در راه همگرایی همفکران
 
 
شام پنجشنبه مورخ ۱۹ جنوری ۲۰۱۷ جلسه اعضای هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور تحت ریاست عبدالبشیر پیوستون مسول هماهنګی شوراهای حزبی  در خارج از کشور دایر گردید .
 درین جلسه که به اشتراک  عبدالعظیم راهی معاون کمسیون مرکزی تفتیش و نظارت حزب وطن برگذار شد مسایل  مربوط به ادغام برخی سازمانها ٬ حلقات و محافل معتقد و متعهد به راه و ارمانهای حزب وطن ٬ تدارک مجمع عمومی وفوق العاده حزب وطن و بهبود رابطه و گزارشدهی ساختار های حزبی و ارتقای موثریت فعالیت ساختار های متذکره بحث و تبادل نظر بعمل آمد . طبق اجندا  بترتیب محترم نوراکبر پایش و فقیر محمد ودان  طرحها و نظریات برای بحث و بررسی را ارائه داشتند که در فضای باز رفیقانه  تعدیل و تکمیل گردیده بمثابه نظریات توافق شده  جهت شمولیت در اجندای جلسه هیآت اجرائیه شورای سراسری  به رهبری حزبی فرستاده شد .  جلسه در فضای وحدت رفیقانه و با تاکید تسریع فعالیت ها جهت تحقق پروسه ادغام به کار خود پایان داد . 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است