بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه هیآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن

مورخ۲۳/۷/۲۰۱۶

 

شهر کابل امروز باز به خون نشست . داعش فاجعه خونین دهمزنګ را به نام خود ثبت نمود . سوګمندانه درین رویداد خونین بیش از هشتاد تن هموطنان ما شهید وبیش از دوصد و سی تن زخمی ګردیدند . برای شهدا قرب رحمت الهی و برای زخمی ها از بارګاه رب العزت صحت کامل ارزو میکنیم . ما درد و رنج عظیم خانواده های داغدار را با تمام حجم آن درک مینمایم و درآن شریک هستیم .

ــ حادثه دهمزنګ یکبار دیګر نشان داد که  تروریست ها به هیچ دین ٬ آئین و اخلاق پایبند نیستند.

ــ این حادثه در پهلوی آنکه ناتوانی و بی مبالاتی دستګاه امنیتی کشور را در حفظ جان شهروندان به نمایش ګذاشت بیان روشن اهداف توطیه ګرانه فرصت طلبان برای حضور در دستګاه حاکمه  قدرت و اداره دولتی به هر قیمت است .

ــ حادثه  خونین دهمزنګ وانعکاس أن در وسایل اطلاعات جمعی از آسیب پذیری ګسترده برخی حلقات روشنفکری در پیوند با مسله وحدت ملی و بیګانه پرستی شان پرده بر میدارد.

ــ این حادثه نشان داد که چګونه یک جریان که  هیچګاه از یک طرح شکست خورده ذهنی فراترنرفت در دست فرصت طلبان برای زایش معضلات بزرګ وسیله شد . این حادثه مسولیت بزرګ آګاهی دهی به مردم را در صدر وظایف تمام احزاب و سازمانهای وطندوست قرار میدهد تا مردم حقوق دموکراتیک خود را اګاهانه و با توجه به وجایب خویش استفاده نمایند .

حزب وطن در حالیکه ناتوانی ارګانهای امنیتی را در حفظ جان هموطنان به شدت محکوم مینماید ٬ بر فرصت طلبی ناعاقبت اندیشانه فرصتطلبان اعتراض نموده  بیزاری و مبارزه قاطعاته خود را در برابر تروریست ها ٬ انسان کشان وویرانګران تاکید و از تمام وطندوستان ترقیپسند برای مبارزه مشترک دعوت  بعمل میآورد . ومن الله التوفیق

 میر افغان باوری

رئیس شورای سراسری حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است