اعلامیه

  هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

شهر کابل ــ مورخ ۲۸.۲.۱۳۹۶

 

هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن انکشافات اخیر سیاسی ــ نظامی کشور و اثرات آن را بر اوضاع و همچنان بر آرایش جدید نیرو های سیاسی کشور ــ منجمله بر فضای پیرامونی حزب وطن با دقت تحت نظر داشته و دارد . بنابرین ضروردانست تا در زمینه مواضع خویش را یک بار دیگر صراحت بخشد 

حزب وطن به حیث یک ساختار سیاسی کثیرالقومی کشور ، معتقد و متعهد به بنیاد های فکری و سیاسی مطروحه خود تحت رهبری شهید دوکتور نجیب الله است که با اعتقاد خلل ناپذیر به اندیشه ای سیاسی مصالحه ملی ، از همان ابتدای تشکل مجدد هسته های نخستین خویش بعد از فاجعه حمل ــ ثور ۱۳۷۱ ، علیه دشمنان رنگارنگ آرمانهای دوکتور نجیب الله و با هویت مشخص کادر های وفاداربه این راه و آرمانها رزمیده وبا چنین وقف و از خودگذری به مبارزه ای شان ادامه داده و ادامه میدهند . این مبارزه که بخاطر تشکل مجدد تشکیلات حزبی ، از توظیف یک کمسیون انسجام مجدد تشکیلاتی آغاز ، بعدآ به تشکیلات موقت در سال ۱۳۸۵ انکشاف و سر انجام در یک پروسه شفاف و دموکراتیک در پنجم میزان ۱۳۹۱ با تدویر مجمع عمومی منتخب ، تصویب اصول مرامی ، اساسناموی و انتخاب کادر رهبری ، موجودیت مجدد خویش را در وضعیت سیاسی کشور رسما اعلام نمود و علی الرغم توطئه های سازمانیافته برخی حلقات حاکم ، به مبارزه سیاسی و انکشاف ساختاری خویش ادامه داده است که هم اکنون ساختار های تشکیلاتی حزب وطن در بیش از ۲۴ ولایت و اکثر شهر های افغانستان وجود داشته و به فعالیت های سیاسی خویش ادامه میدهند 

در نتیجه فعالیت های موثر حزب وطن بود واست که روز تا روز اعضای وفادار به راه وارمانهای شهید دوکتور نجیب الله از طریق عضویت در ساختار های حزب وطن ویا تجمعات برون از آن ویا هم از طریق تدویر گردهمایی ها ، در ایفای رسالت تاریخی خویش فعالانه وارد عرصه های سیاسی میگردند  . ما از چنین فعالیت ها با خرسندی زیاد استقبال نموده و استقبال مینمائیم .

پیوست با این تحرکات آغاز شده بود که بتاریخ ۹ ماه می ۲۰۱۷ ( ۱۹ ثور ۱۳۹۶ ) نشست تعداد از کادر ها و اعضای سابق حزب وطن در شهر کابل دایر گردید ، محترم میر افغان باوری رئیس شورای سراسری حزب وطن ضمن سخنرانی مختصر ، موقف اصولی و سیاسی حزب را با شرکت کنندگان این گردهمایی در میان گذاشت . محتوای این سخنرانی یکبار دیگر در نشست های مورخ ۱۳ ماه می و ۱۴ ماه می ( ۲۳ و ۲۴ ثور ۱۳۹۶ ) با مسوولین برگزاری این همایش به تفصیل مورد بحث قرار داده شد . نکات عمده و اصلی این گفتگو های مسولانه را مسایل ذیل تشکیل میداد 

 ــ  حزب وطن بعد از تدویر مجمع عمومی در میزان ۱۳۹۱ عملأ در عرصه سیاسی کشور وجود و حضور دارد و با داشتن اصول مدون و مصوب مرامی خویش مبارزه مینماید 

 ــ  اگر اعتراض و انتقاد مشخص پیرامون فعالیت های حزب وطن موجود است ویا اگر رفقا محترم از نیرومندی حضور فعال حزب وطن در عرصه های سیاسی راضی نیستند ، ما حاضریم در همه عرصه ها از جمله اوردن تغیرات وسیع تشکیلاتی را از طریق تدویر قریب الوقوع مجمع عمومی فوق العاده  حزب وطن مورد بحث قرار دهیم 

 ــ  اگر هدف هز حزب وطن است ، ما با هیچکس اختلاف نظر نداریم . بنابرین ما میتوانیم با رعایت کامی اصول پذیرفته شده تشکیلاتی به توافق برسیم 

 ــ  در عین حال خاطرنشان میسازیم که با درک مسوولیت تاریخی مان در قبال سرنوشت حزب وطن با طرح شعار های مشکوک و متآثر از انکشافات اخیر کشور مبنی بر « احیای مجدد حزب وطن » و همچنان در قبال هر نوع تصمیم مبتنی بر نادیده گرفتن حضور حزب وطن در غیاب حزب وطن مخالفت نموده در چنین همایش ها شرکت نخواهیم کرد 

 ــ  در اخیر با در نظرداشت اوضاع پیچیده ای کشور وتبارز نشانه های جدیدی از موج دیگر رویارویی قدرت های جهانی و منطقوی دخیل در وضعیت کنونی کشور ما ، هیئات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مسوولیت تاریخی خود میداند که تمام اعضا و هواداران حزب وطن را به حفظ و ارتقای هر چه بیشتر سطح هوشیاری و همبستگی سیاسی دعوت نموده ، یک بار دیگر به همه نیروهای طرفدار صلح ، مدافع منافع ملی ، ترقی و دموکراسی ، ضد جنگ و مخالف مداخلات جنگ طلبانه کشور های خارجی مراجعه و بر تامین وحدت عمل انان و مبارزه مشترک ، تاکید بعمل آورده و خاطرنشان می سازد که حزب وطن حاضر است نقش وطنپرستانه خویش را در این زمینه به درستی ایفا نماید 

و من الله التوفیق

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است