بسم الله الرحمن الرحیم

 

به اجازه جناب انجنیر صاحب محترم ، جناب قهرمان صاحب و شما رفقای عزیز!

  نخست از همه سلام واحترامات خویش را خدمت شما رفقای نحترم تقدیم میدارم . بعد اجازه میخواهم نکات چندی پیرامون موضوع مورد بحث خدمت شما بعرض برسانم :             

ما و شما و سایر ساختار ها ، نهاد ها و شخصیت های مستقل غیر متشکل متعهد به ارمان های حزب از چندین سال بدین سو راجع به وحدت وتشکل مجدد همگانی تلاش زیادی بخرچ داده ایم که امروز و بلاخره خوشیختانه «‌کمیته مشترک تفاهم » مشتمل بر اعضای برجسته طرفهای دخیل در پروسه وحدت بمثابه یگانه مرجع هماهنگ کننده وسمت دهنده اعض و ساختارهای مربوط به حزب وطن ایجاد و برای اولین بار کار خود را طی نشست مختصر امروزی آغاز می نماید و کار با سایر بخش ها در اینده ادامه مییابد .

طبق طرزالعمل توافق شده بعد از ختم پروسه ادغام تشکیلاتی ساختار ها و نهاد ها و راجستر افراد و شخصیت های غیر متشکل حزب وطن آماده گی برای اجلاس وسیع کادر ها و فعالین حزب وطن روی دست گرفته شده که با تدویر آن تاسیس دو ارگان اجرایی دیگر ( کمیسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن و مرجع سازمان دهنده امور حزبی که تعریف ، انتخاب و توصیف آن بعدآ صورت میگیرد ) مدنظر گرفته شده اند . با ایجاد دو ارگان اخیر الذکر ، صلاحیت های اجرایی کمیته مورد بحث ختم شده به حساب رفته و منحل اعلام میگردد .

آنچه که بسیار مهم است گفته شود این است که در جریان بحث ها و مذاکرات رو در رو همه از طرفهای دخیل در پروسه وحدت حزب در برابر مسایل مطروحه با انعطاف و گذشت بی مانند و کم سابقه برخورد کرده اند که در نتیجه ، امروز ما وشما شاهد این موفقیت بزرگ میباشم .

سوال اساسی اینجاست که چرا در این رابط با چنین روش معقول و بجا عملشده است ؟ در پاسخ با اختصار باید گفت که همه ما وشما به این عقیده هستم که وحدت در شرایط حساس کنونی نه تنها برای حزب ما بلکه برای کلیه بخش های از مردم افغانستان به یک ضرورت مبرم و حیاتی مبدل گشته واین درس ها را ما و شما در این خصوص از آموزه ها ، وصایا و هدایات رهبر شجاع حزب ، شهید داکتر نجیب الله باید آموخته باشیم که ایشان همواره به کنار آمدن نیرو ها تاکید داشتند ، نه کنار رفتن ها .

افزون برآن کشمکش های جاری بر سر مسله انتخابات سال آینده میان زمامداران و زورمندان از یک سو و چالش های موجود امنیتی ، سیاسی و اقتصادی در کشور از جانب دیگر ، ضریب چنین یک ناگزیری و نیاز به وحدت عام و تام حزب وطن را چندین چند بالا برده است .

 واقعیت تلخ دیگری که ما را ملزم به امر وحدت حزبی میسازد اینست که بخش اعظمی از کادر های ورزیده و سابقه داران حزب با تاسف که اکنون از لحاظ سنی در مرحله مساعد و مناسب قرار ندارند و تدریجآ توانایی فکری و فزیکی کار کردن آنان با گذشت هر سال در این راستا رو به تنزل است . لذا اگر ما حزبی ها همین حالا و در چنین حالتی با هم وحدت نمی نماییم ، فردا دیر خواهد بود و بسا امکاناتی که امروز در اختیار داریم ، از دست خواهیم داد . از این جهت است که در این مورد باید با مسوولیت و صداقت عمل نماییم و مسوولانه بکوشیم به این معضل ومعنی حل نا شده و پاسخ ناپیدا همین اکنون پاسخ مشترک مناسب دریابیم . زیرا پروسه وحدت حزب ، پروسه برد و باخت نبوده و نیست که طرفی ویا طرفهایی از این روند ، برنده ویا بازنده بدر شوند ، بلکه وحدت کلآ پروسه برد برد است ، در صورتیکه این پروسه با موفقیت بانجامد . وحدت حزب ضامن پیروزی حزب است و پیروزی حزب آرمان همه ما وشمااست . پس بیایید با مسله وحدت حزب از این دیدروشن و کلی بنگریم و با یک توکل در راستای وحدت عام و تام حزب خویش بکوشیم تا موفقیت را نصیب خود ساخته باشیم. با ارزوی رسیدن به این هدف .

 

با احترام

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است