الف.م.الف

آشنا ته !

ته وائې شعرولیکه 

پیل ئی له څه نه وکړم 

زما د زړه په وینو 

سمسور د هیلو بڼګی 

چه می د خپلې ځوانۍ 

دعقل پانګه او د مټوقوت 

د هغه 

د سمسورتیا په لارکی 

په نذرانه ایښې وو 

هغه بی رحمه توپانی سیلیو 

هغه سرکښه او یاغی بادونو ونړاوه ! 

نن پر هماغه مېله

د شنو توتیانو او بلبلو په لاښونو باندی 

شوم لغړڅټي ټپوسان ناست دی ! 

او د تنکیو نابالغو ګلو 

پر هدیرو باندی ځوزان راشنه دی !

نو اوس 

اشنا ته راته لار وښایه 

چه زه د چا په نامه شعر ولیکم ؟

د تالا شوی بڼګی ؟ 

که د بلبل په مړینه ؟

او یا د نامرادو تاندو هیلو په نوم ؟ 

نه ! 

زه څه لیکلی نه شم 

زما له ستړي روح نه کوکې خیږی

له تا نه هیله کوم 

چی می بی سده سرته 

یو څه خودی ورکړی 

او په دی پردیس زړه کی مې 

د مینې شور پیداکړی 

نو پاڅه د مینی په نوم 

ډک کړه دا تش جامونه 

چه پری تازه کړو اشنا 

زما او ستا د تیرو 

خواږه و ترخه یادونه 

  •  

 

الف.م.الف 

ښادي او غم

 

هرڅوک ښادی غواړی او تمه لری چې غم دده د کور په 

موندلو کی لار ورکی شي . 

خو څرنګه  ؟ ښادی بی غمه شتون لری ؟ 

وائی دا دواړه د یوه ټنګې دوه مخه دی . 

ښادی د غم پر اوږو ګرځی . غم بی د ښادی او ښادی بی له غمه 

د پوهیدو وړ نه ده . 

نه له ښادی او نه له غمه خلاصون شته ، کله دا او کله هغه . 

خو د انډول تمه ئی بی بنسټه نه ده .

نیکمرغه هغه دی چه د ژوند په خوښیوو کی ئی د غم 

ونډه دومره وی ، لکه په خوږو خوړو کی چی 

د مناسبی مالګی ونډه وی 

 

الف.م.الف 

 

عقل او عشق 

 

دعشق او عقل اړیکه د پښتنو د تربګنۍ په څیر دی . 

هم ورورولی او هم دښمني ! 

د عقل ژوند بی له عشقه او د عشق هستی بیله عقله ګران کار دی ، خو د 

ددواړو ګډ اوسیدل تر دی هم ستونزمن دی . 

نه له یاره سره کیږی نه بی یاره 

عشق او عقل دواړه لاروي دي ، خو د بیلو لارو

عقل هر څه د سر په سترګو وینی . 

خو د عشق د سر سترګی ړندې دې . هغه نړۍ د زړه په سترګو څاری . 

عقل وائی : راکړه 

عشق وائی : واخله 

عقل شک زیږوی 

عشق پر باور ډډه لګوی . او د مینی هر ټکی په بټو سترګو منی 

عقل پر ګټو مین دی 

ولی 

عشق بایلل غواړی 

هر څه چه دی ، که د عقل دی که د عشق ، ښه دی که بد ، دواړه د خدای 

هست کرده دی . 

خدای چاته عقل او چاته عشق بخښلی . 

شومه دهغو چی : 

نه دا لری ، نه هغه ! 

الف.م.الف 

مینه او وینه 

 

د مینې وړانګو می د زړه پر کور نور وشنده . 

هلته مینه وینه شوه او وینه مینه . 

د تن ګوټ ګوټ می وینې او مینې خړوب کړ او 

زما خاورین تن او ستړی ساه ته ئی د بی پایلې

او تل پاتی ښکلا پر لور ، د نه ستړی کیدونکی الوتنې 

ځواک او توان 

 

الف.م.الف

حوره

حوره د جنت د بسیا ژوند او شیخانو نه په تنګ شوه . په زړه ئی راوګرځیدل : څه کیدل که

د نن او پرون، دغم او ښادۍ دنیا ته راغلی وای ، او د لټې او هڅې خوند ئی څکلای وای .

د زړونو واکمن هغه دی نړی ته راولیږله ، خو هغی چه کله واوریدل دلته هر ګیره ور ځان د

هغی خاوند بولي نو له ویری ئی د ګلو بڼ ته پناه یوړه ، هلته د ګل بوټو له څانګو راوټوکیده

، غوټی شوه ، وسپړیده او ګل شوه ، او بیا د سهارنی وږمې په غیږ کی پاڼه پاڼه ورږیده او

سا ئی ورکړه .

دریغه چه چا د حوری ښکلا و نه لیدله !

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است