شعبه مطالعات سترتیژیک حزب وطن

مواضع حزب وطن

در مورد نتائیج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری

درپایان دور طولانی بازیهای استخباراتی  معطوف به تعویق انداختن اعلام نتائیج انتخابات ریاست جمهوری ٬ یک مرحله تلاش بمنظور  تاسیس حکومت موقت با اعلام نتائیج ابتدائی  به ناکامی انجامید .

طوریکه حزب وطن قبلآ نیز اعلام داشته است هیچ کاندیدی برای رقابت درین پروسه ارائه نداده و با هیچ کاندیدی  شامل پروسه مذکور توافق و تفاهمی نداشته ولی از پروسه انتخابات برای ریاست جمهوری بمثابه مظهر دموکراسی ( حتی نیم بند )  در برابر طرح امارت اسلامی و زمینه سازی  برای تحقق آن ( اعم از تلاشهای مستقیم و یا با عنوان نمودن حکومت موقت و امثالهم) حمایت و پشتبانی نموده است لذا اعلام نتائج ابتدایی را صرف نظر از پیروز میدان ګام مهمی در جهت دموکراسی طلبی دانسته استقبال مینماید و در عین حال با توجه به برخی موضع ګیریهای موجود ٬ به خصوص مواضع شورش طلبانه و بیګانه محور حزب اسلامی به رهبری ګلبدین حکمتیار و تیم ثبات و همګرایی به ریاست عبدالله عبدالله همزمان با ابراز تشویش و نګرانی به تمام نیروهای جمهوریخواه و تحول طلب هوشدار میدهد که اګر در برابر عزایم پاکستان ــ طالب که ظاهرآ از حمایت زلمی خلیلزاد  نیز برخوردار میباشد به مقاومت و مبارزه مشترک و همبسته نپردازند شاهد سقوط  کشور به عمق بحران بنیاد بر انداز وویرانګر دیګر خواهند بود که تسلط کامل سیاهترین نیروهای قرون وسطی را بدنبال دارد .

درین اواخر برخی اقدامات  به علامت آشتی طلبی با نیرو های جهادی و طالبی در حکم چراغ های سبز ارګ نشینان و تیم ظاهرآ پیروز انتخابات خطرات عینی را در راه امید ها و خوشبینی ها برای ګسترش دموکراسی نوپا و حمایت از جمهوریت در برابر امارت بوجود آورده است ٬ در وضیعت پیشګفته مبارزه با تمایلات مذکور و تشدید فشاربر ارګ نشینان و تیم ظاهرآ پیروز بخاطر حمایت از دموکراسی و حقوق و آزادیهای مردم  ونیز جهت جلوګیری از معاملات آشکار و پنهان  در صدر وظایف باهمیت تاریخی نیروی تحول طلب و ترقیخواه کشور قرار ګرفته  است .

ما بار دیګر از تمام نیروهای جمهوریخواه و تحول طلب دعوت بعمل میآوریم تا هرچه سریعتر مواضع خود را مشترک وبرای دفاع از حقوق و آزادیهای مردم کشور آماده شوند .

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است