!اجلاس کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن تدویر گردید

 

امروز جمعه مورخ ۱۷ حمل ۱۳۹۷ شمسی برابر با ۶ اپریل سال ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجنیر نظر محمد در شهر کابل تدویر گردید.

شاملین اجلاس بعد از استماع گزارشات شعبات در رابطه به چگونگی اجراات وظایف سپرده شده در جلسه قبلی، روی برخی مسایل ضروری که در برابر کمیته مشترک قرار دارند از جمله؛ اتخاذ تدابیر اضافی برای جلو گیری از نشر و اشاعه مطالبی که اعتماد متقابل، هماهنگی و یکپارچگی اعضای حزب شامل پروسه را خدشه دار می سازد، تصریح روند راجستر و ادغام تشکیلاتی با رعایت از میکانیزم شعبه تشکیلات و آمادگی های شعبات مربوطه برای تدویر قریب الوقوع جلسه فعالین شهر کابل و اجلاس پالتاکی که قبلآ شامل پلان کمیته مشترک گردیده است، همه جانبه صحبت نموده و تصامیم لازم اتخاذ نمودند.

شاملین اجلاس همچنان با توجه به نقش زنان در پروسه آنچنانکه در اعلامیه کمیته مشترک به آن اشاره و تاکید شده است، ایجاد شعبه امور زنان در چوکات کمیته را ضروری پنداشته و محترم دوکتور مسعوده قاضی "وزیری" که عضویت آن قبلآ در ترکیب کمیته پذیرفته شده است به حیث مسئول شعبه تعین و توظیف نمودند.

کار اجلاس در فضای همبستگی کامل به پایان رسید.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است