شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

 

مواضع حزب وطن

در مورد اعلام نتائیج انتخابات ریاست جمهوری

 

اینک بعد از  ګذشت زمان بمراتب بیشتر از ضرورت و پروسه های متعدد آشکار و پنهان کمسیونهای انتخاباتی کاندید برنده را  معرفی نمود .

حزب وطن به تاسی از مواضع صریح قبلا اعلام شده خویش این رویداد را ګامی در جهت حمایت از دموکراسی و عقب زدن تلاشها ی تطبیق کننده ګان نسخه های « عمران خانی » ( حکومت موقت ٬ مشارکتی و امارت اسلامی ) تلقی نموده ٬ صرف نظر از نام ووابسته ګی کاندید برنده آنرا دستآورد منطبق با خواست و اراده مردم کشور ارزیابی و قابل حمایت میداند .

لازم به تذکر میدانیم که حزب وطن  پیوسته به ګذشته هرګونه  اقدام منطبق به منافع ٬ اراده و خواست مردم افغانستان را چه از طرف دستګاه حاکمه کشور باشد ٬ چه اپوزیسیون آن و یا هر نهاد دیګر استقبال و حمایت نموده  بیدون هیچ چشمداشت و معامله در تحقق آن فعالانه شرکت میورزد  و در برابر هر اقدام مغایر با منافع کشور ٬ خواست و اراده مردم ایستاده ګی نموده  آنرا  افشا و در مبارزه و مقابله با آن بصورت قاطع در صف مردم می ایستد .

اعلام نتائیج انتخابات ریاست جمهوری در نزد کسانیکه با پیشوند ها و پسوند های  مختلف از نام حزب وطن ٬ همچو کاسه ګرمتر از آش  اعلام حمایت و پای کوبی  مینمایند ٬ بیش  از یک جریان برخاسته از باور های سیاسی تلاشی در جهت جلب نگاه گرم ارباب قدرت بوده ٬ نه این ګروها و اشخاص و نه این سیاستها هیچګونه ربطی به حزب وطن و سیاستهای آن ندارد . ما تمام مدعیان پیوند با حزب وطن و آرمانهای آنرا به خویشتن داری و سیاستهای سنجیده شده دعوت نموده از ایشان تقاضا داریم تا از نام خود وارد پروسه های مدنظر شان شوند نه در پناه نام و مقام تاریخی حزب وطن .

تلاشهای سازمانیافته و مرتبط با همدیګر از جهات مختلف به غرض استمرار و تعمیق بحران در کشور آغاز ګردیده است  که نه تنها حکومت بلکه وحدت مردم افغانستان و تمامیت ارضی کشور را نیز در مخاطره قرار داده است . ما در حالیکه تمام نیروهای ترقی پسند و مدعیان عضویت خانواده چپ دیروز را از خطرات عینی قابل لمس هوشدار میدهم از اشتراک و جانبداری شان از عزایم اطراف منازعه بر پایه ګرایشهای قومی زبانی ووابسته ګی به منافع خارجی های تماع و پروژه های استعماری آنها برحذر میداریم . ما هرګونه تلاشهای بحران طلبانه را شدیدآ محکوم میکنیم . اینګونه تحرکات زمینه سازی برای  تحقق پروژه های « جوبایدنی » است که برای اهداف دراز مدت تجاوز و استعمار طراحی ګردیده است

 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است