خبر اجلاس مؤرخ 26 دلو سال 1396

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

 

 

 

جلسه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن که یگانه ارگان مشترک هماهنگ کننده و سمت دهنده تمامی اقدامات و فعالیت های اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن در پروسه واحد سیاسی – تشکلاتی بوده الیوم مؤرخ 26 دلو 1396 تحت ریاست محترم انجنیر نظر محمد دایر و پیرامون طرح متن گرامیداشت از 26 دلو "روز نجات ملی افغانستان" و سایر موضوعات کاری شامل اجندا بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

اعضای کمیته ضمن اینکه از این روز خجسته ملی گرامیداشت بعمل آوردند، با استفاده از فرصت بهترین شادباش های خودرا به کافه هموطنان دلیر و وطندوست تقدیم میدارند.

جلسه در فضای همبستگی کامل و رفیقانه با تصویب یاداشت از گرامیداشت این روز تاریخی (یاداشت ضمیمه است) بکار خود پایان بخشید.

و من الله توفیق

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است