پیام تبریکی حزب وطن

بمناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان

 هموطنان عزیز!

ازنام هیآت رهبری و تمام اعضای حزب وطن ٬ صدمین سالروز استقلال کشور را  به هرکدام تان چه در داخل کشور هستید چه در خارج کشور صمیمانه و توآم با ارزو ها و تمنیات نیک تبریک میگویم .

حصول مجدد استقلال کشور از تنهاترین ابر قدرت وقت جهان که بقول معروف آفتاب در قلمرو آن غروب نمیکرد نه تنها نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور ماست بلکه یکی از اثرگذارترین رویداد ها درمناسبات بین المللی و بخصوص تحرکات آزادیخوانه  منطقه  محسوب میگردد.

رویداد ها و انکشافات بعدی در کشور هرچه که باشد بصورت قطع نمیتواند از اهمیت و ارزش سیاسی و تاریخی آن بکاهد.

 به باور ما در عقب تمام تحرکات که برای  کاهش ارزش سیاسی و تاریخی روز استقلال کشور با عنوان نمودن اشغال عملآ جریان دارد ارزوهای شوم  سلب واقعی استقلال کشور به نفع برنامه های ستراتیژیک  جهان خواره گان  نهفته است.

نگاه گذرا به صد سال اخیربیانگر صد سال توطیه و دسیسه در برابر استقلال کشور و به برده گی کشانیدن سیاسی و اقتصادی مردمان این سرزمین است که از استعمار کهن تا استعمار نوین و ایادی آن بازیگران اصلی این صحنه ها را تشکیل میدهند  که با گذشت زمان عمق وابعاد دسیسه های مذکور گسترش یافته و در چار دهه اخیر از مداخلات پنهان به مداخلات آشکار و خونبار تغیر شکل یافته و اینک در وجود فعالیتهای ضد میهنی ٬ ضدترقی و ضد بشری طالبان ٬ داعش و گویا بیست گروه دیگر که  بلا استثنا مزد بیگران  همسایه گان و محور های جهانی استخبارات بین المللی اند  قیامت کبرا را بر سر مردم ما به پا ساخته است . روزی نیست که  وسایل اطلاعات جمعی از کشته شدن صد ها انسان وطن ٬ انفجار ها و انتحار ها خبر نداشته باشد . حادثه اخیر انفجار در محفل عروسی در شهر کابل وموتر مسافربری در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ گواه قساوت ٬ بیرحمی و انسان ستیزی گروهای تروریستی است  که مدعی ناب ترین دموکراسی جهان برای به قدرت رسانیدن آن مصروف تلاش و تقلا با آخرین قدرت خود و اخطار به قیمت محو ملیون ها انسان و محو کشور از جغرافیای جهانیست  .

ما در حالیکه تمام حوادث و رویداد های تروریستی در کشورو از آنجمله حملات وحشیانه تروریستی اخیر در کابل و بلخ را شدیدآ تقبیح میکنیم  از توطیه ها و دسیسه های عمیقتری که زیر نام صلح به تحت اشغال درآوردن کشور و به اسارت کشانیدن مردم آنرا مدنظر دارد هوشدار میدهیم .

بزگترین عامل این جریانات وابسته گی  اسارتبار اقتصادیست که استقلال سیاسی کشور نیز زیر تاثیر شدید آن عملا پویائی خود را از دست داده و کشور را به میدان جنگ قدرت های استکباری و همسایه گان طماع مبدل نموده است . درد آور واما واقعیت زندگی ماست که شعار استقلال اقتصادی و سیاسی کشور ٬ بعد از صد سال آزادی شعار اصلی مبارزات وطنپرستان کشور را تشکیل میدهد .

مبارزه برای نجات کشور از وابسته گی اسارتبار سیاسی و اقتصادی با مبارزه برای تاسیس حکومت ملی گره خورده است .

 مردمان آزاده کشور!

بخاطر استقلال و آزادی کامل کشور تان متحد شوید . مبارزه برای تاسیس حکومت ملی جریان زمانگیرو مستلزم وسیعترین اشتراک عمل توده هاست از همین اکنون با حمایت از گرایشهای که هدف آنرا منافع عموم مردم تشکیل میدهد به این مبارزه قوت ببخشید ٬ گرایشهای را که هدف از آن به برده گی کشانیدن مردم ٬ عقبگرد بسوی مناسبات قرون وسطی و حراست منافع محور های جهانی قدرت و استثمار در کشور است شناسائی و در مبارزه بر علیه آن به پا خیزید . در وضع موجود دفاع از جمهوریت در برابر امارت یکی از حلقات با اهمیت این مبارزه است . با انتخاب خویش  به عقبگرد و ارتجاع نه بگوئید .

عبدالبشیر پیوستون

رئیس شورای سراسری حزب وطن

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است