جلسه نوبتی هئیات اجرائیه شورای اروپایی تدویر گردید

 

جلسه نوبتی  هیئات اجرائیه شورای اروپایی ساعت 7 شام  دیروز مورخ 7 ماه می بریاست محترم محبوب جان احمدزاده رئیس شورای اروپایی حزب وطن  به امید ختم غائله ویروس کرونا و نجات همه بشریت از آن، ختم جنگ و تامین صلح سراسری در کشور دایر گردید. در کار جلسه  هیئات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن رفقا عبدالبشیر پیوستون رئیس حزب وطن ، غلام محمد  زارع معاون شورا و مسوول سایت راه ما ، رفیق عظیم راهی معاون شعبه کنترول و نظارت حزب ، نقیب الله رادمل رئیس  شورای بلجیم ، نجیب الله شریفی رئیس شورای هالند ، عبدالصمد حیدری رئیس شورای سویدن ، سید سلام الدین نیرومند رئیس شورای آلمان و رفیق محمد کبیر عزیزی قانع که جدیدا بحیت رئیس شورای دنمارک انتخاب شده اند ، اشتراک نموده بودند. در آغاز جلسه همه رفقای شرکت کننده مراتب تسلیت شانرا  به رفیق محترم عطیم راهی نسبت فوت برادر مرحوم شان ابراز نمودند. جلسه انتخاب رفیق عزیزی را بحیث رئیس شورای دنمارک حزب وطن تبریک گفته و برای شان آرزوی موفقیت های مزید در امور حزبی سیاسی در جهت رشد و ارتقای کیفی و کمی کار حزبی در دنمارک نمود.

متعاقبا جلسه  تحلیل فشرده و مختصر  وضع سیاسی - اجتماعی کشور وجهان را که بوسیله رئیس جلسه ارائه شد، استماع نموده و  روی آن مختصر بحث نمود.  بعدا جلسه گزارش شورای های کشوری حز ب وطن در اروپا را استماع نموده،  پیشنهادات رفقا را استماع و  جهت توسعه کار تشکیلاتی، ارتقای کیفی کار حزبی سیاسی تصامیم لازم را اتخاذ نمود

در اخیر  رفیق محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس حزب وطن کار جلسه را مختصرا ارزیابی نموده و رهنمودهای لازم را جهت بهبود کار حزبی - سیاسی شورای اروپایی ارائه نموده و جلسه ساعت9 شام به به آرزوی سلامتی و موفقیت همه رفقا به کارخود پایان داد

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است