فاجعه کابل

تمام شد ، تقبیح گردید

اخرین ګزارشات  از ۳۰ شهید و۳۲۷ زخمی خبر میدهد، اعلامیه های ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه با « شدید ترین الفاظ  ! » این عمل « دشمنان افغانستان » را تقبیح نمود ووزارت داخله ګفت ، این  حادثه در خارج از کشور سازماندهی ګردیده  

 اقدامات سریع و کشف بزرګ از تعهد و نبوغ رهبران و ارګانهای رهبری کشور  نماینده ګی می نماید ، قبل ازین که فاجعه خونین در همسایه ګی ارګ به پایان برسد وظایف ارګانهای دولتی به پایان رسید ، هم یک آدرس نامعلوم تقبیح ګردید و هم یک آدرس نامعلوم  مسول قلمداد شد  

محل وقوع حادثه و ابعاد آن اګر  وضیعت غم انګیز امنیتی کشور را به نمایش ګذاشت تداوم سکوت معنی دار در مورد عوامل داخلی قدرتمند حمایتګر فاجعه ، عمق ماموریت و اهداف ستراتیژیکی را نشان میدهد که سرنوشت اینکشور را به بازی ګرفته است .

 بعید از امکان نیست که جنګهای جاری در کشور و فشار های ناشی از انفجار و انتحار زمینه های  تغیر در ساختار و توزیع قدرت را بوجود آورده  تروریزم  و افراطیت را قادر به تحقق  ماموریت تبدیل افغانستان به تخته خیز سازد .

حزب وطن در حالیکه خود را شریک درد و رنج خانواده های عزا دار میداند برای شهدای این حادثه المناک رحمت ایزدی و برای مجروحین صحت کامل تمنا دارد معتقد است که وضیعت موجود مولود اهداف ګسترده ستراتیژیک  ماورای سرحدات است که ماموریت تحقق آن بدوش پاکستان وایادی اجیر آن از طالب و داعش ګرفته تا حلقات  معین « جهادی » و مهره های داخل نظام ګداشته شده است .

جنګ ، انفجار و انتحار تنها قسمتی ازین ستراتیژی است ، تشویق و تشدید تقابل لسانی ، مذهبی و اتنیکی ، خصومت آشکار با تمامیت ارضی کشور توسط مهره های بدنام و محافل شرور در داخل و بیرون نظام ابعاد دیګر آنرا تشکیل میدهد .

تسریع تعرض تروریزم و افراطیت در تمام اشکال آن جنګ تمام عیار در برابر دموکراسی ، ترقی ، صلح و هویت ملی ماست . ما از تمام نیروهای تحول طلب ووطندوست میطلبیم تا تشریک مساعی خود را در تمام اشکال  ممکنه سرعت بخشند . ضرورت مقاومت وسیع در برابر تعرض  موصوف به مفهوم واقعی کلمه اهمیت حیاتی دارد .

شعبه تبلیغات و مطالعات حزب وطن


 

 

 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است