پیام هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

به مناسبت بزرگداشت از بیست و پنجمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

 

 

 

بیست و پنج سال از شهادت داکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن میگذرد .داکتر نجیب الله از جمله سیاستمدرا ن نادر است که اینده را دقیق  و روشن می دیدو درست و بموقع طرح میداد . چنان که زنده گی نشان داد پیشبینی هایش که بر تحلیل داده های حقایق عینی استوار بود با دقت و فیصدی بی مثال و تکرار ناپذیر به حقیقت پیوست . 

او رهبر شجاع وقاطع بود که وطن و انسان وطن را در محور تفکر و ارمانهایش جا داده بود و به همین جهت صلح ٬ تفاهم بین الافغانی ٬ تمامیت ارضی و اعتلای کشور مشخصه سیاست و عملکردش را تشکیل  میداد و درین راه تا پایان خط ایثار استوار و صادق ماند .

نجیب الله مخالف قطعی جنگ بود . جنگی که قبل از وی اغاز شده بود ٬ در زمان تصدی وی وبعد از ان و تا به امروز ادامه یافت و متضمن منافع غارتگران ٬ متجاوزین و ریزه خوران داخلی انها بود .   نجیب الله  بخاطر تفکر و اراده اش  مانع اهدافی بود که  عملکرد و نقشه راه غارتگران از ماورای ابحار گرفته تا ماورای سرحدات را باهم گره میزد و به همین جهت به هدف دسیسه بزرگ مبدل گردید.

شهید نجیب الله قربانی دسیسه بزرگی شد که افغانستان در محراق ان و تمام منطقه ما هدف انرا تشکیل میداد. در گام نخست  با خیانت از درون و فشار از بیرون با فرو پاشی نظام جمهوری افغانستان  کنار گذاشته شد تا بحران مدیریت شده بیش از پیش تعمیق و دوام جنگ یقینی گردد و در مرحله بعدی این ابر مرد تسلیم ناپذیر خلاف تمام قوانین مدنی ٬ اصول و معتقدات اسلامی و عنعنات افغانی به شهادت رسید . روانش شاد ٬ راهش پر رهرو و یادش جاودانه گرامی باد .

 این جنگ تا هنوز پایان نیافته  زیرا پروسه نه به صلح که به تغلب انجامید . زنده گی اینرا نیز نشان خواهد داد که غلبه شاید بتواند برای مدتی جنگ را توقف دهد ولی به صلح نمی انجامد.

رفیق ما ٬ نجیب  ما ٬ نجیب مردم شریف ما !

ارام بخواب . مردم به بزرگی و حقانیت  ارمانهایت ( صلح ٬ تفاهم بین الافغانی و ترقی ) نه تنها واقف و معترف اند بلکه ضرورت تحقق انرا  بیش از هروقت دیگر خواهان اند .

 حزبت زنده و به تعهد خود به تحقق این ارمانها وفادار و استوار است . 

 نه به تحجر و اری به تکامل ، این ناموس زنده گیست ، کسی بخواهد یا نخواهد یاد و خاطرات تو درین ارمانها چون ستاره رهنما جاریست . 

 

 هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است