اطلاعیه

در مورد تدویر جلسه هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن 

 مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

امروزمورخ ۳۱ سنبله ۱۳۹۹ مطابق به ۲۱ ماه سپتامبر ۲۰۲۰ جلسه هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن در شهر کابل دایر گردید۰

جلسه گزارش هئیات نمایند گی حزب وطن در کمیسون امادگی ها  برای بزرگداشت از بیست وچهارمین سالروز شهادت  داکتر نجیب الله را استماع و آنرا مورد تائید قرار داد۰

 هئیات نمایندگی حزب موظف ساخته شد تا ضمن اشتراک فعال در برنامه های  کاری کمیسون ،  نگرانی های اعضای حزب را  در مورد چگونگی  تدویر و مدیریت محفل، مسایل امنیتی و جلوگیری  از سو استفاده های احتمالی  سیاسی – تشکیلاتی حلقات مشخص  مطرح نمایند۰ 

جلسه همچنان تدابیر جداگانه و مستقل  شعبه تشکیلات و تبلیغات حزب وطن  را بمناسبت بیست و چهارمین سال حماسه شهادت داکتر نجیب الله مورد بحث قرار د اده و تصویب نمود

همچنان جلسه در مورد چگونگی پرداخت بموقع حق العضویت ها ، توسعه و نیرومند سازی واحد های اولیه حزب بحث نموده و تصمیم گرفت تا در ین مورد در جلسات بعدی تصامیم مشخص اتخاذ نماید۰ 

جلسه هئیات اجرائیه  بعد از سه ساعت بحث و اتخاذ تصامیم  پيرامون مسایل شامل اجندا در فضای رفیقانه به کار خود خاتمه داد۰

شعبه تبلیغات و تحقیقات استراتیژیک حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است