جلسه هیئات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن تدویر یافت


جلسه هیئات اجرائیه شورای اروپایی ساعت 8 شام مورخ 6 مارچ بریاست محترم محبوب جان احمدزاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن دایر گردید. در کار جلسه علا وه بر اعضای هیئات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن ، رفیق نیک بین وهیواد مل اعضای شورای آلمان حزب وطن بصورت مهمان  حضور داشتند
مطابق اجندای جلسه در آغاز رفیق محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس شورای سراسری حزب وطن تحلیل همه جانبه از وضع سیاسی کشور به جلسه ارائه نموده ، مسائل انتخابات، امضای توافقنامه آمریکا با طالبان ، مذاکرات بین الافغانی و پروسه تامین صلح در کشور ارائه نموده اصول اساسی حزب وطن در مورد صلح عادلانه و سراسری در کشور را مطرح نموده و به رفیق زارع مسوول سایت راه ما هدایت دادند تا فشرده اصول مذکور را در سایت راه ما به نشر برسانند
همچنان رفیق پیوستون ضمن ارائه معلومات مختصر پیرامون حیات درون حزبی خاطرنشان نمودند که بر بنیاد تجدید تشکیلات حزبی، شورا های حزبی شهر کابل ، ننگرهار، لوگر، غزنی و نیمروز مجددا با شرکت کادرهای ورزیده و برجسته علمی ، سیاسی و فعالین خوش نام حزب وطن در داخل کشور تشکیل گردیده است .  همچنان رفیق پیوستون دساتیر و رهنمودهای مشخص در عرصه های کار حزبی - سیاسی شورای اروپایی  صادر نمودند که مورد حمایت و تایید جلسه قرار گرفته و در زمینه فیصله های لازم اتخاذ گردید
بعدا رفقا هریک سید سلام الدین نیرومند، ریس شورای آلمان، عظیم راهی عضو هیئات اجرائیه شورای سراسری حزب ، نقیب الله رادمل ریس شورای بلجیم ، نجیب شریفی رئیس شورای هالند و مسجدی هیواد مل پیرامون مسائل مطروحه ابراز نظر نمودند
متعاقبا جلسه به مسائل تشکیلاتی و سازماندهی امور حزبی در کشور های اروپایی پرداخته گزارش رفیق محترم عظیم راهی را در مورد ایجاد شورای حزبی کشور دنمارک استماع نموده و از خدمات محترم راهی در این زمینه ابراز سپاس و قدردانی نمود
جلسه بعداز تصویب پلان کاری شعبه تشکیلات شورای اروپایی حزب وطن  واتخاذ تصامیم و فیصله های لازم جهت بهبود وتسریع کار حزبی  به کار خویش پایان داد

 

ـــ رویداد های داخلی و خارجی 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است