جلسه شورای شهر کابل حزب وطن دایر شد

 

امروز مورخ ۱۴ ماه سنبله ۱۳۹۹  مطابق به چهارم ماه سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت  ۹ قبل از ظهر

جلسه شورای شهر کابل حزب وطن  تحت ریاست  محترم میر افغان باوری معاون شورای

سراسری حزب وطن دایر ګردید۰

 در اغاز  طرح پیشنهادی  اجندای جلسه  مورد بحث قرار گرفت و بعد از بحث ها ی سازنده

رفقا تصویب شد۰

بعدا محترم باوری اعضای جلسه را در جریان انکشافات اخیر اوضاع افغانستان به ويژه

انکشافات مربوط به مزاکرات اعلام شده بنام  صلح   قرار داد و پيرامون موضعگیری های

حزب وطن  توضحیات مفصل ارایه نمود۰

رفیق باوری همچنان  اعضای جلسه را در مورد  مسایل مربوط به حیات داخلی حزب، دستاورد

ها و ضعف های موجود در جریان قرار داد۰

بعدا همه رفقای اشتراک کننده درین نشست  بشکل بسیار فعال در مورد وظایف انجام شده و

تدابیر بعدی که بتواند  حضور نیرومند و تاثیر گزار حزب وطن را در شهرکابل  تامین نماید،

بحث های سازنده و مفید نمودند۰ رفقا اتفاق نظر داشتند که کار های انجام شده  قناعت بخش

نیست ، بدین منظور تصمیم اتخاذ شد که طرح های پیشنهادی رفقا بشکل برنامه کاری نهایی و

وظایف واحد های اولیه حزبی در ان مشخص گردد۰

در اخیر جلسه محترم بشیر پيوستون ریس شورای  سراسری حزب وطن  کار جلسه را مثبت

ارزیابی کرده تاکید نمود :

هئیات اجرائیه حزب بزود ترین فرصت بمناسبت سال شهادت  داکتر نجیب الله سابق رئیس

 جمهور و رئیس حزب وطن تدابیر مشخص را تصویب  خواهد کرد از رفقا تقاضا بعمل میاید

 که بهمین مناسبت   برای تدویر جلسات واحد های حزبی امادگی های قبلی را اتخاذ نماید ،

برنامه های مشخص شعبات تشکیلات و تبلیغات حزب در جلسه هئیات اجرائیه تصویب و نهایی

خواهد شد۰

رفیق پیوستون در مورد کار میان جوانان و زنان مطابق به فیصله های هفتمین اجلاس شورای

سراسری حزب وطن تاکید نموده و گفتند :

همه اعضای حزب  باید  در پروسه تحقق تصامیم حزبی مکلفیت های خود را  اجرا نمایند ۰

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن در رابطه با کار میان جوانان وظایف مشخص را

در برابر همه ما قرار داده است . خود را خوشبخت احساس میکنیم که  امروز در میان اعضای

شورای شهر  کابل حزب وطن  چهره های جدید از جوانان که هنوز مصروف تحصیل هستند،

استادان دارلمعلمین ، و کارمندان موسسات تعلمی و تحصیلی و ژورنالیستان دیده میشود۰ ترکیب

جدید شورای حزبی در کابل  امیدوار کنند ه است اما کافی نیست ۰  بیشتر از ۶۴ فیصد ترکیب

سنی نفوس  کشور را جوانان کمتر از سن ۳۰ سال تشکیل میدهد، حزب وطن باید با تمام

امکانات برای پذیرش جوانان تلاش نماید ما زمانی از اجرای دین ملی و تعهدات سیاسی خود

راضی خواهیم بود که رهبری حزب  به دست نیرومند  جوانان انتقال داده شود  ۰ 

 بعد از صحبت های  رفیق پیوستون ، محترم مزدک ، محترم عزیز شیرزداد یکی از ژونالیستان

کشور، محترم مجتبی مصطفوی محصل و محترم عبدالقیوم پهلوی استاد دارا لمعلمین  صحبت

نموده و نظریات خود را پیرامون اهمیت کار میان جوانان درمیان گذاشتند و تاکیدکردند  که از

همه امکانات خود برای تامین رابطه  با جوانان و علاقمند ساختن انها برای کار سیاسی استفاده

خواهند کرد۰

جلسه که ساعت ۹ قبل از ظهر بوقت کابل دایر شده بود ساعت ۱۲ ظهر در فضای نهایت رفیقانه

خاتمه یافت ۰

 مضامین  تحلیل ها و مقالات محترم

فقیر محمد ودان

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

گرامیداشت از پانزدهمین سال شهادت داکتر نجیب الله

متن کامل توفقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان

 متن کامل پیمان امنیتی کابل ــ واشنگتن

فهرست دارایی های زمامداران افغانستان تا سال ۲۰۱۵

مقالات  ، مضامین ، عکس ها و ویدیو کلیپ ها در مورد زنان افغانستان

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است