مواضع حزب وطن
در مورد وضیعت جاری کشور

 شعبه تبلیغات و مطا لعات سیاسی و ستراتیژیک

 

 

 

به تعقیب امضای  معاهده صلح میان امریکا وطالب موج جدید خشونت ها سراسر کشور را فرا گرفته است که از حملات بالای مواضع نظامیان گرفته تا ترور وانفجار و انتحار میان غیر نظامیان  را در هرکجا و هر محلی که برای شان قابل دسترسی باشد احتوا مینماید . در تمام  موارد بدون ترس از خدا و شرم از  مردم مسولیت این رویداد های خونین را فرزندان دوقلوی تجاوز( طالبان و داعش )به عهده میگیرند   درین راستا رویداد های اخیر در غرب کابل و ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار بمثابه وحشتناکترین جنایت جنگی کربلای دیگری افرید . طفلی که حتی چند ساعت محدود از امدنش به این وحشتکده نگذشته بود هدف مرمی های جهادیان طالبی - داعشی  قرار گرفت . مادران امید وار با طفل به دنیا نیامده شان به ابدیت پیوستند . پیران و جوانان در صف نماز جنازه هدف انفجار و انتحار قرار گرفتند و زخمی و شهید شدند  حزب وطن  در حالیکه  نفرت عمیق خود را از اعمال و کردار تروریستان و تروریست پروران ابراز میدارد از بارگاه رب العزت برای  شهدا جنات برین ، برای زخمی ها صحت کامل و برای خانواده های داغدیده صبر جمیل تمنا داردهر چند اینبار گروه وحشی طالبان از دست داشتن درین جنایات  انکار ورزیدند ( شاید این هم یکی از توافقات اعلام ناشده و اشد محرم در  موافقتنامه خلیلزاد – طالب  باشد .یعنی که بکش و انکار کن تا سلامت و تطبیق موافقتنامه مورد سوال قرار نگیرد ) ولی واقعیتها را نمیتوان با انکار ازان وارونه  ساخت 

مایک پمپو ریا کارانه با چهره ای به ظاهر منزجر از جریانات تروریستی ولی در واقعیت  جهت قباحت زدائی از طالبان ، از دولت و طالبان میخواهد تا مشترکا برای مقابله با تروریستان کار نمایند 
دستگاه حاکمه در حالیکه  به ظاهر در مبارزه با تروریستان قاطع و مصمم به نظر میرسد و بعداز هر  جنایت ٬ بمنظور فروکش نمودن خشم مردم اعلامیه ها ، کمسیونهای حقیقت یاب و احکام فریبکارانه صادر میگردد ولی در عمل با سو استفاده از خواست و نیاز مبرم جامعه  (صلح) با اقداماتی متوصل میشوند که به تقویت سیاسی و نظامی گروه های تروریست می انجامد که از معاهده کشور معظم چون آمریکا  با گروه تروریستی طالب گرفته تا رهایی  بی قید و شرط زندانیان طالب از بند های ایالات متحده و افغانستان  گواه روشن این حقیقت است . انکشاف اوضاع   تشویش برحق مردم را در مورد معاملات مخفی و پشت پرده میان گروهای تروریست . دولت و مراجع تمویل کننده مشترک شان برای تحقق پروژه های  ستراتیژیک بوجود آورده که در آن کشور ما افغانستان کماکان میدان جنگ ارواح خبیثه باقی مانده و مردم ما بار درد و رنج جانکاه آنرا بدوش میکشنند . این وضیعت مستلزم ایجاد میکانیزم تشریک مساعی تمام  نیروهای ترقی پسند و صلحدوست کشور است که حزب وطن یکبار دیگر آماده گی خود را برای اشتراک فعال در ایجاد و تقویت  چنین میکانیزمی اعلام داشته و نیروهای وطندوست ، ترقی پسند و صلحخواه را برای اقدامات عملی درین راستا دعوت مینماید . صدور اعلامیه ها ، جنت خواستن و صحت خواستن ، در پهلوی یکی از طرفین قرار گرفتن و دشنام دادن نه تنها دردی را دوا نمیکند که به توسعه فاصله ها میان نیروهای وطندوست انجامیده و میدانهای خلوت برای  عوامل ،  ایادی ومزدبگیران پروژه  های  استبداد و تجاوز مهیا میسازد

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

رویداد های داخلی و خارجی

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است