جلسه فعالین شورای اروپایی حزب وطن به تاریخ 18 . 10 . 2020

به صورت انلاین دایر گردید

 

جلسه فعالین شورای اروپایی حزب وطن تحت ریاست محترم محبوب جان احمدزاده رئیس این شورا و به اشتراک محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن روی اجندای یاد بود از24 مین سال شهادت داکتر نجیب الله     ساعت 2 بعد از ظهر دایر گردید.

در اغاز جلسه محترم احمدزاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن به خاطر یاد بود از سالگرد شهادت داکتر نجیب الله بیانیه ایراد کرده گفتند : حزب وطن با در نظر داشت امکانات محدود هر سال از این روز طی تدویر محافل ، کنفرانس ها ، تحریر مقالات و محافل بزرگداشت به عمل اورده است .

بعدآ رفقا کارگر ، زارع ، رادمل ، گله مند و نیرومند در مورد شخصیت ، کار ، مقام و زنده گی شهید داکتر نجیب الله صحبت های مفصل به عمل اورده و از رهبری حزب وطن و شورایی اروپایی بخاطر تدویر و بزرگداشت از این روز حمایت همه جانبه نمودند . 

در ادامه کار جلسه محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با تائید از بیانات رفقا در مورد 24 مین سال شهادت داکتر نجیب الله با یاداوری و قدردانی از کار های سیاسی ، تشکیلاتی و تبلیغاتی عده از رفقا گفتند : با تغیر هئیات رهبری شورایی اروپایی در کار این شورا تحرک بوجود امده است . 

رفیق پیوستون در مورد چگونگی کار و سهم گیری هئیات اعزامی حزب وطن در کار کمسیون گرامیداشت از 24مین سال شهادت داکتر نجیب الله توضیحات داده ، از مشکلات ، کج روی ها ، خود سری ها در کار این کمسیون یاداوری کرده اظهار داشتند که اوضاع سیاسی در کشور در حال تغیر است و حزب وطن باید اماده گی لازم را برای کار در شرایط جدید و توطیه های که در راه است ، داشته باشد .

در ختم جلسه محترم محبوب جان احمد زاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن از توضیحات و حمایت محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ، از شورای اروپایی حزب وطن ، اظهار سپاس نموده و اماده گی این شورا را در راه تحکیم بیشتر شورا های این حزب وعده سپردند .  

 

جلسه فعالین شورای اروپایی حزب وطن به تاریخ 18 . 10 . 2020

به صورت انلاین دایر گردید

 

جلسه فعالین شورای اروپایی حزب وطن تحت ریاست محترم محبوب جان احمدزاده رئیس این شورا و به اشتراک محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن روی اجندای یاد بود از24 مین سال شهادت داکتر نجیب الله     ساعت 2 بعد از ظهر دایر گردید.

در اغاز جلسه محترم احمدزاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن به خاطر یاد بود از سالگرد شهادت داکتر نجیب الله بیانیه ایراد کرده گفتند : حزب وطن با در نظر داشت امکانات محدود هر سال از این روز طی تدویر محافل ، کنفرانس ها ، تحریر مقالات و محافل بزرگداشت به عمل اورده است .

بعدآ رفقا کارگر ، زارع ، رادمل ، گله مند و نیرومند در مورد شخصیت ، کار ، مقام و زنده گی شهید داکتر نجیب الله صحبت های مفصل به عمل اورده و از رهبری حزب وطن و شورایی اروپایی بخاطر تدویر و بزرگداشت از این روز حمایت همه جانبه نمودند . 

در ادامه کار جلسه محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با تائید از بیانات رفقا در مورد 24 مین سال شهادت داکتر نجیب الله با یاداوری و قدردانی از کار های سیاسی ، تشکیلاتی و تبلیغاتی عده از رفقا گفتند : با تغیر هئیات رهبری شورایی اروپایی در کار این شورا تحرک بوجود امده است . 

رفیق پیوستون در مورد چگونگی کار و سهم گیری هئیات اعزامی حزب وطن در کار کمسیون گرامیداشت از 24مین سال شهادت داکتر نجیب الله توضیحات داده ، از مشکلات ، کج روی ها ، خود سری ها در کار این کمسیون یاداوری کرده اظهار داشتند که اوضاع سیاسی در کشور در حال تغیر است و حزب وطن باید اماده گی لازم را برای کار در شرایط جدید و توطیه های که در راه است ، داشته باشد .

در ختم جلسه محترم محبوب جان احمد زاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن از توضیحات و حمایت محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ، از شورای اروپایی حزب وطن ، اظهار سپاس نموده و اماده گی این شورا را در راه تحکیم بیشتر شورا های این حزب وعده سپردند .  

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

رویداد های داخلی و خارجی

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است