تدویر جلسه هیات اجرائیه حزب وطن مقیم خارج کشور

 

بتاریخ ۲۷/۸/۲۰۱۸ اعضای هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور تشکیل جلسه داده وضیعت سازمانهای حزبی در خارج از کشور را بررسی نمود . جلسه وضیعت موجود سازمانها را غیر قناعت بخش وقابل انتقاد دانسته علل و عوامل وضع موجود را ارزیابی و تصامیم لازم اتخاذ نمود۰
درین جلسه همچنان ایمیل ارسالی کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج ( محترم فقیر محمد ودان ) به بحث ګرفته شد . جلسه تاکید نمود که خواست محوری و هدف عمده ی حزب وطن را از همان اغاز و نخستین ګامها، تلاش در جهت وحدت سیاسی ـ- تشکیلاتی ساختار ها و اعضای غیر متشکل معتقد به راه و ارمانهای حزب وطن تشکیل میداد چنانکه این مامول در کنګره مورخ پنج میزان ۱۳۹۳ تسجیل و در تمام فعالیتهای شورای سراسری حزب وطن تعقیب ګردید۰ 
وحدت اصولی ساختار ها و اعضای حزب وطن برای ما ارمان انصراف ناپذیر بوده واست و اما وحدت سیاسی تشکیلاتی عملیه صرفا تخنیکی نیست ٬ زمینه های وحدت پایدار وواقعی باید در مذاکرات مستقیم و صریح و در ګام اول میان احزاب و ساختار های شامل پروسه مساعد و بمثابه برنامه عملی منسجم و تعمیل ګردد ۰ جلسه به اتفاق ارا تاکید نمود که مسایل تشکیلاتی از جمله ادغام ساختار ها در یک سازمان واحد در صورت قابلیت اجرایی پیدا میکند که در ګام نخست ، ساختار های رهبری سازمانهای شامل پروسه در یک مکانیزم کاملا دموکراتیک رو ی اصول مرامی و اساسناموی و اهداف سیاسی و مکانیزم واحد سازی ساختارها به توافق رسیده باشند 

جلسه با توجه به ابهامات و نا رسایی های موجود در ایمیل موصوف که نه تنها پروسه وحدت را در عمل با مشکلات مواجه ساخته میتواند بلکه در عین حال تقویت اعتماد متقابل مشمولین پروسه را نیز تضمین نموده نمیتواند به محترم عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج از کشور وظیفه سپرد تا نکات نظر رفقای هیت اجرایه مقیم در خارج را با جزئیات کامل ان با رهبری حزب در میان ګذاشته طالب هدایت ګردد۰
مرجح دانسته شد غرض ارائه پاسخ به ایمیل موصوف و اشتراک در کار کمسیون تا وصول هدایات رهبری حزب انتظار کشیده شود

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است