فاجعه کابل

تمام شد ، تقبیح گردید

اخرین ګزارشات  از ۳۰ شهید و۳۲۷ زخمی خبر میدهد، اعلامیه های ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه با « شدید ترین الفاظ  ! » این عمل « دشمنان افغانستان » را تقبیح نمود ووزارت داخله ګفت ، این  حادثه در خارج از کشور سازماندهی ګردیده  

 اقدامات سریع و کشف بزرګ از تعهد و نبوغ رهبران و ارګانهای رهبری کشور  نماینده ګی می نماید ، قبل ازین که فاجعه خونین در همسایه ګی ارګ به پایان برسد وظایف ارګانهای دولتی به پایان رسید ، هم یک آدرس نامعلوم تقبیح ګردید و هم یک آدرس نامعلوم  مسول قلمداد شد  

محل وقوع حادثه و ابعاد آن اګر  وضیعت غم انګیز امنیتی کشور را به نمایش ګذاشت تداوم سکوت معنی دار در مورد عوامل داخلی قدرتمند حمایتګر فاجعه ، عمق ماموریت و اهداف ستراتیژیکی را نشان میدهد که سرنوشت اینکشور را به بازی ګرفته است .

 بعید از امکان نیست که جنګهای جاری در کشور و فشار های ناشی از انفجار و انتحار زمینه های  تغیر در ساختار و توزیع قدرت را بوجود آورده  تروریزم  و افراطیت را قادر به تحقق  ماموریت تبدیل افغانستان به تخته خیز سازد .

حزب وطن در حالیکه خود را شریک درد و رنج خانواده های عزا دار میداند برای شهدای این حادثه المناک رحمت ایزدی و برای مجروحین صحت کامل تمنا دارد معتقد است که وضیعت موجود مولود اهداف ګسترده ستراتیژیک  ماورای سرحدات است که ماموریت تحقق آن بدوش پاکستان وایادی اجیر آن از طالب و داعش ګرفته تا حلقات  معین « جهادی » و مهره های داخل نظام ګداشته شده است .

جنګ ، انفجار و انتحار تنها قسمتی ازین ستراتیژی است ، تشویق و تشدید تقابل لسانی ، مذهبی و اتنیکی ، خصومت آشکار با تمامیت ارضی کشور توسط مهره های بدنام و محافل شرور در داخل و بیرون نظام ابعاد دیګر آنرا تشکیل میدهد .

تسریع تعرض تروریزم و افراطیت در تمام اشکال آن جنګ تمام عیار در برابر دموکراسی ، ترقی ، صلح و هویت ملی ماست . ما از تمام نیروهای تحول طلب ووطندوست میطلبیم تا تشریک مساعی خود را در تمام اشکال  ممکنه سرعت بخشند . ضرورت مقاومت وسیع در برابر تعرض  موصوف به مفهوم واقعی کلمه اهمیت حیاتی دارد .

شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن


 

 

 

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است