حقیقت ماجرای سه قرارداد آریانا

 

دوشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۴ - جوابیه شرکت هوایی آریانا

 

از چندی بدین‌سو سر‌و‌صداهایی در رسانه‌ها شنیده می‌شود که گویی در این اواخر قراردادهایی از سوی افراد مشخص در شرکت هوایی آریانا بر خلاف اصول و قوانین نافذه کشور و روحیه تجارتی این شرکت عقد گردیده که باعث حیف‌و‌میل شدن مبالغ هنگفتی از بیت‌المال شده است؛ به‌خاطر

روشن شدن و در

 

 

 

 

جریان قرار گرفتن هموطنان عزیز در این زمینه نقاط ذیل درخور توجه :پنداشته می‌شود

شرکت هوایی تابان و انتقال نقاب پوشان

به تاریخ نهم عقرب سال جاری روزنامه وزین ۸صبح مطلبی را زیر عنوان «‌سرمایه آریانا در گروِ نقاب‌پوشان/ تابان از پرداخت ۲٫۴ میلیون دالر سر باز می‌زند»‌ به نشر سپرد که سوالات جدی‌ای را نسبت به این نهاد ملی به‌دنبال داشت؛ چنانچه در پیوند به موضوع فوق، کمیسیون‌های مختلف مجلسین شورای ملی چند بار از هیات اداری (هیات عامل) آریانا دعوت به عمل آوردند و از جزییات مختلف مربوط به این قرارداد جویای معلومات شدند.
حقیقت اینست شرکت هوایی آریانا دو فروند طیارات ایربس ۳۱۰ خویش را به نام‌های ویکتور و کیوبِک که مصارف سوخت هریک فی ساعت پروازی بالاتر از ۵ تن تیل را احتوا می‌کند، در ماه می سال ۲۰۱۴ با در نظرداشت تحلیل و تجزیه نفع و ضرر شرکت در هر دو صورت استفاده از طیارات نامبرده با مصارف سوخت بلند (که قیمت فی تن تیل در آن زمان، حدود ۱۷۰۰ دالر امریکایی در میادین هوایی افغانستان بود) و یا به کرایه دادن آن‌ها، در نتیجه یک تفاهم تجارتی که میان تمام شرکت‌های هوایی معمول است با در نظر داشت شرایط خاص به جانب شرکت هوایی تابان به کرایه داد که از آن مدرک ماهانه بالاتر از یک میلیون دالر عواید داشت و از این طریق آریانا توانسته است جایگاه خود را در مارکیت شدید رقابتی افغانستان حفظ نماید.
در قرارداد فوق که از سوی آقای نصیر‌احمد حکیمی، ‌رییس قبلی شرکت هوایی آریانا به امضا رسیده است،‌ چگونگی انتقال پول، مصارف تخنیکی و عملیاتی طیارات و مسایل دیگر به صراحت توضیح گردیده است که هیات اداری آریانا با در نظر داشت تجارب شصت‌ساله در عرصه تجارت هوانوردی ملکی و داشتن کارمندان ورزیده خویش تلاش به خرچ داده است تا در تمام مواد قرارداد، منافع این شرکت ملی را در نظر بگیرد اما با آنهم طبیعی است که قراردادهای تجارتی همیشه نفع و ضرر را به‌دنبال دارد و به‌وجود آمدن پاره‌ای از مشکلات غیر‌پیش‌بینی‌شده میان طرفین یک امر حتمی ‌پنداشته می‌شود.
بدین اساس بدهکار بودن شرکت هوایی تابان از جانب آریانا درست است اما نه مبلغی حدود ۲٫۴ میلیون دالر چنانچه که در رسانه‌ها انعکاس داده می‌شود بلکه حدود پنج‌صد هزار دالر را احتوا می‌کند که در روشنی مواد قرارداد، قابل تصفیه و حصول بوده و مقامات مسوول شرکت مذکور طی ایمیل‌های رسمی ‌متعدد از پرداخت طلبات آریانا و تصفیه حساب نهایی در زمینه اطمینان سپرده‌اند.
مساله انتقال نقاب‌پوشان از ایران به کشورهای سوریه و عراق و یمن که چند بار است از طریق رسانه‌ها با آب و تاب ویژه‌ای بازتاب می‌یابد و انتقادهای شدیدی علیه آریانا را نیز از سوی نهادهای مختلف دولتی به‌دنبال دارد، از نقطه نظر هوانوردی جالب به‌نظر می‌سد‍؛ به خاطری که آخرین تصمیم مبنی بر پرواز طیاره، صلاحیت کپتان طیاره است و کپتان‌های طیارات مذکور، معاونین کپتان،‌ انجینران و میخانیکان همه کارمندان شرکت هوایی آریانا‌اند و هر کدام‌شان صلاحیت دارد که در صورت مشاهده هر نوع تحرکات مشکوک در طیاره از پرواز سر باز زند و گزارش خود را به مقامات ذیصلاح شرکت رسما ارایه نماید.


در گزارش روزنامه ۸صبح از مکتوب شماره ۵۱۴ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ شرکت هوایی آریانا به شورای امنیت ملی یادآوری گردیده است که مکتوب نام‌برده یک سند جعلی بوده که برخی رسانه‌های دیگر نیز با وجودی که رییس عمومی ‌آریانا رسما‌ آن را تقلبی خوانده است، متاسفانه با استناد به آن به توطیه‌پراکنی علیه این نهاد ملی پرداخته‌اند.
در رابطه به افرادی از مقامات دولتی که قرارداد آریانا با شرکت هوایی تابان را غیرقانونی و برخلاف منافع ملی می‌خوانند، باید اظهار داشت که طبق معمول وقتی خواسته‌های افراد خاص از سوی یک اداره دولتی مبنی بر نقش داشتن در برخی قراردادها بر آورده نشد، دست به توطیه می‌زنند و این امر تقریبا شکل رسمی‌ را در افغانستان به خود گرفته است و بر هیچ کس پوشیده نیست .

قرار داد طیاره بوینگ ۷۳۷ به مشهد

قرارداد دیگری که مورد انتقاد برخی رسانه‌ها و تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفته است، قرارداد به کرایه دادن یک فروند طیاره نوع بوینگ ۷۳۷ است که قبلا تحت شرایط خاص در مقابل دریافت مبلغ ۱۱ هزار دالر امریکایی در مقابل هر ساعت پروازی با شرکت سپهر که یکی از شرکت‌های توریستی و سیاحتی افغانی بوده و دارای جواز فعالیت از سوی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ می‌باشد، میان کابل-مشهد- کابل برای دو پرواز در هفته عقد گردیده بود که توسط عمله پروازی آریانا انجام می‌شد و علاوه از مسیر کابل- مشهد اجازه پرواز به میادین هوایی دیگری را نداشت؛ به خاطری که طیاره مذکور ثبت اداره هوانوردی افغانستان بوده و به هر میدان هوایی‌ای که پرواز کند، نیاز است تا ادارات هوانوردی دو کشور در زمینه توافق کنند؛ این‌که گفته می‌شود طیاره مذکور بعد از نشست در میدان هوایی مشهد به میادین دیگر کشور ایران پروازهایی را انجام داده است، برای کسانی که الفبای هوانوردی را آشنا‌اند، خیلی خنده‌آور به‌نظر می‌رسد.
قرارداد مذکور بعد از آن‌که اصولا با سپهر فسخ گردید با مبلغ ۱۱۵۰۰ دالر در مقابل فی ساعت پروازی با شرکت دیگری به نام شرکت سیاحتی رومان که آن هم از سوی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی ‌افغانستان جواز فعالیت دارد، عقد گردیده و فعلا‌ پا برجاست اما با مزاحمت‌هایی از سوی برخی مقامات مواجه می‌باشد که یادآوری آن سودی ندارد .

پالیسی اریانا در عقد قرار دادها

شرکت هوایی آریانا با در نظرداشت مواد اساس‌نامه و طرز‌العمل‌های داخلی آن، یک شرکت تجارتی دولتی بوده و پالیسی آن با سایر ادارات دولتی متفاوت است؛ در این شرکت بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در عقد قراردادهای کلان، هیات مدیره و مجمع عمومی ‌سهمداران بوده که متشکل از وزارت‌های مالیه، اقتصاد، بانک ملی، پشتنی بانک و اداره مستقل هوانوردی ملکی می‌باشد.
امضای قراردادهایی مانند:‌ قرارداد مواد خوراکه، خدمات زمینی، دادن جواز فروش تکت، انتقال کارگو و مسایل دیگر از صلاحیت‌های هیات عامل این شرکت بوده که در اساس‌نامه به صراحت از آن تذکر رفته است.
پروسیجر کاری در عقد قراردادها طوری است که هیات عامل شرکت بعد از تحلیل و تجزیه دقیق مبنی بر سنجش عواید و مصارف در پیوند به عقد یک قرارداد با در نظرداشت صلاحیت‌های مشخص شده در اساس‌نامه، یا خود به رد یا تایید آن اقدام می‌کند و یا آن را رسما به هیات مدیره و مجمع عمومی ‌سهمداران پیشکش می‌کند و بدین ترتیب شامل آجندای جلسه هیات مدیره و مجمع عمومی‌ سهمداران شرکت می‌گردد تا در زمینه بعد از بحث و تبادل نظر به‌طور مفصل، روی آن تصامیم لازم اتخاذ گردد.
بنا‌بر‌این از آن عده ادارات و مقامات دولتی‌ای که برداشت‌های منفی نسبت به آریانا دارند، ما امیدواریم اگر این نهاد ملی را در مارکیت شدید رقابتی‌ای که بر خلاف تصور هنوز زنده مانده است، حمایت نمی‌کنند، حد اقل از توطیه‌پراکنی علیه آریانا دست بردارند.
به امید روزی که پرنده سفید و آبی‌رنگ یگانه نهاد ملی کشور بر فراز آسمان افغانستان به سان گذشته‌ها به‌عنوان پیشتاز‌ترین شرکت هوایی منطقه به پرواز درآید و چشم‌های خورد و بزرگ با دل‌هایی سرشار از محبت و امید نسبت به آینده درخشان ملت و میهن به سویش خیره شود.

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است