: متن اعلامیۀ ستر جنرال محمد رفیع 
اعلامیۀ ستر جنرال محمد رفیع سابق عضو هیئت اجرائیه
شورای مرکزی حزب وطن و معاون رئیس جمهور افغانستان


وضعیت بحرانی افغانستان، ناشی از مداخلات کشورهای رقیب و تداوم جنگ نیابتی آنان به قیمت خون افغانها و ویرانی کشورم، مرا هرچه بیشتر مصمم ساخت تا با کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی، از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار، بخاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم.
در عین حال با اغتنام از فرصت به تمام اعضای حزب وطن و سایر پیروان راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله مراجعه و با صمیمیت و تواضع از آنان می طلبم که به افتراق و تعدد ساختاری شان خاتمه داده، با پشتیبانی از کوشش های آغاز شده جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن، در یک حزب واحد به دور همدیگر جمع شوند. صرف با وحدت و مبارزه در کنار همدیگر است که ما میتوانیم نقش خویش را در جنبش ترقیخواهانه و بخاطر نجات کشور از هیولای جنگ به درستی ایفأ نموده و به مسوولیت ها و رسالت تاریخی خویش پاسخ شایسته بگوئیم.
و من الله التوفیق
امضای ستر جنرال محمد رفیع

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است