افغانستان ــ امید ها و چالشها

 

 

 

 

ازګشایش راه آبی  بندر چابهار بروی تجارت کشور  تا افتتاح سد سلما ګامهای موثر در عرصه تجارت و اقتصاد کشور برداشته شد ٬ به یقین ارزش تاثیرات دراز مدت آن نسبت به حال بمراتب  بیشتر خواهد بود ٬ در حالیکه در وضع موجود نیز دستآوردهای بزرګی محسوب میګردند . 

امضای تفاهم نامه افزایش ظرفیت بند کجکی با یک ونیم برابر ذخیره آب و دو برابر تولید برق نسبت به بند سلما با شرکت ترکی موسوم به « ۷۷ » امید به آینده را تقویت نمود .

مقامات وزارت انرژی و آب از آماده ګی برای تاسیس ( ۲۹ ) بند آبګردان و تولید برق از آنجمله اعمار (۱۲) بند در مسیر دریای کابل و معاونین آن سخن میګویند . این اقدامات یکجا با  برنامه های کاری برق وارداتی و ترانسپورت زمینی ( بخصوص احداث راه آهن ) نه تنها مقدمه رهایی کشور از قیودات هلاکت آور وابسته ګی به حساب می آید بلکه کشور را به شریک قابل حساب معاملات تجارتی واقتصادی  منطقه ارتقا میدهد  بویژه مهار آبهای کشور هم در عرصه زراعت و تولید انرژی و هم در مناسبات متقابل با همسایه ګان موقعیت برتر کشور را ضمانت مینماید  .

از طرف دیګر تشدید تحرکات طالبان و تبدیل آن به خونخوار ترین ګروپ تروریستها در مقیاس جهانی که پیوند آشکار بااستخبارات منطقه و فرا منطقه و جنایت های سازمانیافته مافیای مواد مخدره دارد ٬ تجدید سازماندهی القاعده وګسترش فعالیت های داعش که سازمانهای تروریستی در امتداد بینش و عملکرد تروریستی ــ جهادی اند وکمافی السابق هدایت و رهبری شان از مرکز واحد ( ای . اس . آی پاکستان ) صورت میګیردپیوسته به ګذشته موانع بزرګی در روی راه ترقی و انکشاف بوجود آورده ٬ صلح ٬ امنیت ٬ دموکراسی و ترقی  در کشور و منطقه را به مخاطره انداخته است .

 محصور شدن در دایره شیطانی مذاکرات صلح با طالبان و همزاد های آن که تا کنون نتیجه یی جز ضایع شدن فرصت های نادر در عرصه سیاسی و اقتصادی را همراه نداشته است ٬  توزیع خود سرانه و غیر مسولانه سلاح ٬ حضور روز افزون  نیروی مسلح احزاب و تنظیم های جهادی ومافیای مواد مخدره  در معادلات سیاسی ٬ تزئید انکشافات خطرناک ګروګانګیری  بمنظور تشدید تقابل قومی و زبانی به حیث وسیله فشار بر ائیتلاف حاکم بخاطر تن دادن به معاملات با استخبارات منطقه و فرا منطقه وسازماندهی ګسترده مقاومت از درون  در وجود ائیتلافهای جهادی از برنامه های فراتر از « ترانسپورت تروریزم » خبر میدهد .   اینها و دها مورد دیګر چالشهای اند که بطور روز افزون امید ها و امکانات رامورد تهاجم قرار میدهد . خطر این تهاجم زمانی به نفس خود ضرب میخورد که کارنامه ها ٬ ناتوانی ٬ جبن ووابسته ګی لیدر شیپ دولتی ــ حکومتی بران اضافه ګردد . این خصوصیات « رهبران » بار ها پاکستان را از مضیقه های ناشی از فشار های جهانی رهانیده و ازعدم  تکرار آن نیز نمیتوان مطمین بود .

  اعتبار روبه کاهش پاکستان در حلقات تصمیمګیری  پروژه های ستراتیژیک استخباراتی تسریع ناګزیر پرتاب پاکستان را به عمق بحران داخلی همراه دارد  ٬  مهار آبهای افغانستان میتواند به عوامل نیرومند بی ثباتی داخلی آن تکانه شدید بدهد . برای مقابله با وضیعت یاد شده حکام پاکستانی از همین حالا تمرکز همزمان بر  فشار نظامی ٬ اقتصادی٬  تحرک دپلماتیک و  فعال سازی متحدین خود  در افغانستان امید بسته است که دعوت نواز شریف از جناب حامد کرزی را نمیتوان جدا ازین پروسه دانست .

 اګر دولت ائیتلافی وحدت ملی  بر پل پای سلف خود ګام نهد  و بجای منافع ملی  معامله برای بقای خود را مرجح بداند  پا در میانی حامد کرزی ٬ جذابیت داستان خیالی از سرګیری مذاکرات صلح با طالبان و استفاده ابزاری از مذاکره با حزب اسلامی ګلبدین حکمتیار  میتواند برنامه تنظیم آبهای حوزه دریای کابل را وجه المصالحه قرار دهد . 

دیده شود که ــ در ــ اینبار به کدام پاشنه خواهد چرخید .

شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است