: متن اعلامیۀ ستر جنرال محمد رفیع 
اعلامیۀ ستر جنرال محمد رفیع سابق عضو هیئت اجرائیه
شورای مرکزی حزب وطن و معاون رئیس جمهور افغانستان


وضعیت بحرانی افغانستان، ناشی از مداخلات کشورهای رقیب و تداوم جنگ نیابتی آنان به قیمت خون افغانها و ویرانی کشورم، مرا هرچه بیشتر مصمم ساخت تا با کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی، از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار، بخاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم.
در عین حال با اغتنام از فرصت به تمام اعضای حزب وطن و سایر پیروان راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله مراجعه و با صمیمیت و تواضع از آنان می طلبم که به افتراق و تعدد ساختاری شان خاتمه داده، با پشتیبانی از کوشش های آغاز شده جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن، در یک حزب واحد به دور همدیگر جمع شوند. صرف با وحدت و مبارزه در کنار همدیگر است که ما میتوانیم نقش خویش را در جنبش ترقیخواهانه و بخاطر نجات کشور از هیولای جنگ به درستی ایفأ نموده و به مسوولیت ها و رسالت تاریخی خویش پاسخ شایسته بگوئیم.
و من الله التوفیق
امضای ستر جنرال محمد رفیع

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است