ابلاغیۀ

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ: 21 جون 2016

 

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با مسرت ابلاغ میدارد که اینک در پروسۀ آغاز شدۀ تحرک میان احزاب، سازمانها، حلقات، محافل و شخصیت های معتقد و متعهد به حزب وطن جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی، محترم ستر جنرال محمد رفیع سابق عضو هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و معاون رئیس جمهور افغانستان، با پخش اعلامیۀ مؤرخ 19 جون 2016 خویش«کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی» خویش را اعلام و تأکید داشته اند که:«از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار،بخاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم».

رهبری حزب وطن از این اعلامیۀ محترم ستر جنرال محمد رفیع استقبال نموده، فراخوان ایشان«به تمام اعضای حزب وطن و سایر پیروان راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله» را جهت اینکه «به افتراق و تعدد ساختاری شان خاتمه داده، با پشتیبانی از کوشش های آغاز شده جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن، در یک حزب واحد به دور همدیگر جمع شوند»، ضرورت زمان و مسوولیت تاریخی اعضای حزب وطن دانسته، پشتیبانی عام و تام خویش را از آن ابلاغ داشته و مانند گذشته سعی بعمل می آورد تا نقش و سهم شایستۀ خویش را در پروسۀ کار آغاز شده درین زمینه، با مسوولیت و از خودگذری ایفأ نماید.

                                                                      و من الله التوفیق

                                                                      میر افغان باوری  

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است