مواضع حزب وطن
در مورد وضیعت جاری کشور

 شعبه تبلیغات و مطا لعات سیاسی و ستراتیژیک

 

 

 

به تعقیب امضای  معاهده صلح میان امریکا وطالب موج جدید خشونت ها سراسر کشور را فرا گرفته

است که از حملات بالای مواضع نظامیان گرفته تا ترور وانفجار و انتحار میان غیر نظامیان  را در هرکجا و هر محلی که برای شان قابل دسترسی باشد احتوا مینماید . در تمام  موارد بدون ترس از خدا و شرم از  مردم مسولیت این رویداد های خونین را فرزندان دوقلوی تجاوز( طالبان و داعش )به عهده میگیرند  
 درین راستا رویداد های اخیر در غرب کابل و ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار بمثابه وحشتناکترین جنایت جنگی کربلای دیگری افرید . طفلی که حتی چند ساعت محدود از امدنش به این وحشتکده نگذشته بود هدف مرمی های جهادیان طالبی - داعشی  قرار گرفت . مادران امید وار با طفل به دنیا نیامده شان به ابدیت پیوستند . پیران و جوانان در صف نماز جنازه هدف انفجار و انتحار قرار گرفتند و زخمی و شهید شدند 
 حزب وطن  در حالیکه  نفرت عمیق خود را از اعمال و کردار تروریستان و تروریست پروران ابراز میدارد از بارگاه رب العزت برای  شهدا جنات برین ، برای زخمی ها صحت کامل و برای خانواده های داغدیده صبر جمیل تمنا دارد
هر چند اینبار گروه وحشی طالبان از دست داشتن درین جنایات  انکار ورزیدند ( شاید این هم یکی از توافقات اعلام ناشده و اشد محرم در  موافقتنامه خلیلزاد – طالب  باشد .یعنی که بکش و انکار کن تا سلامت و تطبیق موافقتنامه مورد سوال قرار نگیرد ) ولی واقعیتها را نمیتوان با انکار ازان وارونه  ساخت 
 مایک پمپو ریا کارانه با چهره ای به ظاهر منزجر از جریانات تروریستی ولی در واقعیت  جهت قباحت زدائی از طالبان ، از دولت و طالبان میخواهد تا مشترکا برای مقابله با تروریستان کار نمایند 
دستگاه حاکمه در حالیکه  به ظاهر در مبارزه با تروریستان قاطع و مصمم به نظر میرسد و بعداز هر  جنایت ٬ بمنظور فروکش نمودن خشم مردم اعلامیه ها ، کمسیونهای حقیقت یاب و احکام فریبکارانه صادر میگردد ولی در عمل با سو استفاده از خواست و نیاز مبرم جامعه  (صلح) با اقداماتی متوصل میشوند که به تقویت سیاسی و نظامی گروه های تروریست می انجامد که از معاهده کشور معظم چون آمریکا  با گروه تروریستی طالب گرفته تا رهایی  بی قید و شرط زندانیان طالب از بند های ایالات متحده و افغانستان  گواه روشن این حقیقت است . انکشاف اوضاع   تشویش برحق مردم را در مورد معاملات مخفی و پشت پرده میان گروهای تروریست . دولت و مراجع تمویل کننده مشترک شان برای تحقق پروژه های  ستراتیژیک بوجود آورده که در آن کشور ما افغانستان کماکان میدان جنگ ارواح خبیثه باقی مانده و مردم ما بار درد و رنج جانکاه آنرا بدوش میکشنند . این وضیعت مستلزم ایجاد میکانیزم تشریک مساعی تمام  نیروهای ترقی پسند و صلحدوست کشور است که حزب وطن یکبار دیگر آماده گی خود را برای اشتراک فعال در ایجاد و تقویت  چنین میکانیزمی اعلام داشته و نیروهای وطندوست ، ترقی پسند و صلحخواه را برای اقدامات عملی درین راستا دعوت مینماید . صدور اعلامیه ها ، جنت خواستن و صحت خواستن ، در پهلوی یکی از طرفین قرار گرفتن و دشنام دادن نه تنها دردی را دوا نمیکند که به توسعه فاصله ها میان نیروهای وطندوست انجامیده و میدانهای خلوت برای  عوامل ،  ایادی ومزدبگیران پروژه  های  استبداد و تجاوز مهیا میسازد

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است