هم با دوستی میکشند  هم با دشمنی
تا منافع خود را نشناسیم قربانی منافع دیګران خواهیم بود
 
 
در تداوم سریال جنایات تکاندهنده که با تعویض کرکتر های مرکزی  ( از « مجاهد تا طالب و از آن تا داعش »  لا ینقطع جریان دارد اینک شهر کابل دوباره با نشانه ګیری عمدی اهل تشیع به خون نشست .
برای شهدا جوار رحمت حق و برای خانواده های عزا دار صبر جمیل و برای زخمی ها آرزوی صحت دارم واما تا کی  به اظهار  ارزومندیهای از شش جهت محصور در ناتوانی و یاس محکوم خواهیم بود؟ مګر کلام خداوندی  تصریح نکرده که شرط تغیردر اراده و عمل ما برای تغیرنهفته است و آن هم دستیافتنی نیست مګر با  ریشه یابی آګاهانه آن .
     خصوصیات رویداد های سالهای اخیر که با مارک « شیعه کافر » از محصولات  « اسلام ناب پاکستانی» جهت نیل به اهداف منطقوی سعودی  به کشور ما صادر ګردیده در روند  جنګ های نیابتی مورد علاقه و «  مفید » برای هردو طرف ثابت شده است  زیرا هدف ابتدایی واحد نقشه راه طرفین  ( بی ثباتی افغانستان ) را تضمین مینمایند . شاید  به دلایل علایق و اعتقاد  مذهبی این حقیقت  نوعی از تبلیغات مخالف و مغرضانه تلقی  ګردد که ایران نیز از اماج قرار ګرفتن اهل تشیع افغانستان نه تنها ناراض نیست بلکه به نحوی در برنامه ریزی مواردی از آن به هدف تحریک تعصب نقش دارد .
هرچند این حربه از برکت هوشیاری ٬ همزیستی و روابط متقابل مردمان کشور ما از اثر ګذاری هستریک برخوردار نیست و ازین سبب مخصوصآ باید از تحمل و تعقل اهل تشیع افغانستان سپاسګزار بود و لی تداوم  این وضیعت بخصوص  با توجه به اهداف و برنامه های پشت پرده پروژه های استخباراتی خطر رویا رویی مذهبی را به دنبال داشته  میتواند . 
برای دفع فاجعه خطر رویارویی مذهبی ٬ بنا بر دلایل آشکار به  حکومت افغانستان نیز نمیتوان متکی بود ٬ باید از وخامت اوضاع  توده های وسیع مردم را  آګاه نمود و جبهه و سیع مردمی  جهت مقاومت و مقابله بوجود آورد در غیر آن  مردم ما در جنګ های نیابتی  منطقوی و فرا منطقوی به پرداخت وحشتناکترین تاوانها ی نا شناخته دیګرنیز مجبور خواهند شد .  

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است