استاد صباح

 

تيم اشرف غني درنبرد اختلاس ،چپاول وجنگ سالاران

 

مصرف گرايي وتجمل زدگي باوطن دوستي سازگاري ندارد.آنانكه بامصرف بي رويه منابع تجديدناپذير به كاهش دارايي هاي زيرزميني كشوردامن مي زند،ميانه ي باوطن دوستي ندارد. وانگهي،اسراف وريخت وپاش ازهرنوع كه باشد،ازديدگاه اخلاق وعقلانيت محكوم است؛ به ويژه،مصارفي كه سبب وابستگي بيش ازحدكشوربه خارج مي شود.

 

 

 

اگـــرداغ دلمــــرا دیــــده باشی

خون سرخ ميچکد درين حواشی

مبــــادا راه روي با مصلحت ها

نمک برزخــــم های مـا بپاشی .

داکتراشرف غنی یکی ازدو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بادومعاونش سترجنرال عبدالرشيد دوستم وسروردانش، ٥٠ وعدۀ بزرگ به مردم افغانستان داده است تا درصورت پیروزی آن را عملی سازد.این نامزد، بیشتر وعده ها را درمناظره های انتخاباتی وسفربه ولایات در دوراول ( ١٣ دلو ٩٢ تا ١٣ حمل ٩٣ ) و دور دوم ( ١ تا ٢١ جوزاى ٩٣) مطرح کرده است. سخنان اشرف غنی ، نشان می دهد که وعده های این نامزد ریاست جمهوری وتيمش، بیشتربرمحورمسايل اقتصادی وبهبود و ارتقاى درآمد مردم و دولت مى چرخد. اکنون که اين شخصيت سخت کوش وزيرک به کرسي قدرت تکيه زده ديده شود ، چه ميتواند انجام بدهد؟ وازبين اين همه اختلاسگران ،چپاولگران ، زورمندان ، جنگ سالاران وتفنگداران چگونه راهش رابسوي وعده هايش بازمي نمايد؟.

اشرف غنی در یک مصاحبه ویژه با رادیو تلویزون آشنا صدای امریکا اولویت های منشورانتخاباتی اشرا توضیح داد پاسخ داد ه بود. به باورغنی - افغانستان در زمان حاضر با سه چالش اساسی روبروست: نبود اجماع سیاسی، نبود اجماع امنیتی و نبود اجماع اقتصادی. وي گفته بود برای بوجود آوردن اجماع فراگیر سیاسی بر اصل مشارکت در قدرت تاکید می ورزد. مشارکتی که غني به آن معتقد است، مرزهای سیاسی مشخصی ندارد.
در تاریخ چند دههء گذشته چند شخصیت جذباتی به وجود آمد. مسعود جذبهء خاصی داشت و درعین زمان مخالفین زیاد داشت.  مزاری، درمیان برادران هزاره ما. حکمتیار، درحزب اسلامی. ملاصاحب محمد عمردرمیان طالبان. و جنرال دوستم. این شخصیت ها یک پایگاه اجتماعی دارند. مردم جنرال صاحب دوستم را بحیث یک شخص مطرح سیاسی قبول کرده اند. من نمی توانم معیارهای نفی را به وجود بیاورم. ایجاد اجماع امنیتی غني بر دو اصل سیاسی و نظامی استوار است.امنیت، به اعتقاد این نامزد ریاست جمهوری، با توسل به زور تامین می گردد اما ثبات بالاثر فعالیت های سیاسی حاصل می شود. غني گفت  -منبروارگ باید در یک جهت باشد تا امنیت تامین گردد.

درهفته نخست ما سرقوماندانی اعلی اردو را تشکیل می کنیم و ازطریق آن هر هفته گزارشدهی امنیتی ارایه خواهیم کرد که پولیس چی می کند، اردو چی می کند و امنیت ملی چی می کند. اجماع اقتصادی این نامزد ریاست جمهوری، تلاش برای مدرنیزه ساختن نظام اقتصادی کشور است. غنی احمدزی گفت که سالانه برای ۲۰۰ هزار افغان فرصت های اشتغال درکشورهای خلیج وآسیایی شرقی ایجاد خواهد کرد وازطریق مبارزه با اقتصاد مافیایی و بحران مسکن، رفاه همگانی را بهترخواهد ساخت. گزینش عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش بحیث معاون اول اگرچه نوعی سنت شکنی سیاسی غني از ساختار رهبری قدرت است که کرزی، آنرا اعمال نموده است (رئیس جمهور پشتون، معاون اول تاجیک و معاون دوم هزاره) اما انتقاداتی را هم در پی داشته است. غني و دوستم، دست کم از نظر باورهای سیاسی و ایدیولوژیک، تفاوت های بزرگ دارند. ائتلاف این دو برای احراز بالاترین دفتر سیاسی درافغانستان، به نظر برخی ها، ازدواج سیاسی ای است که دیردوام نخواهد کرد.

اشرف غني اما ازانتخاب دوستم سرسختانه دفاع می کند و پوزش خواهی دوستم ازمردم را اقدام بی نظیری می داند. به تازگی رئیس جمهور کرزی از خطر بروز ملوک الطوایفی در افغانستان هشدار داده است و دراین میان ایالات متحده را متهم به تضعیف دولت کرد. اشرف غنی دراینکه ملوک الطوایفی کشور را تهدید می کند با کرزی همنواست اما بار ملامتی آنرا بر عهده امریکا نمی اندازد.
غنی که برای مدت طولانی روی جزئیات موافقتنامه دوجانبه امنیتی و دفاعی با نمایندگان امریکایی کار نمودم، به این باور است که حاکمیت ملی افغانستان دراین سند مصوون است. او می گوید این پیمان باید امضاء شود و انفاذ یابد.
غني خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان وپاکستان نمی داند اما برحل بلندمدت مناقشه برخاسته از خط دیورند تاکید می ورزد. او داشتن روابط خوب میان افغانستان و پاکستان را به سود هر دو کشور می داند.

گاهی میراث یک سیاستمدار دراواخر دوران تصدی او و زمانی که مردم به دستاوردهای گذشته او نگاه می کنند، شناخته می شود. ولی در مورد اشرف غنی، مردم احساس زودرسی ازکارهای دراز مدتی که او در کشور جنگزده خود انجام می دهد، دارند. او طي اين مدتي  که درمقام خود مشغول به کارشده است، ازهم اکنون به دستاوردهای او اشاره می کنند که نشان دهنده تعهد وی به قراردادن افغانستان درمسیر بازسازی است.

در میان کارهای او، برجسته تر ازهمه، درخواست مجازات عادلانه تر برای متهمین دوسيه فساد کابل بانک در سال دوهزار ده است. او همچنین با فشارآوردن برای گفتگوی بين الا فغاني تاثیر زیادی برشاهدان گذاشته است در حالی که دولت وی با مساله ستیزه جویی دست به گریبان است.  درهمين حال مشاورحقوقي رييس جمهورمي گويد: اشرف غني به تمام آنچه وعده داده است عمل خواهد كرد و در برابر آن به مردم پاسخگو است دومقام ارشد بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، هردو مجرم شناخته شده و به پنج سال حبس محکوم شدند. ولی مجازات نسبتا سبک آن ها و عدم مجازات ده ها نفر مظنون دیگر در این دوسيه، سایه ای از تردید را بر دولت قبلی ایجاد کرد.

ازجانب ديگربا آنکه در اوایل ماه قوس، رییس‎جمهور اشرف‎غنی همگی والی‎ها را سرپرست اعلام کرد اما تا اکنون که نزدیک به دو ماه از این فرمان می‎گذرد از مجموع سي چهار ولایت تنها برای چهار ولایت والی تعیین شده و بقیه ولایت‎ها توسط سرپرست‎ها اداره می‎شود. مجموع سه صدوهفتاد شش ولسوالی در کشوريکصدچهل شش ولسوالی نیز توسط سرپرست‎ها مدیریت می‎گردد. موضوعی که بدامنی‎ها در ولایت‎ها و ولسوالی‎ها را افزایش داده و تأثیر منفی نیز برسکتورهای اقتصادی، اجتماعی ومعارف کشور گذاشته است.

ازسویی هم هفده وزارت‎خانه و چندین ریاست مستقل نیز توسط سرپرست‎ها اداره می‎شود. ارقام دقیق از شاروال‎های سرپرست هنوز دردست نیست و گفته  می‎شود ده‎ها نهاد شاروالی نیز توسط سرپرست‎ها مدیریت می‎شود.

همچنان که ميدانيم  ماهانه مجموع معاش مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجراییه به ملیونها افغانی میرسد. بر پایه گزارش ها گفته شده که مشاوران ریاست جمهوری و ریاست اجراییه که شمار آنان به ۵۷ تن می رسد هر یک آنها ماهانه تا دو صد هزار افغانی معاش می گیرند. این درحالیست که حکومت وحدت ملی ازآغازکارش تاکید بر از میان برداشتن نهاد های موازی داشت اما وزارت مالیه تایید می کند که در حال حاضر مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه ماهانه ملیون ها افغانی حقوق بدست می آورند.

وزارت مالیه می گوید که مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه به ۵۷ تن می رسند و آنان نظر به فهم و دانش شان از ۳۰ هزار تا دو ۲۰۰ هزار افغانی ماهانه حقوق می گیرند.

در تشکیلات ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تعداد مشاورین تعین شده قرار ذیل اند.

رییس جمهور غنی ۸ مشاور

عبدالله رییس اجرایی ۸ مشاور

عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهورشش  مشاور

سرور دانش معاون دوم غنی ۷ مشاور

محمد خان رحمانی معاون اول ریاست اجرایی ۱۰ مشاور

و تعداد مشاروین محمد محقق معاون دوم عبدالله نیز به ۱۰ تن می رسد.

این درحالیست که رییس جمهورغنی وعبدالله رییس اجرایی برای مردم وعده داده بودند که به تشکیل اداره های موازی در حکومت پایان خواهند داد.

جنرال عبدالملک به عنوان مشاور ارشد عبدالله رییس اجرایی کشور تعیین شده است. انتخاب مشاور ارشد ریاست اجرایی در حالی صورت می گیرد که چند ماه از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می گذرد. بدون کمترین قضاوت عجولانه و فارغ ازتعصبات کورکورانه حزبی و جناحی و قومی نگاهی اجمالی پيشنه و کارنامه سیاه جنرال عبدالملک در طی دهه های اخیر، خود به خوبی راه را ازچاه باز می نمایاند. خصومت های شدید و رقابت های پیدا و پنهان وی با جنرال دوستم ، مشاور ارشد عبدالله را در تقابل با معاون اول اشرف غنی قرار می دهد وتقرروي عواقب بسیاری برای رییس اجرایی داشته باشد. در شرایطی که محقق و عبدالله در یک سوی گود و اشرف غنی، سرور دانش، جنرال دوستم و محمدخان درسوی دیگر گود قرار دارند؛ عقل سلیم و کمی احتیاط سیاسی حکم می کند که رییس اجرایی بر میزان محبوبیت خود بیفزاید نه اینکه برآتش کینه رقبا و حسد بدمد. شخصیت دوگانه و متزلزل وی درابعاد مختلف جای هیچگونه اعتمادی را باقی نمی گذارد.

جنرال ظاهراغبر، به حیث مشاورامنیت ریاست اجرایى حکومت وحدت ملی تقرر یافت.

فرمان تقرراغبر، ازسوى عبدالله رييس اجرايى حکومت، امضا شده است. ظاهر اغبر، به حيث قوماندان لوای محافظت امنیت ملی، قوماندان امنيه کابل و رييس کمیتۀ ملی المپیک کارکرده است.

همچنان موصوف در انتخابات رياست جمهورى، مسوول ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی عبدالله در کمیسیون مستقل انتخابات بود. قابل ذکراست که دو روز پيش امان الله ځدران نيز به حيث مشاور در امور اقوام و قبايل رياست اجرايى حکومت تقرر يافته بودند.

همانگونه که دراخبارجسته وگريخته مطلع شديم اشرف غني دريک ابتکارجديد.

۲۹ دیپلمات و ۱۱ سفیر افغانستان برکنار شدند . اشرف غنی، حکم برکناری ۲۹ دیپلمات و ۱۱ سفیر به دلیل استخدام خارج از معیارهای قانون اساسی کشور امضا و به بخش منابع انسانی وزارت امور خارجه ابلاغ شد.

حدود چهل دیپلمات ارشد کشور از جمله يازده سفیر به دلیل سن زیاد و استخدام خارج از معیارهای وزارت امور خارجه از کار برکنار شدند.  درمیان افراد برکنار شده عزیزالله کرزی سفیر پیشین افغانستان در روسیه و کاکای حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور نیز شامل است. عزیزالله کرزی که حدود نود سال سن دارد پیش از این در عربستان سعودی به حیث سفیرکار کرده او مدتی نیز مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بوده است. او متهم است که پول های سفارت در روسیه را حیف و میل کرده اما دولت افغانستان تا هنوز دراین مورد واکنشی نشان نداده است.

 پیش از این شماری از دیپلمات ها و شهروندان افغانستان در روسیه بارها از نحوه مدیریت عزیزالله کرزی اعتراض کرده بودند اما کرزی رییس جمهوری پیشین به این اعتراض ها هیچگاهی رسیدگی نکرد.
عزیز الله کرزی سفیردرروسیه، محمد قاسم فضلی سفیردریونسکو، ضیاوالدین مجددی، سفیر در چک، ننگیالی طرزی، سفیر درسویس، ضیاوالدین نظام، سفیر در ایتالیا و اسدالله عمر، سفیر در فرانسه شامل این لیست هستند.

همچنان رییس جمهوری، شام لآل پتهی جا، سفیردرکانادا، محمد داوود یار، سفیردربریتانیا، سید احمد عمرخیل و غلام سخی غیرت سفیران در عربستان و اندونیزیا را نیز به کابل فراخوانده و انها را ازوظیفه برکنار کرده است. دست کم بیست سفیر و جنرال قونسل دیگر نیز در اینده نزدیک از وظیفه برکنارخواهند شد. رییس جمهوری در تصمیم خود مبنی بر گماشتن افراد جوان و تحصیل کرده در وزارت خارجه و سمت های دیپلماتیک کشورمتعهد است.

همپنان دريگ خلاقيت ديگر وزارت داخله تغییرات گسترده‌ای را به هدف بهبود وضعیت امنیتی در اکثریت حوزه‌ها و کندک‌های امنیتی پولیس در پایتخت کشور انجام داده است.

بر بنیاد این تصمیم وزارت داخله، آمرین هفده حوزه‌ی امنیتی در شهر کابل از وظایف‌شان برکنار و یا هم به مسوولیت‌‌های دیگری در بخش‌هایی از وزارت داخله گماشته شده‌اند.عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پولیس کابل که به روز دوشنبه در یک نشست خبری با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، تغییر و تبدیلی مسوولان پولیس را در نظام امنیتی حتمی خوانده اما گفت که هدف از برکناری مسوولان امنیتی شهر کابل، مجازات آن‌ها نبوده است.

۲۷ نفر جدیدا تقررحاصل کرده‌اند که شامل آمرین حوزه‌ها و کندک‌های مختلف امنیتی و تعدادی هم شامل پست‌های مدیریت‌های داخلی قوماندانی کابل می‌شود مسوولان پیشین حوزه‌ها و فرماندهان کندک‌های پولیس که ازسمت‌های‌شان برکنارشده‌اند، در بخش‌های دیگر پولیس، در مقر وزارت یا ولایت‌های کشور بنا بر لیاقت و شایستگی‌شان تعیین خواهند شد. قوماندان امنيه پوليس کابل به تقرر تازه درسطح حوزه هاي پولیس کابل گفت که به عهده گرفتن مسوولیت در پایتخت کشور که سطح جرایم درآن بیشتر است، سنگین خواهد بود. تحکیم رابطه بهتر پولیس با مردم در زمینه تامین امنیت موثر بوده و مردم با پولیس کشور همکاری خواهند کرد. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که تامین امنیت بهتر شهر کابل و تغییرات بربنیاد اصل شایسته‌ساری مشمول اولویت‌های کاری وزیر داخله جدید کشور بوده است.
فهرست آمران جدید حوزه‌های امنیتی قرار ذیل است:
آمر حوزه اول: سمونمل گل رحیم
حوزه دوم: سمونوال حسیب الله
حوزه سوم: سمونوال سید زمان الدین
حوزه چهارم: سمونمل سید عبدالروف
حوزه پنجم:سمونوال جمعه گل
حوزه ششم: سمونوال اسدالله
حوزه هفتم: سمونمل ساروان
حوزه هشتم: سمونوال اختر محمد
حوزه نهم: سمونوال عبدالروف
حوزه دهم: مل پاسوال محمود
حوزه یازدهم: سمونوال عصمت الله
حوزه دوازدهم: سمونوال دولت شاه
حوزه سیزدهم: سمونمل سید ظاهر شاه
حوزه پانزدهم: سمونوال فیض الرحمن
حوزه شانزدهم: سمونیار نور آقا.

مشکل خيلي بزرگ اشرف غني  تکه داران جهاد- چون تورن اسماعیل، رسول سیاف، يونس قانوني ، بسم الله محمدي ، ،گل آقاشيرزي ، امرالله صالح،عطامحمد نور، انوري، خليلي ،محسني ،سيد منصورنادري، اکبري، بصيرسالنگي و...باقي مفت خوران که همه چيزکشورراچپاول نموده ، است.  .سران مجاهدین می خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح جهادی را بسازند، وبه همین هدف تاکنون چندین نشست را درکابل برگزار کرده اند. اسماعیل وزیرانرژی و آب در یک نشست درولایت هرات گفت که برای دفاع ازافغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می دهد. شورای ملی ،آگاهان سیاسی و مقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضررکشور دانستند.

والی بلخ ميگويد:  افغانستان متشکل ازمجاهدین است، رئیس جمهور کشورومعاونین، برخی ازاعضای کابینه وتعداد زیادی ازقوماندان‌های امنیه ولایات ومسئولین ارگان های امنیتی، مجاهد هستند و مجاهدین قابل تقدیراند . اگرافتخارات جهاد را ازآنها بگیرند، چیزی برای آنها باقی نمی ماند.

تاراج گران جمعیت اسلامی وشوراي ونظارواتحاد سياف همراه با همرزمان وهمراهان درگوشه و کنارمیهن کمین گرفتند؛ کشور تاراج شد و مردم میهن به خاک سیاه نشستند.  جنگ ویرانگری سراسر کشور ما را فراگرفت، شهر ها تاراج شدند، مال بیت المال غارت گردید، آثار هنری و ثروت های ملی به عنوان مال غنیمت به بازار ها سرازیر شدند. در جریان همه این جنایت خواجه که خود را امیر می پنداشت با خورجین های زر ا ز شهری به شهری در ستیز و گریز بود. کوچیگری و کولیگری دولتمداری را ا و در تداوم فرار و بی عرضه گی محمد خوارزم شاه در قرن بیستم به نمایش گذاشت.  ربانی وشوراي نظاروسياف برای اثبات وفاداری ا ش به سازمان امنیت پاکستان به ارسال تروریست و خرابکار به کشمیر و چچنیا و آسیای میانه پرداخت. وی از جنگجویان بنیاد گرای تاجیک به حمایت پرداخته و به آتش جنگ داخلی در تاجیکستان دامن زد.  
رسول سياف ازسران جهادى، درگردهمايى به مناسبت سالگرد خروج قواى شوروى در خيمۀ لويه جرگه درکابل، با انتقاد شديد ازحکومت گفت که مجاهدين فيصله کرده اند که با هم نزديک شوند وعنقريب مژده خواهيد شنيد که مجاهدين منيحث يک کتلۀ بزرگ ملت، موقف خود را يکجا، همآهنگ، و همسان صادر خواهند کرد.

باوجودکه درحکومت فعلي نقش مجاهدین پر رنگ تر از حکومت کرزی است ، با این تفاوت که کرزی در اکثر مسایل مهم کشوری با این رهبران مشوره می کرد ، اما اشرف غنی و داکتر عبدالله کمتر به مشوره پرداخته اند .
اینان به این باور هستند که درتمام سطوح دولت باید صرف چند چهره آزموده شده که سال ها امتیاز گیری نموده اند نصب باشند .  رسول سياف، درادامه ی جنايت های خود، بعد از سقوط طالبان، درحمايت های کرزی قرارداشته ، با کمک و مشوره ی افراد تجارتی خود، دست به غصب گسترده ی زمين زده است.

باغصب زمين ها، گروه اقتصادی سياف، ساختن مارکيت وبازار، تعميرهای مجلل با قصر و باغ و...ساخته اند. غصب اين زمين ها از دواستقامت درشهرکابل و اطراف آن صورت گرفته است. استقامت اول از کوتل خيرخانه آغاز و به چمتله، پغمان الی ارغندی می رسد. استقامت دوم نيز وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی می باشد. درمرکز شهر کابل نيز، سياف و گروه اقتصادی وی تعميرات و زمين هايی را غصب و يا با پول بدست آورده از اين تجارت خريداری کرده است.

سياف ازحمايت های بی دريغ ريس دولت برخوردار است.

شکايت های زيادی ازغصب اموال و دارايی های مردم وجوددارد،اما تاکنون هيچ اقدامی برای مهارنامبرده صورت نگرفته است. تنها در ماه مارچ دوهزاروهفت ميلادي نيروهای آمريکايی به خانه ی سياف در پغمان يورش بردند که علت آن بيشتر مسايل امنيتی و ارتباطات احتمالی وی با تروريزم بوده است. پس از اين حادثه، کرزی بارها ازسياف بدليل حمله ی نيروهای آمريکايی پوزش خواسته و قول داده که چنين مواردی ديگرتکرار نشود. پس از آن سياف مجال بيشتری برای فعاليت های تجارتی غير مشروع يافته است.

 مردم در پغمان بارها نسبت به غصب زمين هايشان و همچنين زندانی شدن وابستگانشان درزندان شخصی سياف به دفتر رييس جمهورشکايت و مقابل پارلمان مظاهره کردند اما با هرعريضه و مظاهره، تهديد ها از جانب سياف و افرادش عليه آنان بيشتر شد. سارنوالي ومحاکم  کشور هيچگاه دوسيه ی های غصب توسط سياف را روی دست نگرفته و هميشه ازوي به عنوان سياف، با نيکی ياد می کند .                                                                                                                                                ادامه دارد

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است