کابل  -  افغانستان

 مورخ : ۴ حوت ۱۳۹۸

 

 

جلسه ای با یک اجندا :

 

حضور نیرومند ساختار های حزب وطن در شهر کابل

 

 نشست مشورتی کادر های حزبی پیرامون بررسی شیوه  ها و اشکال کار تشکیلاتی - سیاسی  در رابطه با  حضور نیرومند ساختار های حزب وطن در شهر کابل  دایر گردید۰

دراغاز  محترم میرافغان باوری معاون شورای سراسری حزب وطن با تفصیل و جزییات کامل  پيرامون چگونگی وضعیت کنونی  فعالیت  شورای شهر کابل حزب وطن  معلومات ارایه نمود۰ بخش اساسی  این گزارش را برجسته ساختن ضعف ها  و نقایص  موجود در عملکرد مسولین سازمان حزبی شهر کابل تشکیل میداد۰ رفیق باوری در ادامه  تاکید نمود  که بر اساس تصامیم  هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب  مبنی بر  نیرومند سازی  هر چه بیشتر  ساختار های حزبی بویژه در شهر کابل و سایر شهر های بزرگ افغانستان و کار وسیع و هدفمند میان نسل جوان  و زنان  کشور ، تصمیم گرفته شد  که از شما رفقای محترم دعوت بعمل اوریم  تا  یکجا با هم برا ی تحقق تصامیم هفمتین اجلاس مشوره نموده و اقدامات عملی را اغاز کنیم .

جلسه بعد از بحث های  تفصیلی و سازنده و بررسی شیوه های موثر کار حزبی ایجاد یک شورای مشورتی ۱۹ نفری را برای تحقق کامل تصامیم این نشست تصویب  کرد۰ تصمیم گرفته شده تا این شورای مشورتی الی تدویر جلسه وسیع کادر ها و فعالین حزبی در شهر کابل و انتخاب اعضای جدید شورای شهری کابل حزب وطن، امورمربوط به ساختار های حزبی در شهر کابل را رهبری نماید۰

در جریان جلسه رفیق بشیر پیوستون ریس شورای سراسری حزب وطن ضمن اظهار رضایت از تصامیم با اهمیت این جلسه تاکید نمود که :

هفتمین جلسه شورای سراسری حزب وطن بطور مشخص تقویت کار حزبی میان جوانان و زنان  را به حیث مهمترین وظیفه اعضای حزب تصویب نموده است . خوشحالم ازینکه درترکیب تصویب شده شورای مشورتی ، حد اقل نام  دو تن از رفقا را که همین اکنون بحیث استادان پوهنتون  ایفای وظیفه مینمایند ، رفقای  که در مراجع اکادمیک و تخصصی مصروف کار میباشند و همچنان  تعداد دیگر از رفقا را که قبلا بحیث کارمندان حرفوی  حزب در عرصه های تشکیلاتی و تبلیغاتی از جمله در سازمان حزبی  پوهنتون کابل تجربه کاری فراوان دارند مشاهده مینمایم . عضویت این رفقا و سایر کادر  های با تجربه درشورای مشورتی ما را امید وار میسازد که تصامیم اتخاذ شده در ین نشست بنحو احسن تحقق  یافته و اعضای حزب شاهد یک سازمان نیرومند حزبی در شهر کابل و نواحی مربوط ان خواهند بود۰

رفیق پیوستون تاکید نمود : زمان ان فرا رسیده است تا مسولین و کادر های حزب نسبت به هر زمان  دیگر تقویت ساختار های حزبی و انتخاب  جوانان و زنان باورمند به برنامه های سیاسی و بنیاد های فکری حزب وطن را در رده های مختلف  ساختار های مرکزی، ولایتی و شهری  در مرکز توجه  جدی قرار دهند۰

جلسه در فضای مملو از صمیمت  موفقانه خاتمه پیدا کرد۰

 

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است