۳ میزان ۱۳۹۸

۲۵سپتامبر ۲۰۱۹

اعلامیهءهیات اجراییه ء شورای سراسری حزب وطن

بمناسبت بیست و سومین سال شهاد ت داکتر نجیب الله

 

 بیست وسه سال از شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابقکشور و رئیس حزب وطن میگذرد . ما در حالیکه عظمت شخصیت و صلابت تفکر واندیشه اش را بمثابه خط رهنما و رهگشا برای حزب خویش گرامی میداریم بمناسبت این روز غم انگیز برای خانواده ، دوستان ، همراهانش ،اعضای حزب وطن و مردم افغانستان تسلیت  گفته  از بارگاه ایزد متعال برای این منادی صلح و مصالحه قرب الهی و جنات برین استدعا میکنیم . 

  یکی از افتخارات بزرگی که تاریخ بنام وی در حافظه خود ثبت نموده سیاستگزاری روشن و صریح اش در موارد صلح ،مصالحه ملی و تفاهم بین الافغانی است . اهمیت و ارزش تاریخی و عملی این اندیشه ها از آن نیز هویداست که از « مجریان غایله ی شمال » گرفته تا «خدمت گزاران جریان جبل السراج »   و حتی حلقات بر سر اقتدار بر مالکیت و طراحی (؟) این اندیشه ها به مسابقه بر خاسته اند  . رویداد های  سالهای اخیر نشان داد که  بهموازات ارتقای  احترام وحرمت گزاری مردم نسبت به نجیب الله شهیدو باور به اندیشههایش ، نامردانه ترین تلاشهای مذبوحانه برای تبدیل وی به چتر استتار منحرفین و استفاده جویان نیز  بطور بی سابقه یی به جریان افتیده است .   اینک مخالفین آشکار و مستند نام و جایگاه تاریخی حزب وطن یکجا با « متولیان در گاه چار آسیاب»  با تلاش برای تاسیس ساختار های موازی   برای تضیف حزب و اغتشاش اذهان عامه از یکطرف و  برای عرضه « دستآورد» خود به بازار مکاره معاملات سیاسی از طرف  دیگر مصروف سلاخی بدنه حزب اند .

ما یکبار دیگر با روح رهبر شهید مان تجدید پیمان میکنیم ،همانطوریکه با تدویر  مجمع عمومی حزب وطن در پنج میزان ۱۳۹۱در شهر کابل حضور دوباره و منسجم حزب وطن را بر مبنایاندیشه ها ،آرمانها و تعلیمات او در معادلات سیاسی کشور یقینی نمودیم ، از آرمانها ،تفکر و اندیشه های او و حزبش در برابر تمام انحرافات سود جویان و معامله گران حراست مینمایم .

ما به تمام اعضای حزب وطن  به شمول آنانیکه  از صداقت حزبی شان  سود جویان معامله گر سو استفاده نموده اند اعلام میداریم که یکی از شیوه های مطمین مبارزه بر علیه انحرافات جمع شدن به محور حزب وطن غرض تحقق خلاق و مطابق به تقاضای زمان  آرمانها و اندیشه های رهبر شهید مان داکتر نجیب الله است . ایجاد پارچه های جدید زیر نام وحدت در بهترین حالت به سردرگمی حزبی ها و تضعیف حزب وطن می انجامد . 

رفقای عزیز ، اعضای حزب وطن !

بگذار همه با یکصدا اعلام بداریم که برای ما نجیب الله شهید رفیق ، همراه ، پیشوای سیاسی و قطب نمای یک راه و تفکر سیاسی است . حساب ما با پرستش کننده گان بت های سیاسی و حساب وی با بت های سیاسی که تاریخ آنها را شکسته و خواهند شکست جداست.

 رفیق من ، رفیق ما ، نجیب ما !

آرام بخواب . حزبت زنده و راهت ادامه دارد . نه سنگلاخها میتواند مانع حرکت در راه و آرمانهایت گردد و نه رهروان این راه از فراز و فرود دره ها میهراسند . 

با عرض حرمت

عبدالبشیر پیوستون ریس شورای سراسری حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است