استوارتر و نیرومندتر از گذشته :

 

جلسه شورای رهبری حزب وطن در اروپا دایر شد!

 

جلسه شورای رهبری حزب وطن ساعت سه بعد از ظهر مورخ چهارم سپتامبر سال جاری تحت ریاست محترم محبوب جان احمدزاده رِئیس شورای اروپایی حزب وطن وبا شرکت اکثریت قریب به اتفاق رهبری و اعضای حزب وطن در اروپا از طریق فضای مجازی دایر گردید. در این جلسه محترم عبدالبشیر پیوستون رِئیس شورای سراسری حزب وطن نیز بنابر دعوت هیُت رهبری شورای اروپایی حزب وطن شرکت نموده بودند.

درآغار، اجندای جلسه که قبلا در اختیار رفقای شرکت کننده قرارداده شده بود، مورد بحث وبررسی قرار گرفته و بعد از تبادل نظروبررسی پیشنهادات مشخصی ارایه شده از جانب رفقا شریفی، نیرومند و زارع و وارد نمودن تعدیلات و تکیملات به اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت.

متعاقبا محترم محبوب جان احمدزاده رِیِیس شورای اروپایی حزب وطن ضمن ابراز رضایت کامل از اشتراک قریب به اتفاق رفقای دعوت شده، گزارش مفصل از جریان کار وفعالیت سازمان های حزبی حزب وطن در اروپا شامل کارکردها، ضعف ها و طرح های در مورد بیرون رفت از حالت موجود ارایه نمود.

محترم احمدزاده پیرامون برقراری تماس ها با سایر ساختارهای سیاسی افغانی مقیم اروپا بحیث یکی از شیوه های ارزشمند کار شورای اروپایی تاکید نموده گفتند : ما با درنظرداشت شرایط تغییر یافته در کشور وارد پروسه جدید مبارزه می شویم. بررسی شیوه های لازم و مناسب کار سیاسی را مورد بررسی قرار می دهیم و در صورت ضرورت بخاطر دفاع و حراست از منافع ملی کشور بدون تاکید بر محدوده اعتقادی حزبی خود با سایر ساختارهای طرفدار صلح و دموکراسی تامین رابطه می نماییم . در این عرصه اولین گام ها را برداشته ایم و با اشتراک فعال در کار تدارک « کنفرانس سیاسی» احزاب و سازمانهای سیاسی به منظور تحکیم « مکانیزم اشتراک عمل سیاسی» رسالت خودرا ادا می کنیم. درعین حال ما متوجه هستیم که تعدادی از افراد تلاش دارند تا با سؤ استفاده از نام حزب وطن وبا طرح شعار های فریبنده وحدت خواهی پروسه انسجام هرچه بیشتر اعضای حزب وطن را اخلال و ممانعت نمایند. شورای اروپایی حزب وطن مصمم است تا همچو تحرکات مجهول را دقیقا زیر نظر داشته و برای روشنگری بیشتراعضای حزب تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

رفیق احمدزاده در بخش دیگری از صحبت های خویش مواضع سیاسی حزب وطن را پیرامون انکشافات یکسال اخیر در کشور و منطقه به بررسی گرفته اضافه نمودند: مسلط ساختن امارت اسلامی بر مقدرات کشور ما دسیسه ای از قبل پلان شده امریکای ها و شرکای منطقوی شان جهت تداوم جنگ، نا آرامی ووحشت در افغانستان بود. غربی ها با برداشتن مهره های معامله گر نظام قبلی زمینه را برای تامین حاکمیت افراطی ترین و سیاه ترین نیروها مساعد ساختند. هم اکنون در کشور ما افغانستان ابتدایی ترین حقوق شهروندان کشور بویژه حقوق اطفال، جوانان وزنان به شکل وحشیانه زیر پا می شود.

در خاتمه توضیحات همه جانبه و تحلیلی محترم احمدزاده در فضای کاملا دموکراتیک زمینه ابراز نظر و بحث های سازنده مساعد شد. در این بخش تقریبا همه رفقای حاضر در جلسه فعالانه شرکت نمودند. رفقا سهاک، راهی، صدیقی، نیرومند، شریفی، بارکزی، نیک بین وزارع بعد های مختلف گزارش ارائه شده را مورد بحث قرارداده و از توضیحات ارائه شده ابراز رضایت نمودند. از جمله محترم نور اکبر پایش ضمن صحبت مختصر گفتند: « تدویر مجمع عمومی حزب وطن در پنج میزان 1391 در کابل، بمثابه یگانه مرجع مشروع انسجام اعضای حزب وطن بوده و است. هرگونه تلاش برای ایجاد ساختارهای موازی دسیسه ای علیه و حدت و انسجام بیشتر اعضای حزب وطن تلقی میگردد».

در بخش اخیر اجندا محترم عبدالبشیر پیوستون رئیس شورای سراسری حزب وطن کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده و روحیه رفقا را عالی ارزیابی کرده، از ابتکار سازمان حزبی بلجیم که برای اشتراک در جلسه بطور دسته جمعی گردهم آمده بودند، استقبال نمود. رفیق پیوستون از چگونگی تماس با مسئولین سازمانهای حزبی و شیوه های کار سیاسی گروپ های حزبی که در مطابقت با شرایط تغییر یافته پیگیری می شود، رفقای جلسه را در جریان قرارداند. رفیق پیوستون تلاشهای اخیر شورای اروپایی حزب وطن را تمجید کرده اظهار داشتند که کارهای انجام شده کافی نیست. ما باید شیوه های جدید ارتباطات با اعضای حزب وطن و افغانهای مقیم اروپا را جستجو کرده زمینه های ترویج بیشتر و بهتر اهداف و آرمانهای حزب وطن را در میان جامعه افغانی مقیم اروپا ارزیابی نمائیم. ایشان کار دربخش تبلیغات و اطلاع رسانی شعبات مسئول را قناعت بخش ندانسته تاکید کردند که اهداف آرمانی، فیصله ها و تصامیم حزب وطن در مورد اوضاع جاری در کشور به شکل وسیع در صفحات اجتماعی منعکس گردد.

رفیق پیوستون پیرامون سروصدا های تعدادی از افراد که با سئو استفاده از نام حزب وطن و رهبر آن شهید داکتر نجیب الله مصروف اخاذی های سیاسی اند و با کمال زیرکی زیر نام وحدت خواهی برای انحلال کامل حزب وطن عملا موجود برنامه ریزی می نمایند، گفتند: « فعالین این گروهک ها با جعل تاریخ و نادیده گرفتن راه های دشوار طی شده الی تدویر کنگره پنجم میزان حزب وطن وبا فریب دادن اعضای صادق حزب تلاش دارند تا برای خود در خارج از کشور مشروعیت نسبی کسب نمایند. ما باشفافیت وصراحت کامل اعلام می کنیم : حزب وطن با تدویر مجمع عمومی خویش در شهر کابل عملا وجود دارد. آنانیکه شورای های وحدت خواهی در خارج از کشور را به اصطلاح رهبری می کنند تا دیروز خود عضو حزب عملا موجود بودند، در کار انسجام حزبی ها و تدویر مجمع عمومی حزب نقش داشتند. اینکه چرا وبخاطر کدام ماموریت حزب را ترک نمودند و با تحمیل انشعاب های متواتر مانع حضور نیرومند، تاثر گزار و قانونی حزب وطن در عرصه های سیاسی کشور شدند، باید پاسخ بدهند. از نظر ما هرگونه تلاش برای ایجاد ساختارهای موازی بعد از تدویر مجمع عمومی پنجم میزان سال 1391  عمل انشعابگرانه، ضد انسجام اعضای حزب وطن و غیر مشروع است. ما حاضریم بدون خود بزرگ بینی و محور گرایی نمام احتلافات را در مطابقت با تصامیم و فیصله های مجمع عمومی پنج میزان حل و فصل نمائیم. اگر مدعیان وحدت خواهی وافعا طرفدار حل مشکلات اند، بجای تقابل به تفاهم روی آورند».

جلسه با اتخاذ تصامیم در مورد بهبود کار حزب در خارج از کشور و بهبود شیوه های حمایت مالی در فضای صمیمیت و کار مشترک و پر بار ساعت شش شام به پا یان رسید.

 

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است