امکا و البرز میلیون‌ها افغانی بدهی دولت را نمی‌پردازند

 - مختار وفایی

 

روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد شرکت خصوصی البرز و موسسه امکا (اتحادیه ملی کارکنان افغانستان) میلیون‌ها افغانی محصول یک قرارداد را که در سال ۱۳۹۰ با تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها عقد کرده بودند، تاکنون نپرداخته‌اند.
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که در قرارداد وصل شبکه فاضلاب ۲۵۲ آپارتمان مربوط به نهاد امکا و شرکت ساختمانی البرز به شبکه آبرسانی و کانالیزاسیون مکروریان‌های اول، که در سال ۱۳۹۰ میان امکا و ریاست تصدی و حفظ و مراقبت مکروریان‌ها امضا شده بود، تخلف صورت گرفته و تا اکنون حتا یک افغانی از این محصول به حساب دولت واریز نشده است.

عقد یک‌ ساله و دوام پنج‌ ساله

شرکت خصوصی البرز و اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا) ۲۵۲ باب آپارتمان را در دامنه تپه مرنجان با سهم مشترک (امکا ۳۵ درصد و کوه البرز ۶۵ درصد) ساخته‌اند و فاضلاب آن را طی یک قرارداد یک ساله، در سال ۱۳۹۰ با تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌های اول، در بدل فی متر‌مکعب ۴ افغانی، عقد کرده بودند.
اسنادی که روزنامه ۸صبح به آن دست یافته، نشان می‌دهد که شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا) و ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریان‌ها، دوطرف این قرارداد می‌باشند که در متن قرارداد، هر دو طرف مسوولیت‌هایی را برای اجرای این قرارداد پذیرفته‌اند که تاکنون عملی نشده است.
در متن پروتوکول این قرارداد میان طرفین آمده است: «پروتوکول وصل سیستم کانالیزاسیون بلاک‌های رهایشی دامنه تپه مرنجان، مربوط شورای مرکزی اتحادیه کارکنان افغانستان به شبکه عمومی کانالیزاسیون ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌های شاروالی کابل، طبق هدایت نمبر ۳۴۵۷ مورخ ۴/۹/۱۳۹۰ الی تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مدار اعتبار می‌باشد.»
این قرارداد که در یازده ماده ترتیب شده، در بخشی از ماده چهارم آن آمده است: «اجرت سالانه تخلیه فاضلاب ۲۵۲ آپارتمان متذکره سه‌میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ افغانی می‌شود که باید ماهوار به حساب نمبر ۸۳۵۲ مربوط تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها در بانک ملی تحویل شود.»
یک منبع موثق که از ذکر نامش خودداری می‌کند، به روزنامه ۸صبح می‌گوید، اکنون که پنج سال از عقد این قرارداد می‌گذرد، ضمن این‌که قرارداد توسط دوطرف تمدید نشده است، امکا به‌عنوان یکی از طرف‌های قرارداد که ملزم به پرداخت مبلغ مشخصی به‌صورت ماهانه و سالانه می‌باشد، تاکنون هیچ پرداختی به حساب مشخص شده در متن قرارداد نداشته است.
در مکتوبی که به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ با نمبر ۱۸۴۸ از طرف ریاست تصدی تدویر و مراقبت مکروریان‌های شهرداری کابل به ریاست قضایای دولت نوشته شده، آمده است: «تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها در سال ۱۳۹۰ یک قرارداد وصل کانالیزاسیون را با اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا) به امضا رسانیده بود که در این پروتوکول تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، کانالیزاسیون ۲۵۲ آپارتمان‌ مختلف ۵ اتاقه، ۴ اتاقه و ۳ اتاقه، به مساحت ۲۴ هزار و ۱۲۰ مترمربع را به شبکه کانالیزاسیون تصدی حفظ و مراقبت وصل کرده که این قرارداد برای مدت یک سال یعنی تا ختم ۱۳۹۰ مدار اعتبار و سالانه از این بلاک‌ها مبلغ سه میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ افغانی به حساب تصدی باید تحویل می‌شد که هنوز کدام مبلغی تحویل داده نشده است.»

نقض مصوبه شورای وزیران

اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد، این قرارداد میان امکا و تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها که در اوایل سال ۱۳۹۰ صورت گرفته بود، اجرت فاضلاب ساحات تجارتی هر متر‌‌مکعب ۴ افغانی بود و این قرارداد نیز بر همین اساس برای یک سال عقد شد.
با این حال، مصوبه شورای وزیران که به تاریخ ۲۲ ثور ۱۳۹۱ تصویب شده، نشان می‌دهد که اجرت حفظ و مراقبت ساحات تجارتی از قرار هر متر‌مکعب از ۴ افغانی به ۴۰ افغانی افزایش یافته بود که قرارداد میان امکا و ریاست حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، ضمن تمدیدنشدن در ختم سال ۱۳۹۰، این مصوبه را نیز نادیده گرفته است.
معروف قادری، رییس موسسه امکا‌، ضمن این‌که می‌گوید میلیون‌ها افغانی محصول قراردادشان را طی پنج سال گذشته به دولت نپرداخته‌اند، تاکید می‌کند که آپارتمان‌های آنان، شامل ساحه رهایشی می‌شود نه تجارتی.
این در حالی است که تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها در مکتوب شماره ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲ که به تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ صادر شده است، ضمن این‌که آپارتمان‌های امکا را شامل ساحه تجارتی دانسته است؛ از مسوولان امکا خواسته است که طبق مصوبه شورای وزیران که اجرت حفظ و مراقبت ساحات تجارتی را در هر متر‌مکعب ۴۰ افغانی تصویب کرده است، به دولت محصول بپردازند.
براساس این اسناد، اگر امکا محصول قرارداد وصل شبکه فاضلاب آپارتمان‌هایش را براساس هر متر‌مکعب ۴ افغانی می‌پرداخت، تاکنون بیشتر از ۱۵ میلیون افغانی و اگر براساس مصوبه شورای وزیران فی متر‌مکعب ۴۰ افغانی می‌‌پرداخت بیشتر از ۴۰ میلیون افغانی باید به حساب دولت واریز می‌شد که تاکنون حتا یک افغانی پرداخت نشده است.
نارضایتی باشندگان مکروریان‌ها از عقد قرارداد
عقد این قرارداد و پرداخت‌ نشدن محصول طی پنج سال گذشته از سوی امکا و شرکت ساختمانی کوه البرز، در حالی صورت گرفته است که باشندگان مکروریان‌های اول، بارها طی شکایت‌نامه‌هایی به پارلمان و مجلس سنا، نارضایتی‌شان را نسبت به این قرارداد ابراز داشته و وصل شدنِ شبکه فاضلاب آپارتمان‌های تپه مرنجان را که مربوط امکا و شرکت کوه البرز می‌شود، باعث تخریب کانالیزاسیون مکروریان‌ها دانسته‌اند.
در یکی از ورقه‌های عرض باشندگان مکروریان‌ها که به مقامات دولتی نوشته شده، آمده است: «استیشن کانالیزاسیون مکروریان ۱-۲ از مدت ۴۰ سال به این طرف طور ۲۴ ساعت فعالیت داشته و پمپ‌های آن دوره استهلاک خویش‌ را سپری کرده است و گنجایش فاضلاب اضافی را در صورتی که پمپ‌های جدید نصب نشود، ندارد.»
در عین حال محمداسحاق یادگاری، معاون فنی تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها در مکتوب شماره ۵۷۷ -۲۲۴ به تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ نوشته است که: «از لحاظ تخنیکی و انجنیری هیچ نوع مشکل در رابطه به موضوع وجود ندارد و شبکه کانالیزاسیون مکروریان اول، کاملا قدرت جذب و دفع فاضلاب بلاک‌های دامنه تپه مرنجان و بلاک‌های رهایشی و تعمیرات دولتی ساحه مکروریان اول را دارد.»
معاون فنی تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، در حالی از نبود هرنوع مشکل در کانالیزاسیون مکروریان، مبنی بر وصل شبکه فاضلاب آپارتمان‌های مربوط امکا و شرکت کوه البرز اطمینان داده که باشندگان مکروریان اول طی نامه دیگری که کاپی آن در اختیار ۸صبح نیز قرار گرفته است، مکررا نگرانی‌شان را از فرسوده‌شدنِ شبکه کانالیزاسیون مکروریان‌ها و متضررشدنِ باشندگان هشدار داده و گفته‌اند: «چندین بار فاضلاب مکروریان‌ها در اثر بندش مسیر کانال‌ها بروی میادین و چمن‌های اطراف مکتب لامعه شهید و بلاک‌های مربوط فوران کرده است که خالی از شیوع خطر اپیدمی که حیات باشندگان و کودکان را تهدید می‌کند، نمی‌باشد. این باشندگان هم‌چنان در نامه‌ی اعتراضی‌شان یادآور شده‌‌اند: با وجود این‌که میعاد یک‌ساله پروتوکول که تا ختم سال ۱۳۹۰ بود، مدت‌ها قبل سپری شده و تمدید نیز نگردیده است، در این مدت بیشتر از چهار سال شورای مرکزی امکا و شرکت ساختمانی کوه البرز حاضر نشده‌اند که حتا یک پول از این بابت به جانب ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها بپردازد.»
به نقل از نامه باشندگان مکروریان‌ها‌، قیمت آپارتمان‌های تپه مرنجان که مربوط شرکت کوه البرز و امکا می‌شود پس از وصل شبکه فاضلاب به کانالیزاسیون مکروریان‌ها ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش یافته است.
با این حال معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا) ضمن این‌که مسوولیت پرداخت‌نشدن محصول قرارداد را به عهده نمی‌گیرد، می‌گوید: «طبق فسادی که در جامعه حاکم است، قیصاری رییس تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها تقاضای نامعقولی از اداره ما داشت که ما به این درخواست‌ها تن ندادیم و او بعدها برای ما مشکل خلق کرد.»
رییس امکا می‌گوید که تمامی آپارتمان‌ها شامل ساحه مسکونی است و صرف یک هوتل عروسی به نام ستاره طلایی که یک‌هزار متر مربع مساحت دارد شامل ساحه تجارتی می‌شود که محصول آن براساس ساحات تجارتی پرداخت می‌شود.
آقای قادری می‌گوید که امکا و باشندگان آپارتمان‌ها حاضر بودند که در بدل هر مترمکعب ۴ افغانی اجرت بپردازند، اما ریاست تصدی و حفظ و مراقبت مکروریان‌ها آن را نپذیرفته و ‌یکبار خواهان ۴۰ افغانی و بار دیگر خواهان ۲۰ افغانی شده که باشندگان این آپارتمان‌ها حاضر به پرداخت بیشتر از ۴ افغانی در بدل هر متر‌مکعب نشدند.
با این حال، میراجان عزیزی از باشندگان آپارتمان‌های مربوط به امکا و شرکت البرز می‌گوید که امکا و باشندگان این آپارتمان‌ها، از سال ۱۳۹۰ بدین‌سو آماده‌ی پرداخت اجرت حفظ و مراقبت در بدل یک متر مکعب چهار افغانی می‌باشند، اما تصدی حاضر نیست پول دولت را جمع‌آوری کند.
آقای عزیزی می‌گوید که تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها برای باشندگان مکروریان‌ها به شمول کانالیزاسیون، سایر خدمات و مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهد که هر متر‌مکعب چهار افغانی می‌پردازند، اما از باشندگان آپارتمان‌های امکا و البرز تنها در بدل دفع فاضلاب خواهان ۴۰ افغانی شده‌اند که غیرعادلانه است.
عزیزی می‌افزاید که باشندگان آپارتمان‌های امکا و البرز، بارها به تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها برای جمع‌آوری و تحویل محصول قرارداد فاضلاب مراجعه کردند، اما مسوولان این تصدی حاضر به دریافت پول و واریزکردن آن به حساب دولت نشده‌اند.
در حالی که باشندگان مکروریان‌ها در چندین نامه اعتراضی به مقامات حکومتی ضمن ابراز نارضایتی از وصل شبکه فاضلاب آپارتمان‌های مذکور به کانالیزاسیون مکروریان‌ها، افزوده‌اند که هزینه‌های فروش آپارتمان‌های امکا و البرز پس از عقد این قرارداد افزایش یافته است. معروف قادری رییس امکا و میراجان عزیزی باشنده آپارتمان‌های امکا و البرز می‌گویند که در خرید و فروش این آپارتمان‌ها پس از وصل شبکه فاضلاب آن به کانالیزاسیون مکروریان‌ها، هیچ تغییری نیامده است.
نقض تعهد در قرارداد
با این حال رییس امکا در پاسخ به این پرسش که چرا در پنج سال گذشته این مشکل حل نشده و حتا یک افغانی بابت محصول فاضلاب آپارتمان‌های مربوط این نهاد پرداخت نشده، می‌گوید: «ما مکلفیت پرداخت پول را نداریم و خود باشندگان باید پول را بپردازد.»
رییس امکا در حالی از مسوولیت پرداخت پول محصول شده بر آپارتمان‌های مربوط این نهاد خودداری می‌کند که در مکتوب شماره ۲۸۵ که به تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ از سوی این نهاد به شهرداری کابل جهتِ وصل‌شدنِ شبکه فاضلاب آپارتمان‌های مربوط این نهاد به کانالیزاسیون مکروریان‌ها نوشته شده، آمده است: «اتحادیه ملی کارکنان حاضر است تا سامان‌آلات مورد ضرورت را تهیه و تکس قبول‌شده شهرداری کابل را بپردازد.»
هم‌چنان در ماده ششم قراردادی که دوطرف آن تصدی حفظ و مراقبت و امکا می‌باشد، آمده است: «در صورت عدم پرداخت اجرت تخلیه فاضلاب آپارتمان‌های بلاک‌های مربوط اتحادیه ملی کارکنان افغانستان به جانب ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها تا سه ماه فاضلاب بلاک‌های متذکره به تصدی تصفیه‌خانه مکروریان‌ها توقف داده شود.»
اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد، در حالی که نزدیک به پنج سال از این قرارداد و پرداخت‌نشدن اجرت تخلیه فاضلاب‌ها توسط امکا می‌گذرد، نه قرارداد فسخ شده و نه تمدید شده و نه فاضلاب بلاک‌های مربوط به امکا از شبکه کانالیزاسیون مکروریان‌ها توقف داده شده است.در حالی که رییس امکا قرارداد عقد شده در سال ۱۳۹۰ را به دلیل فسخ‌نشدن توسط یکی از طرف‌ها، تمدید شده می‌پندارد، عبدالقهار فرخ‌سیر، سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «در صورتی که قرارداد میعاد مشخص و زمان تعیین‌شده داشته و در آن زمان فسخ و یا تمدید نشود، تداوم آن غیرقانونی است.» آقای سیر می‌افزاید که تداوم قرارداد یک‌ساله به مدت پنج سال فسادزا است و باید به‌صورت قانونی این مساله پی‌گیری شود.

جدال میان سهام‌داران

در همین حال معروف قادری می‌گوید که شرکت ساختمانی کوه البرز که ۶۵ درصد سهم‌دار آپارتمان‌های این نهاد است، اکنون به‌صورت غیرقانونی و زورمندانه دو بلاک دیگر نیز در ساحه تپه مرنجان ساخته و آن را به شماری از زورمندان به‌گونه غیرقانونی فروخته است. آقای قادری می‌گوید که مسوولان شرکت کوه البرز سهم امکا را نیز غصب کرده و به هیچ نهاد دولتی پاسخگو نیستند. غلام رضا توریالی رییس امکا، و محی‌الدین بریالی از مسوولان شرکت ساختمانی کوه البرز را «فاسد» گفته و می‌افزاید که این افراد با استفاده از قلدری و زورگویی، ملکیت‌های این اداره را غصب کرده و به فروش رسانیده‌اند. تلاش‌های ما برای تماس با مسوولان شرکت ساختمانی کوه البرز که از سوی مسوول امکا متهم به غصب و فساد شده‌اند، بی‌نتیجه ماند.
با این حال یک منبع موثق می‌گوید که مسوولان اداره امکا و ریاست تصدی، طی ساخت و بافت‌هایی که با هم دارند، از پرداخت میلیون‌ها افغانی بدهی دولت سرباز زده و طبق تعهد در قرارداد، شبکه فاضلاب آپارتمان‌های امکا را پس از نپرداختن محصول طی پنج سال از کانالیزاسیون مکروریان‌ها نیز قطع نکرده است.
چندین روز پی در پی تلاش کردیم با مسوولان تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها از جمله انجنیر شفیع‌الله قیصاری، رییس تصدی و انجنیر اسحاق یادگاری معاون فنی تصدی صحبت کنیم و از آنان جزییات و عوامل نپرداخت بدهی دولت را از طرف قرارداد بپرسیم اما، حاضر به پاسخ‌دهی در این مورد نشدند.
طی تماس‌هایی که با انجنیر اسحاق یادگاری برقرار شد، پس از این‌که گفته شد از روزنامه ۸صبح تماس گرفته‌ایم، آقای یادگاری تماس را قطع کرده و دیگر به تماس‌های ما پاسخ نگفت.

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است