مواضع حزب وطن

در مورد ادعا های مقاومت  مسلحانه در کشور

 

درین اواخرتبلیغات  مقاومت مسلحانه از جانب برخی چهره های  مجهول با اهداف معلوم  کسب شدت نموده است .

حزب وطن در حالیکه مبارزه مدنی مردم  برای تامین امنیت فزیکی  ٬امنیت روانی ٬ امنیت سیاسی ٬ امنیت شغلی ٬ دموکراسی ٬ حکومتداری مدرن وحقوق و ازادی  را حق طبیعی شان دانسته  از ان حمایت  نموده و در ان فعالانه شرکت میورزد ٬ موعظه جنگ  را تحت پوشش مبارزه مسلحانه زمینه سازی جهت ٬ نفاق افگنی و تجزیه طلبی  وهار نمودن  قدرت حاکمه  دانسته به شدت تقبیح  وبخصوص خزیدن و پنهان شدن در پشت نامهای تاریخی تشکل های وطندوست ، ترقی پسند و صلحخواه  را توطیه  سازمانهای جهنمی دور و نزدیک غرض تنگ ساختن عرصه برای نیرو های یاد شده و سرکوب انان دانسته ، نگرانی عمیق خود را ابراز میدارد . حزب وطن هیچ جنگی را راه حل معضلات کشور ندانسته بلکه از تمام نیرو های وطندوست و ترقی پسند  برای تشریک مساعی گسترده  در راه قطع کامل جنگ استقرار صلح و ترقی اقتصادی و اجتماعی کشور  دعوت مینماید .

 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است