استاد صباح

 

تداوم چپاول وتاراجگري دوره سياه کرزي

 

بخش دوم --- گام به گام باحقايق

 

 

 

 

مشکل اساسي امروزعبورازچنگال خونين قدرتمداران وواستثمارگران است که آنان برای بقاي خود نیاز به ابزارقهرو بسیج نیروهای محافظ خود است . تداوم بدبختی و بی سرآنجامی و بی نتیجه گی مبارزات بی خشونت وعدالت خواهانه،علیه خودکامگی وامکان ساختن فضاي امن وعاری ازجنگ وفقر، فقظ درصورتی میسر خواهد شد که حفظ  سود تولید و تصرف سرمایه های تولیدی انسان ها بدست صاحبان اصلی آن باز گردانده شود .

تلويزيون كه تو را داد نشان، خنديدم

ديدمت خنده چوبرروي لبان، خنديدم

من پس از ايّام غم و صبر و سكوت

قدرتت برهمگان گشت عيان، خنديدم

گفته بودي شكست تو خيالي خام است

منِ بديدم چو بشكسته فرمان خنديدم

آردو روغن و برينج و تيل و چوپ

کرده  نوسان وازين نوسان خنديدم

پول همه روزها رود تا زيارت خدا

پول کافرکه گشته  مسلمان خنديدم

خبرسقوط قندوزکرده حيران چکنم

ولي از فرارهمه  زندانيان خنديدم

 همه را سربريدند وکشتند وبردند

ديدم آب ازآب نخورد تكان، خنديدم

تا شنيدم كه تو گفتي واو چه بهتر

انتخابات، چنان نعره زنان خنديدم!

روزها همه دشمني وشبها غيبت هم

اکنون ديدم دست دردست تان خنديدم .

درلیست والیان، والى ولایت بلخ، عطامحمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، بازمحمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده اند. علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مامورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه واختلاف در این لست متهمند منابع مطرح و مهم درپارلمان وشوراى ملی گفته اند كه در کنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد ودلایل نیز ارائه شده كه به استناد ان این مقامات متهم دانسته شده اند درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سالهاى طولانى از منابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده اند .

 

 

 

 

محمد امين فرهنگ

مجلهء شپیگل چاپ آلمان بر وزیر تجارت سابق محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده است که وی در وقت وزارت خود به ملیون ها دالر سرمایهء دولتی دستبرد زده و این پول ها را دربانک های خارجی مخصوصاً در یک بانک سویس انتقال داده است. مجله شپیگل می نویسد:
علاوه بر آن فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده است، زیرا وی باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانیش را فسخ می کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود .

مجله می نویسد: محمد امین فرهنگ در سال 1981 به آلمان مهاجر شد و سال ها در پوهنتون بوخم درس می داد و در سال 2001 دوباره به کابل برگشت، ولی خانواده و فرزندانش در آلمان زنده گی خود را ادامه دادند. مجله از قول لوی څارنوال حکومت افغانستان محمد اسحق الکو نوشته است که می گوید: فرهنگ به چهار ملیون دالر از بودجهء وزارت خود دستبرد زده است و به نوشته مجله، منابع دیگر این مبلغ را تا نوزده ملیون دالر تخمین کرده اند. به نوشته روزنامه، الکو گفته است که بر علیهء فرهنگ اسناد و شواهد در دست دارد و باید به زودی اتهامات علیه وی رسماً اعلان شود به گفته الکو، بهتر است که فرهنگ خودش به کابل حاضر شود تا به این سوال ها پاسخ گوید .

مجله شپیگل می نویسد، درغیر آن الکو می گوید، مجبور خواهد شد که از برلین تقاضا کند تا این وزیر سابق را به کابل تسلیم نماید.  نظر به نوشتهء مجله شپیگل، به اساس یک معلومات شعبهء گمرکی آلمان در سال 2008 ادارهء جنایی آن کشور هم پی گرد قانونی را در مورد آقای فرهنگ شروع کرد که گفته می شد وی یک مقدار پول بودجهء وزارتش را در یک حساب بانکی خصوصی در سویس انتقال داده است .

 

 

 

 


اسحق الکوفرارکرد
اسحق الکو لوي سارنوال درحکومت حامد کرزی، درتبانی با جمعی از مقامات عالیۀ محلی در بلخ، با پرداختِ دو میلیون دالر به مسئولان حکومتی و مرزی، ازقلمروافغانستان خارج شده است. تأیید رسمی این خبر تا کنون صورت نگرفته؛ اما فرارموصوف، فضاحتِ تبلیغاتی شدیدی را موجب شده و کش وگیر مقامات شمال با مرکز را افزایش میدهد.دولتِ وحدت ملی به یک تُکری پر از بقه ماننده شده و عاملان رشوه و فساد، از هر گوشۀ آن قادر اند جستی زنند و جیم شوند. شکست دولت درکشیدن ریسمان خلاف کاران کابل بانک ضربه یی بود که این کشتی نو سفر را از نظر جلب اعتماد عمومی، سوراخ کرده است.به دستور دکترغنی، دادستان کُل اسحق الکو برای حسابدهی و استردادِ ثروت های قید کرده، به طور اعلام ناشده، ممنوع الخروج شده بود. این اقدام از همان آغاز، با مخالفت و مزاحمت های حامد کرزی برخورده و عبدالله را هم به پشتیبانی از سارنوال، قانع کرده بود.با آن هم دولت مرکزی برای حسابرسی به قضیۀ اسحق الکو دو گزینه دارد. نخست آن که دولت آلمان اگر با حکومت مرکزی یاری کند؛ ممکن است در ازاء تهیۀ اسناد ومدارک ثقه و دادگاه پسند، ودرخواست رسمی حکومت غنی وی را به حکومت افغانستان تحویل دهد. کشورهای متحد ازصدیق چکری گرفته تا نادرآتش وعنایت الله قاسمی را تا کنون هیچ خلافکاری به افغانستان تحویل نداده اند.  ورنه آنان سهل قادر اند حسابات شخصی اسحق الکو و دیگران را نظارت کرده و محتوای آن را به بودجه دولت مرکزی منتقل کنند. گزینۀ دمِ دست این است که دولت جایداد های غیرمنقول وبسیار کلان اسحق الکو میتواند مصادره کند. ازجمله اسحق الکو درکوهدامن کنار جاده عمومی یک باغ بزرگ را به رشوت گرفته و هربخش آن را به یک فساد خانۀ رسمی روزانه وشبانه بدل کرده بود. صحن و ساختمان آن را با رشوه های فزونتر، آرایش داده و با ساختن حمام سونا، حوض شنا و دیگر بخش های متممه، به یک تفرجگاه تبدیل کرده است. دولت می تواند اول تر از همه آن را تحت قیمومیت در آورد. درگزارش امروز آمده است که اسحق الکو از زمان ایجاد حکومت دکترغنی، بخش های زیادی از املاک غیرقانونی را به طورغیرقانونی فروخته است. اگرمقامات از مردم کمک بطلبند، قضیه به زودی حل می شود. درگزارش قید شده که یک شاگرد نانوای گمنام دریکی محلات آلمان، امروز به یک میلیاردر مبدل شده است. زنجیره میلیاردرها بازهم به جهادی ها ختم می شود .

الکو ازارتباطی ها و فعالان قدیمی حزب اسلامی حکمتیار بوده است. کرزی از وی درسرکوب جریان های مخالف بهره می برد و دستش را برای هر اخاذی باز گذاشته بود. تمام تاجران شاهد وحاضر اند و اگر مصلحت نکنند اسرار زیادی است که درارتباط به الکو می توانند به مطبوعات و حکومت بگویند. دکترغنی بی درنگ پس از روی کار آمدن، شبکه های رسمی اخاذی وفساد را که لوی سارنوال درتمامی بدنه های دولت به شکل یک دفترایجاد کرده بود؛ متلاشی کرد؛ اما از تعقیب و بازجویی وی خود داری ورزید.الکو حتی قبل ازین مسایل درقضیه بانک انکشاف زراعتی به جرم اختلاس هجده میلیون دالر از نظر محاکم ثلاثه مجرم دانسته شده و تحت پیگرد قضایی قرار داشت. اما سلطه تیم کرزی مانع می شد که دست قانون به وی برسد. به همین علت، الکو بسیار مشوش بود که مبادا، دکترغنی، دوسيه های وی را دو باره روی کار کند. شبکۀ مافیایی لوی سارنوالی، وی را درین سفر بی سروصدا تا مزارشریف بدرقه کرده اند. الکوتنهادوميليون دالربراي فرارش پرداخت .

 

 

 

 

فوزيه کوفي وکوفيها

فوزیه کوفی در چند سال اخیر و از برکت حکومت مافیایی کرزی به یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و سنگ های قیمتی در ولایت بدخشان تبدیل شده است. موصوفه سال ها یک برادر خود را کمیسار بندر شیرخان قندوز و برادر شوهر خواهر را کمیسار بندر اشکاشم ولایت بدخشان مقرر نموده بود و از این دو بندر صد ها کیلو گرام هیرویین را به تاجیکستان و از آنجا به روسیه قاچاق نمود. فوزیه کوفی با یک ابتکار فنی خواهر خود (مریم کوفی) را از ولایت تخار به پارلمان موفق ساخت تا هر دو در تبانی با تعدادی از چهره های همسو با ایشان در وزارت امور داخله به تجارت شان رونق بخشند. اما از بخت بد شان ورق برگشت و برادر کلان به جرم قاچاق مواد مخدر از وظیفه برکنار و به زندان افتاد. (تا فعلاً در زندان است) برادر کوچک به جرم اختطاف فراری شد. ) شوهرخواهرنیز به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد.  پسرخاله که یکی از مدیران اجرایی قاچاق شان به حساب می رفت به جرم کشتن یکنفر (در شهرک آریا) روانه زندان پلچرخی کابل گردید. مردم بدخشان بخصوص مردم کوفاب از ظلم، ستم و استفاده جویی های این فامیل به ستوه آمده اما بازهم و در شرایطی که چهره اصلی این فامیل قاچاقبر به همه افشا گردید هنوز برسر قتدار هستند.
همچنین نادرشاه کوفی برادر فوزیه کوفی که یک شخص کاملا بی سواد می باشد مدت دوازده سال است که به حیث ولسوال کوف اب وظیفه اجرا می کند! اسناد جعلی که در ریاست معارف بدخشان ترتیب گردیده نشان دهنده ان است که ریاست معارف بدخشان و به خصوص عصمت الله شرقی معاون تدریسی این ریاست در جرم این مساله دخیل هستند .

 

عبدالجبارثابت

اسناد موجود در تحقيق كليد گروپ نام افراد زیر را نشان مي دهد كه اعضاي هيئت عالي رتبه دولتي بوده و در واگذاري قرارداد ليلام چوپ چارتراش در ولايت‏هاي كنر و نورستان دست داشتند :

عبدالجبارثابت لوی سارنوال

محمد امين فرهنگ؛ وزير اقتصاد وقت حكومت افغانستان

محمد اسحاق الكو؛ معاون لوی سارنوال در آن زمان و در حال حاضر لوی سارنوال دولت افغانستان

و یکتن دیگر كه درآن زمان رئيس بازسازي اداره امور دارالانشای شوراي وزيران بود .

کلید گروپ با محمد امین فرهنگ كه سمت وزارت اقتصاد حكومت افغانستان را در زمان قرار داد فوق به عهده داشت و همچنان عضو هیئت عالی رتبه دولتی در مجلس داوطلبی و لیلام چوب‌های چارتراش کنر و نورستان  بود مصاحبه اختصاصی انجام داد. وی ضمن تاکید به برنده شدن شرکت نجیب الله اختری می گوید: از عقد قرارداد دومی توسط وزارت مالیه با شرکت های زاهد ولید و احسان الله بهار اطلاعي ندارم .

جنرال امین الله قومانده سابق پولیس میدان هوایی ، اسنادی را ارائه کرده، ثابت با یکی ازکسانی که به قاچاق مواد مخدرمظنون شناخته شده است ، رابطه بسیار نزدیک دارد . اما این موضوع هیچگاه ثابت نشده است . جنرال امرخیل ادعاکرد که من آمرقاچاق پولیس میدان هوایی را به اتهام ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر از کار برکنار کردم اما ثابت به من هشدار داد که او را دوباره به وظیفه اش برگردانم . البته پایان این کشاکش به سود آقای ثابت تمام شد و امین الله امرخیل از وظیفه اش برکنار گردید. رئیس جمهور کرزی درباره عبدالجبار ثابت چنین گفت: من به دیوانه هایی مانند جبار ثابت ضرورت دارم! البته معنای این سخن آن است که رئیس جمهور میتواند از وی به حیث عامل فشار علیه هرکسی که لازم بداند ، استفاده کند.  نخستین اقدام اجرایی جبار ثابت در هشت ماه پیش ، صدور حکم بازداشت محمد صدیق چکری وزیر سابق اطلاعات وفرهنگ دولت مجاهدین درزمان ریاست جمهوری دوماه پروفیسور صبغت الله مجددی بود که با مقاومت برهان الدین ربانی رهبر جمیعت اسلامی ( فعلا عضو پارلمان ) رو به رو شد. اتهام علیه چکری علاوه برآن  چندان مشخص نبود ، از سوی افراد قدرتمند خنثی شد واین امر اعتبارثابت را زیر سوال برد .

دومین مرحله اقدامات جبارثابت درولایت هرات درغرب افغانستان بود. وی رییس سارنوالی آن ولایت را برکنار کرد وفرد مورد نظر خودش را به کارگماشت اما ده روز بعد، فرد تعیین شده از سوی جبار ثابت به اتهام زنا وشراب نوشی آن هم درماه رمضان ماه مقدس مسلمانان از سوی پولیس بازداشت شد و همراه با چند از رفقایش درصفحه تلویزیونها به نمایش گذاشته شد.جبارخودچندين نمره زمين رهايشيرادروزيراکبرخان چپاول نمود .

 

محمد عمرشیرزاد

 محمد عمرشیرزاد؛ سرپرست این ولایت درچندین قضیه اختلاس و رشوه‌خواری دست دارد. شورای ولایتی فراه سرپرست این ولایت را متهم کرده است که وی بدون محصول گمرکی به دو هزار تانکر تیل «بی‌کیفیت» در مرز ابونصر فراهی، اجازه ورود به کشورداده است شیرزاد در بدل این کار، حدود دو میلیون دالر رشوه گرفته است. دربخشی دیگر گزارش شورای ولایتی فراه همچنین آمده است که سرپرست فراه شخصی را به نام اجمل که بست ترجمانی ولایت را برعهده دارد، از چند ماه بدین‌سو در مرز ابونصر فراهی گماشته ‌است. اجمل تکت‌های غیر قانونی را بدون اجازه و مهر وزارت تجارت چاپ و روزانه صدها هزار افغانی به نفع والی جمع آوری می‌کند. پیشتر روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی ازفساد گسترده درگمرکات افغانستان پرده برداشته بود . براساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان به تاراج می رود و از نتایج بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نقل می‌ شود که افغانستان نیمی از عواید گمرکی ‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز اعلام کرده بود که فساد در گمرکات کشور به «بلندترین» سطح آن رسیده و بخش اعظم عواید افغانستان به سبب وجود فساد در گمرکات از دست می روند . شورای ولایتی فراه همچنین محمد عمر شیرزاد؛ سرپرست این ولایت را متهم کرده است که در بدل یک میلیون دالر، قرارداد پروژه ساخت مسجد جامع فراه را به یک شرکت مورد نظر خودش سپرده ‌است .

ساختمان مسجد جامع شهر فراه به ارزش بیش از ۸۳۰ هزار دالر امریکایی از کمک مالی یک تاجر عرب، ساخته می‌شود. تهداب ساختمان این مسجد در ماه حمل سال جاری گذاشته شده و قرار است تا سال آینده کار ساخت آن، تکمیل شود.این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اشرف غنی؛ رییس جمهور دررأس یک هیأت ۵۰ نفری راهی ولایت هرات شد و طی این سفر، ده‌ها کارمند و مسؤول ادارات محلی این ولایت را برکنار و برخی از آنها از جمله چندین کارمند گمرک هرات را به دادستانی معرفی کرد. غنی گفت که به دنبال ارائه گزارش هیاتی که او یک هفته قبل به منظور بررسی وضعیت هرات به این ولایت فرستاده بود، وارد اقدام عاجل شده و والی و ده‌ها مقام محلی این ولایت را برکنار کرده است.هرات مرکز زون غرب کشور محسوب می شود و فراه نیز یکی از ولایات غربی کشور است که بر اساس زون‌بندی، تحت پوشش هرات به شمارمی آید .

بانکي درقندهارچورشد

درولایت قندهارگفته اند که کارمندان شعبه بانک مرکزی در ولسوالی سپین‌بولدک قندهار پول‌های این بانک را دزدیده اند. گفته شده که مدیر شعبه بانک مرکزی درولسوالی سپین‌بولدک در تبانی با دو مامور خود پول های بانک را دزدیده و بعدا به پاکستان فرار کرده اند .ضیا سخنگوی پولیس قندهار گفته که کارمندان بانک، این پول ها را به تدریج از خزانه بانک بیرون کرده اند.معاون بانک مرکزی گفته که هیاتی حقیقت یاب ازکابل پایتخت به قندهار سفر کرده تا تحقیق کند که پول دقیقا چه قدر بوده است. در همین حال فضل احمد رئیس بانک مرکزی افغانستان در حوزه جنوب غرب می‌گوید که متهمان پول ها را گرفته و با خانواده‌های خود به پاکستان سفر کرده‌اند .حالا آنها مفقود شده اند‍‌، اعضای خانواده و اقارب آنها هم خود شانرا ناپدید کرده اند، مدیر شان شش سال در این بانک کار کرده بود و خیانتی از او سر نزده بود. پنجاه میلیون افغانی ازخزانه بانک برده شده است .

مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که کلیدهای خزانه شعبه این بانک در سپین‌بولدک قندهارنزد اعضای یک کمیسیون بود اما ازآنجایی که مدیر این شعبه اعتبار و سابقه شش ساله کار با بانک مرکزی داشت، از اعتماد خود استفاده کرده و کلیدها را پیش خود نگهداری می‌کرده است .ولسوالی سپین بولدک قندهار با پاکستان مرزمشترک دارد و از ولسوالی‌های پر درآمد قندهار است. درشعبه بانک مرکزی در سپین‌بولدک علاوه بر درآمدهای شهرداری و ترانسپورت، درآمدهای گمرکات نیزسپرده می‌شد بانک مرکزی در ولایت‌ها و بیشتر ولسوالی های افغانستان نمایندگی دارد و پرداخت‌های رسمی و اجرای بیشتر معاملات پولی دولتی ازطریق شعبه های این بانک انجام می‌شود .درافغانستان شانزده بانک از جمله چهار بانک خارجی فعال است .


برگرفته شده از سایت اریایی

 

 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است