فقیرمحمد ودان
مصالحه ملی اندیشۀ گذارـ پی. دی. اف.pdf
PDF-Dokument [5.7 MB]

  ـــ فقیر محمد ودان ــ واقعیت های پشت پرده جنگ در افغانستان  ــ قسمت اول

 ـــ‌ فقیر محمد ودان ــ واقعیت های پشت پرده ی جنگ در افغانستان ــ قسمت دوم

 ـــ فقیرمحمد ودان ــ واقعیت های پشت پردهُ جنگ در افغانستان قسمت چهارم

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است