اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تدویر ګردید

 

روز جمعه تاریخی ۱۹ برج اسد سال ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۰ برج اګست سال ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر ګردید .                                                 

اشتراک کننده ګان اجلاس روی مسائل حاد سیاسی و اجتماعی کشور ، ضرورت تشدید اقدامات برای ایجاد شوراهای حزب واحد وطن در داخل و  خارج کشور ، تکمیلپروسه تفاهم و اماده ګی ګذار به مراحل بعدی تأمین حضور قانونی حزب ، هم آهنګی فعالیتها و رفع سو تفاهمات ، اماده ګی برای مقابله با چالشهای باالفعل و بالقوه ، ارتقای سطح اګاهی اعضا و هواخواهان حزب ، تدابیر برای چلوګیری از افراد مشکوک و فرصت طلب   و برخی مسائل ضروری دیګر به تفصیل صحبت نموده  فیصله بعمل آوردند تا به عنوان برخی ازین اقدامات ، تدابیر برا ی تدویر دومین اجلاس مشترک تبادل نظر اعضا وهواخواهان حزب در آینده نزدیک ، رویدست ګرفته عملی سازند .                          

شاملین اجلاس هم چنان در رابطه به ارتقای موثریت کا ر شعبات در مجموع و نیز هر یک از اعضای کمیته سراسری تفاهم بطور خاص تاکید نموده خاطر نشان ساختند که : کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن زمانی در عمل  به ادرس و مرجع واحد وقابل اعتبار  تبارز کرده میتواند که بتواند توافقات مشترک را عاملانه و بدون انحراف تحقق بخشیده  و زمینه اشتراک مستقیم و باالواسطه کلیه اعضا و هواخواهان متعهد حزب را در پروسه تفاهم و اقدامات بعدی الی تدویر مجمع عمومی فوق العاده  بطور محسوس اماده و زمینه سازی کرده واعتماد اعضای حزب را با کار فعالانه و ثمربخش بدست آورده باشد .

کار اجلاس با بررسی چګونګی اجرای وظایف سپرده شده قبلی و نیز سفارشات به مسئولین شعبات ،  در فضای همبستګی کامل پایان یافت.                                                  

 

و من الله توفیق

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است