گام های استوار در پروسه تحکیم و توسعه ساختار های حزبی!

جلسه فعالین شورای شهر کابل حزب وطن تدویر گردید

 

بتاریخ ۱۴ ماه قوس ۱۳۹۹ مطابق به  ۴ ماه دسامبر ۲۰۲۰ جلسه فعالین حزبی شورای شهر کابل تدویر گردید .

در اغاز مطابق آجندای تصویب شده ، محترم میر افغان باوری معاون شورای سراسری حزب وطن  در رابطه با انکشافات اخیر اوضاع در  کشور  بویژه در رابطه با گفتگو های دوحه و موضعگیری های حزب وطن درین رابطه  وهم در رابطه به موضوع نقش موثر وسازنده  هیات نمایندگی حزب وطن در کمیسیون برگزاری محفل بزرگداشت از بیست و چهارمین سال شهادت داکتر نجیب الله و نشرات وسیع حزب در همین رابطه  توضیحات مفصل ارایه نموده و به پرسش های مطرح شده پاسخ داد۰        

     بعدا اعضای جلسه در یک بحث مفصل و مسوولانه  پیرامون وضعیت موجود ساختار های اولیه حزبی در شهر کابل تاکید نمودند که به تاسی  از تدویر مجمع عمومی حزب وطن که بتاریخ پنجم ماه میزان سال  ۱۳۹۱ و به اشتراک ۳۷۰ تن از نمایندگان منتخب از بیست ویک ولایت کشور در شهر کابل دایرگردید ، شورای شهر کابل حزب وطن ایجاد و واحد ها حزبی در سطح نواحی یازده گانه شهر کابل توسعه یافت.

متاسفانه در چند سال اخیرتعدادی با سو استفاده از نام حزب وطن و سو نیت  تلاش نمودند و مینمایند  تا  جلو توسعه و تحکیم بیشتر حزب وطن  را در شهر کابل و سایر ولایات کشور بگیرند ،این نهاد ها که در اغاز بنام کمیته ها و یا کمیسیون های تفاهم و ووحدت  خواهی عرض وجود میکنند  با ایجاد ساختار های موازی تا حدی توانستند  مانع حضور نیرومند و تاثیر گذار حزب وطن در شهر کابل  گردند ، مزید بر ان کم کاری و عدم برخورد مسولانه  تعدادی از مسوولین حزبی شهر کابل نیز باعث ان شده تا نه تنها سازمانهای حزبی در شهر کابل توسعه نیابد؛ بلکه  تحت تاثیر چنین شرایط  حضور کمی و کیفی حزب  نیز در پروسه های سیاسی کمرنگ گردد.

اشتراک کنندگان جلسه همچنان انتقاد اخیر شورای ولایتی جوزجان حزب وطن را  بررسی نموده و از بر خورد رفیقانه و مسولانه انها در رابطه با چگونگی کار حزبی در شهر کابل ابرازامتنان نمودند۰

      در جریان بحث ها تاکید صورت گرفت که برای وارد کردن  تغییرات  مثبت  در وضعیت موجود و نیرومند سازی هر چه بیشتر پایگاه های سیاسی حزب وطن  در شهر کابل  اراده قاطع  و امکانات وسیع وجود دارد۰ اشتراک کنندگان جلسه تصمیم گرفتند تا با وارد نمودن تغییرات در ساختا ر های موجود حزبی شهر کابل ، توسعه و تحکیم  واحد های حزبی را سرعت بخشند۰ بدین منظور:

- سه تن از کادر های جوان به عضویت شورای شهر کابل حزب وطن پذیرفته شدند، بدین ترتیب  تعداد اعضای شورای کابل حزب وطن به ۲۱ تن ار تقا داده شد۰

- هیات اجراییه شورای  شهر کابل حزب وطن به اشتراک هفت  تن از رفقا ایجاد گردید۰

-  توافق صورت گرفت که بمنظور سازماندهی و بررسی  دوامدار امور حزبی ،ریاست هئیات اجرائیه شورای شهر کابل حزب وطن به اشتراک مسوولین شعبات و رییس سرپرست شورا شهرکابل  ایجاد گردد۰

-  برای وارسی از امور حزبی،  برای شهر کابل شش زون  حزبی که شامل تمام نواحی موجود شهری میگردد در نظر گرفته شد، مسوولین و معاونین زون های چهار گانه انتخاب و هئیات اجرائیه موظف ساخته شد تا در جلسه بعدی شورای شهر کابل  مسوولین و هئیات رهبری دو زون متباقی را  برای بحث و تصویب پیشنهاد نماید۰

             - جلسه  همچنان در مورد امور  مالی و فعال ساختن مجدد  دفتر مرکزی برای حزب  بحث و تصمیم گیری نمود۰

     در پایان رفیق بشیر پیوستون رئیس شورای سراسری حزب وطن، کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده و عضویت سه تن از جوانان را در شورای شهر کابل حزب وطن گام نهایت ارزنده و مفید خوانده  تاکید نمود که جوان سازی سیستم کادری حزب وظیفه تاخیر ناپذیر است که باید در پروسه انتخاب کادر های جوان دررهبری حزب وطن در شهر کابل وولایات کشورگام های بزرگتر و سریعتر برد اشته شود.  موصوف  اضافه نمود  که شهر کابل با داشتن  بیشتر از  شش ملیون نفوس از لحاظ ترکیب اجتماعی، تحصیلات ، تعلقات زبانی و ملیتی به آیینه تمام نمای  کشور تبدیل شده است .

     حزب وطن  وظیفه دارد تا با استفاده از تمام امکانات ، پایگاه های حزبی خود را درین شهر بزرگ توسعه بخشد۰از سهم رفقای شورای شهر  درنشر و پخش  اسناد اخیر  تهیه شده از جانب شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیژیک حزب وطن  (نگاه گذرا بر برخی مسایل و رویداد های در کشور-  مسله وحدت در پرتو تجارب کار عملی  در دو دهه اخیر  و مرغلین مزی) ابراز سپاس صورت گرفت۰

جلسه  که ساعت ۹ قبل از ظهر بوقت کابل  اغاز یافته بود حوالی ساعت  ۱۲ ظهر در فضای رفیقانه کار خود را موفقانه به پایان رسانید۰     

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است