و چالشهای جدی نیز بوده است که لایه های مختلف جامعه و کلیه نیروهای ملی مترقی ، دموکراتیک ، صلحدوست و تحول طلب کشور را به اقدامات موثر مشترک و همگانی عاجل فرا میخواند 

 

  در چنین مقطع زمانی و سرنوشت ساز ، تامین حضور مجدد و قانونمند حزب وطندر کنار و حتی پیشاپیش سائر نیروهای ملی و ترقیخواه نه تنها وجیبه مقدم حزبی بلکه اصالت وطنی نیز میباشد   

 تجارب ۲۵ سال گذشته به وضاحت نشان داد که اقدامات منفرد ، گروهی وسازمانی مجزا نه تنها حضور مجدد قانونی و سراسری حزب را تامین ننموده بلکه به بی باوریها در بین اعضا و هواداران حزب بیشتر از پیش دامن زده است 

با درک از چنین وضع و با احساس مسئولیت در برابر وطن و همرزمان خویش بدینوسیله به تک تک شما هم اندیشان مراجعه و از شما صمیمانه دعوت مینمایم تا همه با هم بر بنیاد و رعایت کامل اصول پذیرفته شده حزب ( مصوب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) در تآمین حضور مجد د و قانونمند حزب واحد مان ( حزب وطن ) که ادرس مشترک ماست از طریق تدویر مجمع عمومی فوق العاده آن که یګانه مرجع  با صلاحیت و تصمیم گیرینده میباشد با تأ مین و تضمین مشارکت مستقیم و باالواسطه کلیه آعضای حزب با حقوق برابر در چوکات محور و مکانیزم واحد ، دست به دست هم داده و تمامی امکانات و مساعی فردی ، گروهی و سازمانی خویش را شریک ساخته و فرصت های ضایع شده قبلی را با اقدامات مشترک عملی در کوتاه ترین فرصت ممکن تلافی نمائیم 

 

درین آواخر گرایشات مثبت و تحرکات توحیدی امید وار کننده د ر بین آعضا و هوا داران حزب درجهت نیل به حضور مجد د حزب وطن به مشاهده میرسد که میتوان از آن استقبال نمود ، اما در عین حال توجه باید داشت که هر اقدام و تلاش سیاسی در زمینه ، زمانی با نتائج مطلوب همراه بوده میتواند که در مطابقت با قوانین نافذه  و اصول بنیادی حزب اجرا گردد . و حد ت و یکپارچگی ما ضامن حضور حزب نیرومند و تاثیر گذار در معادلات سیاسی امروز و فردای کشور ماست .

به عنوان حرف آخر ، خاطر نشان میسازم که : تداوم تکرویها ، افتراق ، خود محوریها و بلا تکلیفی ها تحت هر نامی که باشد بیشتر ازین نه تنها مجاز و مفید نخواهد بود بلکی عواقب زیان بار و جبران ناپذیر برای حزب و وطن در قبال خواهد داشت که درآنصورت مسئولیت متوجه همه ما بطور یکسان خواهد بود 

 

برماست  تا در شرائط حساس امروزی کشور بمثابه نیروی متحد و تاثیر گذار دوشادوش سائر نیروهای ملی و وطنخواه با تدابیر و اقدامات مشترک سیاسی – توطئه ها، تلاشهای تفرقه افگنانه ،آشوبگرانه و ماورای قانون که از طرف برخی از حلقات ، گروه ها و عناصر به اشاره بیگانگان علیه منافع علیای کشور ومردم با بهره برداری از ناتوانی و ناکارائی حکومت وحدت ملی سازماندهی میشود به موقع دفع  و خنثی سازیم 

در فرجام با استفاده از فرصت به آعضای محترم شورای مرکزی (منتخب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) حزب وطن طور جداگانه مراجعه و از ایشان  صمیمانه تقاضا مینمایم تا مشترکا باهم بدون اینکه رهبری خود را بر پروسه تحمیل ویا هم چشمداشتی برای کدام موقفی در آینده داشته باشیم ، فقط و فقط منحیث دین حزبی و وطنی در امر انسجام وهم آهنگی فعالیتهای آعضا و هوا خواهان حزب به منظور اجرا و تحقق وجیبه مشترک حضور مجد د و قانونی حزب وطن در صحنه سیاسی کشور سهم خود را ادا نمائیم تا باشد به انتظار برحق و طولانی آعضا و هواخواهان حزب و هموطن پاسخ مثبت و عملی ارائه و روح شهید سرافراز وطن و رئیس حزب دوکتور  نجیب ا لله  و  سائر شهدای پر افتخار وطن را شاد

ساخته باشیم 

                                                 و من ا لله توفیق

                                                 انجینر نظر محمد       

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است