تدویر جلسه شورای ولایتی ننګرهارحزب وطن :

 

امروزجمعه۱۴سرطان ۱۳۹۸مطابق به ۵ماه جون ۲۰۱۹ساعتسه  بعد از ظهر ،جلسه شورای ولایتی حزب وطن در ولایت ننګرهار در حالیکه محترم داکتر سلطان جان شفا عضو هیئت اجراییه شورای سراسری حزب وطن نیز حاظر بود ، تحت رهبری محترم سید اعظم عارف عضو شورای سراسری حزب وطن در شهر جلال آباد دایر ګردید۰

جلسه بعد از  اعلام نصاب بکار رسمی خود آغاز نمودونخست اجندای پیشنهادی را مورد بحث قرارد داد۰اعضای شورای ولایتی  بعد از وارد نمودن  تعدیلات و تکمیلات  در طرح پیشنهادی ،اجندا را به اتفاق آرا تصویب نمود .

  رفیق سیدا ګل پاڅون عضو هیئت اجراییه شورای  سراسری حزب وطن که مسولیت ګزارش دهی ماده اول اجندا را به عهده داشت پيرامون ګزارش اساسی هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن به شرکت کنندګان نشست توضیحات مفصل ارایه نموده و به سوالات رفقا پاسخ ارایه کرد۰

بعدا رفیق فضل الحق غرڅن عضو شورای ولایتی ننګرهار حزب وطن  متن استعفای محترم باوری را از مقام ریاست  شورای سراسری حزب وطن و پیشنهاد ایشان را  در مورد انتخاب محترم عبدالبشیر پیوستون به این مقام به خوانش ګرفته و به پرسش های مطرح شده پاسخ داد۰

‎‎‎بعداًمحترم حاجی یونس صافی عضو هیئت اجراییه شورای سراسری حزب وطن در موردتصامیم اتخاذ شده هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطنصحبت نموده ،اعضای شورای ولایتی را در جریان  قرا داد۰

در جریان جلسهاعضایشورای ولایتیننګرهارحزب وطن با صحبت های وسیع شان سهم فعال ګرفته و بااحساس مسؤلیت و روحیه رفیقانه  از تصامیم و فیصله های هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطنحمایت کامل نموده وآمادګی شان را برای برداشتن ګام های عملی جهت  تقویت هر چه بیشتر شبکه های حزبی ، تقویت کار حزبی  در ولایت ننګرهار و شهر جلال آباد، کمک  و همکاری با سازمان های حزبیدر ولایات لغمان، نورستان و کنر،  نشان دادند۰رفیق استاد حسرت  عضو شورای ولایتی در مورد تشدید کار سیاسی میان جوانان تاکیدات مشخص خود را بطور فورمولبندی شده  وبا پیشنهادات مشخص به جلسه ارایه نمود۰

در اخیر  محترم داکتر سلطانجان شفا ضمن ابراز قدردانیاز سهم ګیری فعال  و موثر همه اعضای شورای ولایتی در کار جلسه واعلام حمایت کامل از تصامیم اتخاذ شده ایهفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن، پيرامون انکشافات اخیر در اوضاع سیاسی و امنیتی کشور، مذاکرات صلح و انتخابات ریاست جمهوری صحبت وسیع و رهنمودی نمودند۰

جلسه ساعت شش بعد ازظهر با اتخاذ تصامیمبا اهمیت  بخصوص در رابطه بافعال سازی هرچه سریعتر واحد های اولیه حزبی، توسعه شبکه های سازمانی ، کار تشدیدی برای پذیرش اعضای جوان به حزب و جمع آوری حق العضویت ها در فضای رفیقانه بکار خود پایان داد۰

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است