شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

 

مواضع حزب وطن

در مورد اعلام نتائیج انتخابات ریاست جمهوری

 

اینک بعد از  ګذشت زمان بمراتب بیشتر از ضرورت و پروسه های متعدد آشکار و پنهان کمسیونهای انتخاباتی کاندید برنده را  معرفی نمود .

حزب وطن به تاسی از مواضع صریح قبلا اعلام شده خویش این رویداد را ګامی در جهت حمایت از دموکراسی و عقب زدن تلاشها ی تطبیق کننده ګان نسخه های « عمران خانی » ( حکومت موقت ٬ مشارکتی و امارت اسلامی ) تلقی نموده ٬ صرف نظر از نام ووابسته ګی کاندید برنده آنرا دستآورد منطبق با خواست و اراده مردم کشور ارزیابی و قابل حمایت میداند .

لازم به تذکر میدانیم که حزب وطن  پیوسته به ګذشته هرګونه  اقدام منطبق به منافع ٬ اراده و خواست مردم افغانستان را چه از طرف دستګاه حاکمه کشور باشد ٬ چه اپوزیسیون آن و یا هر نهاد دیګر استقبال و حمایت نموده  بیدون هیچ چشمداشت و معامله در تحقق آن فعالانه شرکت میورزد  و در برابر هر اقدام مغایر با منافع کشور ٬ خواست و اراده مردم ایستاده ګی نموده  آنرا  افشا و در مبارزه و مقابله با آن بصورت قاطع در صف مردم می ایستد .

اعلام نتائیج انتخابات ریاست جمهوری در نزد کسانیکه با پیشوند ها و پسوند های  مختلف از نام حزب وطن ٬ همچو کاسه ګرمتر از آش  اعلام حمایت و پای کوبی  مینمایند ٬ بیش  از یک جریان برخاسته از باور های سیاسی تلاشی در جهت جلب نگاه گرم ارباب قدرت بوده ٬ نه این ګروها و اشخاص و نه این سیاستها هیچګونه ربطی به حزب وطن و سیاستهای آن ندارد . ما تمام مدعیان پیوند با حزب وطن و آرمانهای آنرا به خویشتن داری و سیاستهای سنجیده شده دعوت نموده از ایشان تقاضا داریم تا از نام خود وارد پروسه های مدنظر شان شوند نه در پناه نام و مقام تاریخی حزب وطن .

تلاشهای سازمانیافته و مرتبط با همدیګر از جهات مختلف به غرض استمرار و تعمیق بحران در کشور آغاز ګردیده است  که نه تنها حکومت بلکه وحدت مردم افغانستان و تمامیت ارضی کشور را نیز در مخاطره قرار داده است . ما در حالیکه تمام نیروهای ترقی پسند و مدعیان عضویت خانواده چپ دیروز را از خطرات عینی قابل لمس هوشدار میدهم از اشتراک و جانبداری شان از عزایم اطراف منازعه بر پایه ګرایشهای قومی زبانی ووابسته ګی به منافع خارجی های تماع و پروژه های استعماری آنها برحذر میداریم . ما هرګونه تلاشهای بحران طلبانه را شدیدآ محکوم میکنیم . اینګونه تحرکات زمینه سازی برای  تحقق پروژه های « جوبایدنی » است که برای اهداف دراز مدت تجاوز و استعمار طراحی ګردیده است

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

رویداد های داخلی و خارجی

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است